Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy neurokognitywistyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 05-KO-S1-39 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy neurokognitywistyki
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Łaszczyca
Prowadzący grup: Bogdan Doleżych, Alina Kafel, Andrzej Kędziorski, Piotr Łaszczyca, Monika Tarnawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin z modułu
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ważoną z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia: obowiązkowego zaliczenia laboratoriów i ćwiczeń oraz oceny z egzaminu końcowego (w formie testu zadań zamkniętych lub otwartych)

Pełny opis:

"Zarys Neurobiologii” zawiera treści związane z podstawami fizjologii człowieka i nauk neurobehawioralnych, ze szczególnym podkreśleniem podstawowych praw rządzących czynnościami życiowymi człowieka i jego zachowaniem, i odniesieniem do podstaw psychologii.

Treści kształcenia obejmują: Współczesne metody badania mózgu. Molekularne podstawy neurobiologii. Mechanizmy rozwoju układu nerwowego – od zygoty do senescencji. Neurochemia: chemia przekazu synaptycznego, psychofarmakologia i uzależnienia. Neuronalne mechanizmy czynności psychicznych: spostrzeganie, motoryka, pamięć, poziom wzbudzenia, motywacje i wolna wola. Neurobiologia cech charakterologicznych i napędów. Asymetria mózgu. Indywidualność i (samo)świadomość. Ewolucja biologiczna, jako podstatwa nauk o zachowaniu.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Łaszczyca
Prowadzący grup: Alina Kafel, Andrzej Kędziorski, Piotr Łaszczyca
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin z modułu
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

średnia ważona z ocen uzyskanych podczas zajec laboratoryjnych (33%) i oceny z egzaminu końcowego (67%)

Pełny opis:

Ogólne zasady budowy i funkcjonowania układu nerwowego oraz zasady zachowania - rekapitulacja. Czynności nerwowe jako przetwarzanie informacji. Rekapitulacja neuroanatomii - podsystemy funkcjonalne układu nerwowego. Molekularne podstawy neurobiologii. Mechanizmy pobudliwości. Neurochemia: chemia przekazu synaptycznego, psychofarmakologia i uzależnienia. Neuronalne mechanizmy czynności psychicznych: spostrzeganie, motoryka, pamięć, poziom wzbudzenia, motywacje. Neurobiologia cech charakterologicznych i napędów. Inteliegencja. Zarys biologii wolnej woli i świadomości. Sztuczna inteligencja.

Uwagi:

Przedmiot bazuje na wiedzy z przedmiotów: Wprowadzenie do biologii i Biologiczne mechanizmy zachowania człowieka i zwierzat

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Łaszczyca
Prowadzący grup: Jacek Francikowski, Alina Kafel, Piotr Łaszczyca
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin z modułu
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

średnia ważona z ocen uzyskanych podczas zajec laboratoryjnych (33%) i oceny z egzaminu końcowego (67%)

Pełny opis:

Ogólne zasady budowy i funkcjonowania układu nerwowego oraz zasady zachowania - rekapitulacja. Czynności nerwowe jako przetwarzanie informacji. Rekapitulacja neuroanatomii - podsystemy funkcjonalne układu nerwowego. Molekularne podstawy neurobiologii. Mechanizmy pobudliwości. Neurochemia: chemia przekazu synaptycznego, psychofarmakologia i uzależnienia. Neuronalne mechanizmy czynności psychicznych: spostrzeganie, motoryka, pamięć, poziom wzbudzenia, motywacje. Neurobiologia cech charakterologicznych i napędów. Inteliegencja. Zarys biologii wolnej woli i świadomości. Sztuczna inteligencja.

Uwagi:

Przedmiot bazuje na wiedzy z przedmiotów: Wprowadzenie do biologii i Biologiczne mechanizmy zachowania człowieka i zwierzat

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Łaszczyca
Prowadzący grup: Alina Kafel, Andrzej Kędziorski, Piotr Łaszczyca
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin z modułu
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocen końcowa jest średnią ważoną z ocen uzyskanych podczas zajęć laboratoryjnych/ćwiczeń (33%) i oceny z egzaminu końcowego (67%), z obligatoryjnym pozytywnym zaliczeniem egzaminu.

Pełny opis:

Ogólne zasady budowy i funkcjonowania układu nerwowego oraz zasady zachowania - rekapitulacja. Czynności nerwowe jako przetwarzanie informacji. Rekapitulacja neuroanatomii - podsystemy funkcjonalne układu nerwowego. Molekularne podstawy neurobiologii. Błonowe mechanizmy pobudliwości. Neurochemia: chemia przekazu synaptycznego, psychofarmakologia i uzależnienia. Neuronalne mechanizmy czynności psychicznych: spostrzeganie, motoryka, pamięć, poziom wzbudzenia, motywacje. Neurobiologia cech charakterologicznych i napędów. Inteligencja. Zarys biologii wolnej woli i świadomości. Sztuczna inteligencja.

Uwagi:

Przedmiot bazuje na wiedzy z przedmiotów: Wprowadzenie do biologii, Anatomia funkcjonalna układu nerwowego i Biologiczne mechanizmy zachowania człowieka i zwierząt.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.