Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Administracja rządowa w USA i państwach UE

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 05-PO-AP-S1-ARUU17 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Administracja rządowa w USA i państwach UE
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Radek
Prowadzący grup: Robert Radek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Konwersatorium - Zaliczenie lub ocena
Sposób ustalania oceny końcowej:

Jednym z warunków zaliczenia przedmiotu jest obecność studentów na wszystkich ćwiczeniach w semestrze. Każdą nieobecność student jest zobligowany zaliczyć, na wyznaczonych przez prowadzącego dyżurach, w terminie 2 tygodni od dnia, w którym odbywały się ćwiczenia. Podstawowym kryterium uzyskania wpisu obok wyżej wymienionego jest jednak zaliczenie kolokwium na przedostatnich zajęciach. Negatywny wynik kolokwium oznacza konieczność ponownego pisania testu przez studenta i może wiązać się z przesunięciem terminu uzyskania wpisu (prowadzący dopuszcza zamiast formy pisemnej poprawy kolokwium odpytanie ustne studenta). W sytuacjach losowych, w wyniku których student był nieobecny na większej liczbie ćwiczeń, zasady zaliczenia przedmiotu wiążą się z napisaniem krótkiej pracy zaliczeniowej na podany przez prowadzącego temat.

Wynik kolokwium ma najważniejszy wpływ na ocenę końcową z przedmiotu, choć mogą się zdarzyć sytuacje, w których duża aktywność studentów na zajęciach może podwyższyć ostateczną ocenę.


Pełny opis:

Studenci mają podstawową wiedzę z zakresu organizacji, przedmiotu i zasad działania administracji publicznej (w tym zwłaszcza rządowej) wybranych krajów wskazanych regionów geograficzno-politycznych (Ameryka Północna i Europa). Potrafią przedstawić rolę jaką administracja publiczna (rządowa) odgrywa w systemach władzy tych krajów. Poza tym są w stanie przybliżyć procesy formowania się narodowych modeli administracji publicznej oraz wspólnych demokratycznych standardów, a w odniesieniu do Europy - europejskich standardów administracyjnych oraz ich genezy. Odwołując się do analizy politologicznej potrafią dokładnie interpretować i wyjaśniać określone zjawiska i procesy polityczno-prawne. Dodatkowo potrafią nazwać i rozróżnić rodzaje nadzorów i kontroli w administracji, a także zjawiska patologiczne w administracji (korupcja). Posiadanie m.in. ww. wiedzy i umiejętności ma prowadzić do tego, że student po skończonych studiach będzie potrafił świadomie uczestniczyć w życiu publicznym i posługiwać się językiem prawniczym nie tylko jako uczestnik życia publicznego, ale także z czasem jako jego kreator (pracownik służb administracji publicznej).

Uwagi:

-

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Cukier-Syguła
Prowadzący grup: Monika Cukier-Syguła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Konwersatorium - Zaliczenie lub ocena
Sposób ustalania oceny końcowej:

- Obecność

- Aktywność

- Indywidualne zaliczenie nieobecności na konsultacjach

- Zrealizowanie projektu semestralnego

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z problematyką poświęconą administracji rządowej w USA oraz w wybranych państwach UE. Podczas zajęć omówione zostają procesy formowania narodowych modeli administracji publicznej, zasady funkcjonowania administracji rządowej, system sprawowania władzy, nadzór nad administracją rządową, współpraca administracji rządowej z innymi podmiotami na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym. Uczestnicy zajęć potrafią dokładnie interpretować i wyjaśniać określone zjawiska i procesy polityczno-prawne. Dodatkowo potrafią nazwać i rozróżnić rodzaje nadzorów i kontroli w administracji. Posiadanie m.in. ww. wiedzy i umiejętności ma prowadzić do tego, że student po skończonych studiach będzie potrafił świadomie uczestniczyć w życiu publicznym i posługiwać się językiem prawniczym nie tylko jako uczestnik życia publicznego, ale także z czasem jako jego kreator (pracownik służb administracji publicznej).

Uwagi:

Brak

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Radek
Prowadzący grup: Robert Radek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Sposób ustalania oceny końcowej:

Jednym z warunków zaliczenia przedmiotu jest obecność studentów na ćwiczeniach w semestrze. Dopuszcza się 2 nieobecności w semestrze, a każdą nieobecność powyżej tej liczby student jest zobligowany zaliczyć, na wyznaczonych przez prowadzącego dyżurach. Podstawowym kryterium uzyskania wpisu obok wyżej wymienionego jest jednak zaliczenie kolokwium na przedostatnich zajęciach. Negatywny wynik kolokwium oznacza konieczność ponownego pisania testu przez studenta i może wiązać się z przesunięciem

terminu uzyskania wpisu (prowadzący dopuszcza zamiast formy pisemnej poprawy kolokwium odpytanie ustne studenta). W sytuacjach losowych, w wyniku których student był nieobecny na więcej niż połowie ćwiczeń w semestrze, zasady zaliczenia przedmiotu wiążą się z napisaniem krótkiej pracy zaliczeniowej na podany przez prowadzącego temat. Wynik kolokwium ma najważniejszy wpływ na ocenę końcową z przedmiotu, choć mogą się zdarzyć sytuacje, w których duża aktywność studentów na zajęciach może podwyższyć ostateczną ocenę.

Pełny opis:

Studenci mają podstawową wiedzę z zakresu organizacji, przedmiotu i zasad działania administracji publicznej (w tym zwłaszcza rządowej) wybranych krajów wskazanych regionów geograficzno-politycznych (Ameryka Północna i Europa). Potrafią przedstawić rolę jaką administracja publiczna (rządowa) odgrywa w systemach władzy tych krajów. Poza tym są w stanie przybliżyć procesy formowania się narodowych modeli administracji publicznej oraz wspólnych demokratycznych standardów, a w odniesieniu do Europy - europejskich standardów administracyjnych oraz ich genezy. Odwołując się do analizy politologicznej potrafią dokładnie interpretować i wyjaśniać określone zjawiska i procesy polityczno-prawne. Dodatkowo potrafią nazwać i rozróżnić rodzaje nadzorów i kontroli w administracji, a także zjawiska patologiczne w administracji (korupcja). Posiadanie m.in. ww. wiedzy i umiejętności ma prowadzić do tego, że student po skończonych studiach będzie potrafił świadomie uczestniczyć w życiu publicznym i posługiwać się językiem prawniczym nie tylko jako uczestnik życia publicznego, ale także z czasem jako jego kreator (pracownik służb administracji publicznej).

Uwagi:

-

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Radek
Prowadzący grup: Robert Radek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.