Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawowe problemy kognitywistyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 05-KO-S1-13 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawowe problemy kognitywistyki
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Wesołowska
Prowadzący grup: Agnieszka Wesołowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Weryfikacja frekwencji.

Zaliczenie ustne (wypowiedź/prezentacja) i zaliczenie pisemne.

Na ocenę końcową składają się wyżej wymienione wymagania.

Pełny opis:

Celem zajęć jest kształtowanie umiejętności samodzielnego określania i rozpoznawania problemów z zakresu kognitywistyki. W tym celu w ramach zajęć prezentowane są podstawowe problemy i stanowiska związane z tą interdyscyplinarną gałęzią nauki. Problematyka zajęć obejmująca zagadnienia dotyczące różnych dziedzin wiedzy umożliwia pokazanie, że interdyscyplinarny kompleks badawczy, jakim jest cognitive science będący znakiem naszych czasów cechuje ogromny pluralizm, pluralizm zarówno w zakresie metodologii jak i nurtów badawczych.

Uwagi:

-

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Gwiaździński
Prowadzący grup: Paweł Gwiaździński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa studenta składa się z trzech elementów, zwanych dalej modułami. Do zaliczenia każdego modułu, przewidziane są osobne zadania, z tym, że warunkiem możliwości zaliczenia modułu 2 i 3 jest uprzednie zaliczenie modułu 1.


Zadanie do modułu 1: Pełna obecność na zajęciach (pomijając dwie nieusprawiedliwone obecności na semestr) oraz aktywne uczestnictwo w zajęciach, branie udziału w dyskusji, oraz debatach oksfordzkich na zajęciach. Zaliczenie tego modułu uprawnia do oceny dostatecznej.


Zadanie do modułu 2: Prezentacja referatu z wybranego tekstu, wskazanego przez prowadzącego, na zajęciach. Student powinien wykazać się znajomością i zrozumieniem przerabianego tekstu i odpowiadać rzeczowo na zadawane pytania, przerabianego dotyczące tekstu. Zaliczenie tego modułu podnosi ocenę o +1.


Zadanie do modułu 3: Opracowanie streszczeń trzech tekstów przerabianych na zajęciach. Jedno streszczenie nie powinno przekraczać objętości 300 słów. W streszczeniu należy zawrzeć tezy postulowane w tekście, argumenty, które autor przytacza na ich poparcie, mile widziana będzie również prywatna opinia studenta na temat postulatów autora. Zaliczenie tego modułu podnosi ocenę o +1.

Pełny opis:

Celem zajęć będzie przegląd podstawowych problemów badawczych rozważanych we współczesnej kognitywistyce. Student zostatnie zapoznany z aktualnymi kierunkami rozwoju badań oraz wielością przyjmowanych paradygmatów. Nacisk zostanie położony na teoretyczne problemy, z uwzględnieniem ewentualnych operacjonalizacji dla badań nad danym problemem. Od uczestnika kursy wymagane będzie nie tylko dogłębne zapoznanie się z problemem oraz wyrobienie własnej perspektywy na dany problem i umiętność uargumentowania jej.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Tofilski
Prowadzący grup: Mateusz Tofilski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

1. Obecność na zajęciach – podstawą zaliczenia jest obecność na zajęciach. Student ma prawo do dwóch nieobecności, a każda następna powinna zostać zaliczona w formie odpowiedzi ustnej z literatury przypisanej do danego tematu. Obecność wraz z przygotowaniem z zalecanych tekstów gwarantuje zaliczenie na ocenę dostateczną.

2. Aktywność na zajęciach – plusy przyznawane za aktywne uczestnictwo w trakcie zajęć. Pięć plusów zapewnia ocenę bardzo dobrą, a cztery ocenę dobrą.

3. Praca zaliczeniowa – dodatkowy referat podwyższający ocenę, napisany na 4-6 stron i dotyczący wybranego zagadnienia z omawianego na zajęciach obszaru kognitywistyki (analiza wybranego problemu, badania, opis stanowiska, itp.).

Pełny opis:

Zajęcia będą koncentrowały się wokół podstawowych obszarów problemowych, które poruszane są w ramach badań w obrębie multidyscyplinarnej dyscypliny jaką jest kognitywistyka (będą to zarówno tematy z filozofii umysłu (psychologia potoczna), psychologii ewolucyjnej (rozwój moralności, sztuki) jak i związane z metodologią kognitywistyki). W oparciu o lekturę tekstów źródłowych oraz opracowań zostaną zaprezentowane oraz przedyskutowane najważniejsze stanowiska charakterystyczne dla każdego z omawianych problemów i obecne we współczesnej kognitywistyce.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Tofilski
Prowadzący grup: Mateusz Tofilski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

1. Obecność na zajęciach – podstawą zaliczenia jest aktywna obecność na zajęciach. Student ma prawo do jednej nieobecności, a każda następna powinna zostać zaliczona w formie odpowiedzi ustnej z literatury przypisanej do danego tematu. Obecność wraz z przygotowaniem tekstów zalecanych na poszczególne zajęcia gwarantuje zaliczenie na ocenę dostateczną.

2. Aktywność na zajęciach – plusy przyznawane za aktywne uczestnictwo w trakcie zajęć. Pięć plusów zapewnia ocenę bardzo dobrą, a trzy ocenę dobrą.

3. Praca zaliczeniowa – dodatkowy referat podwyższający ocenę, napisany na 4-6 stron (ok. 15 tys. znaków) i dotyczący wybranego zagadnienia z omawianej na zajęciach tematyki (analiza wybranego problemu, badania, opis stanowiska, itp.). Ostateczny termin oddania pracy: 31.05.2019.


Pełny opis:

Zajęcia będą koncentrowały się wokół podstawowych obszarów problemowych, które poruszane są w ramach badań prowadzonych w obrębie kognitywistyki (będą to zarówno tematy związane z filozofią umysłu (psychologia potoczna), psychologią ewolucyjną (rozwój moralności, sztuki) jak i z metodologią kognitywistyki). W oparciu o lekturę tekstów źródłowych oraz opracowań, zostaną zaprezentowane oraz przedyskutowane najważniejsze stanowiska charakterystyczne dla każdego z omawianych problemów, obecne we współczesnej kognitywistyce.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.