Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia zarządzania zespołem w administracji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 05-PO-AP-S1-PPZZA17 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia zarządzania zespołem w administracji
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Radek
Prowadzący grup: Robert Radek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Konwersatorium - Zaliczenie lub ocena
Sposób ustalania oceny końcowej:

Jednym z warunków zaliczenia przedmiotu jest obecność studentów na wszystkich ćwiczeniach w semestrze. Każdą nieobecność student jest zobligowany zaliczyć, na wyznaczonych przez prowadzącego dyżurach. Podstawowym kryterium uzyskania wpisu obok wyżej wymienionego jest jednak przygotowanie prezentacji multimedialnej. W sytuacjach losowych, w wyniku których student był nieobecny na większej liczbie ćwiczeń, zasady zaliczenia przedmiotu wiążą się z napisaniem krótkiej pracy zaliczeniowej na podany przez prowadzącego temat.

Aktywność studentów na zajęciach może podwyższyć ostateczną ocenę.


Pełny opis:

Rudymentarnym celem zajęć jest zaznajomienie słuchacza z podstawowymi zagadnieniami związanymi z psychologicznymi aspektami kierowania zespołem w administracji, a także skorelowanie wiedzy teoretycznej z praktyczną (analiza przypadków na zajęciach). Ważnym efektem zajęć ma być również przygotowanie słuchaczy do samodzielnego rozwiązywania sytuacji problemowych. Celem zajęć jest przekazanie gruntownej i usystematyzowanej wiedzy z zakresu psychologicznych aspektów zarządzania w administracji publicznej a zwłaszcza w kontekście tendencji występujących w otoczeniu współczesnych organizacji publicznych i prywatnych. W wyniku realizacji modułu student powinien:

 Rozumieć istotę i znaczenie kapitału ludzkiego w administracji oraz przesłanki strategicznego podejścia do gospodarowania zasobami ludzkimi;

 Identyfikować podstawowe koncepcje psychologiczne i uwarunkowania wewnętrzne oraz zewnętrznego tego procesu;

 Znać procedury i narzędzia służące do kierowania zespołami pracowniczymi w tym planowania zasobów ludzkich, rekrutacji pracowników, selekcji kandydatów i wprowadzenia nowego pracownika do pracy w zespole;

 Rozpoznawać podstawowe techniki i metody oceny pracownika oraz skonstruować prosty system skutecznej oceny pracowników;

 Rozpoznawać siłę oddziaływania i znaczenie poszczególnych narzędzi motywacji;

 Znać teorie rozwoju kariery pracownika i ścieżki jego doskonalenia;

 Nabyć umiejętność efektywnego i etycznego kierowania zespołem pracowniczym w korelacji ze strategią funkcjonowania administracji;

Nabyć umiejętność diagnozowania w oparciu o wiedzę psychologiczną różnorodnych zachowań jednostek w zespołach pracowniczych oraz właściwego sterowania nimi, tak by wspomagać cele indywidulane pracowników i tworzyć spójne oraz sprawnie działające zespoły w administracji publicznej.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dagmara Mrozowska
Prowadzący grup: Dagmara Mrozowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Konwersatorium - Zaliczenie lub ocena
Sposób ustalania oceny końcowej:

Jednym z warunków zaliczenia przedmiotu jest obecność studentów na zajęciach. Każdą nieobecność student jest zobligowany zaliczyć, na wyznaczonych przez prowadzącego dyżurach. Podstawowym kryterium uzyskania wpisu obok wyżej wymienionego jest jednak przygotowanie prezentacji multimedialnej.

Aktywność studentów na zajęciach może podwyższyć ostateczną ocenę.


Pełny opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie słuchacza z podstawowymi zagadnieniami związanymi z psychologicznymi aspektami kierowania zespołem w administracji, a także skorelowanie wiedzy teoretycznej z praktyczną (analiza przypadków na zajęciach). Ważnym efektem zajęć ma być również przygotowanie słuchaczy do samodzielnego rozwiązywania sytuacji problemowych.

Celem zajęć jest przekazanie gruntownej i usystematyzowanej wiedzy z zakresu psychologicznych aspektów zarządzania w administracji publicznej a zwłaszcza w kontekście tendencji występujących w otoczeniu współczesnych organizacji publicznych i prywatnych. W wyniku realizacji modułu student powinien:

 Rozumieć istotę i znaczenie kapitału ludzkiego w administracji oraz przesłanki strategicznego podejścia do gospodarowania zasobami ludzkimi;

 Identyfikować podstawowe koncepcje psychologiczne i uwarunkowania wewnętrzne oraz zewnętrznego tego procesu;

 Znać procedury i narzędzia służące do kierowania zespołami pracowniczymi w tym planowania zasobów ludzkich, rekrutacji pracowników, selekcji kandydatów i wprowadzenia nowego pracownika do pracy w zespole;

 Rozpoznawać podstawowe techniki i metody oceny pracownika oraz skonstruować prosty system skutecznej oceny pracowników;

 Rozpoznawać siłę oddziaływania i znaczenie poszczególnych narzędzi motywacji;

 Znać teorie rozwoju kariery pracownika i ścieżki jego doskonalenia;

 Nabyć umiejętność efektywnego i etycznego kierowania zespołem pracowniczym w korelacji ze strategią funkcjonowania administracji;

Nabyć umiejętność diagnozowania w oparciu o wiedzę psychologiczną różnorodnych zachowań jednostek w zespołach pracowniczych oraz właściwego sterowania nimi, tak by wspomagać cele indywidulane pracowników i tworzyć spójne oraz sprawnie działające zespoły w administracji publicznej.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dagmara Mrozowska
Prowadzący grup: Dagmara Mrozowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Sposób ustalania oceny końcowej:

Jednym z warunków zaliczenia przedmiotu jest obecność studentów na zajęciach. Każdą nieobecność student jest zobligowany zaliczyć, na wyznaczonych przez prowadzącego dyżurach. Podstawowym kryterium uzyskania wpisu obok wyżej wymienionego jest jednak przygotowanie prezentacji multimedialnej.


Aktywność studentów na zajęciach może podwyższyć ostateczną ocenę.


Pełny opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie słuchacza z podstawowymi zagadnieniami związanymi z psychologicznymi aspektami kierowania zespołem w administracji, a także skorelowanie wiedzy teoretycznej z praktyczną (analiza przypadków na zajęciach). Ważnym efektem zajęć ma być również przygotowanie słuchaczy do samodzielnego rozwiązywania sytuacji problemowych.

Celem zajęć jest przekazanie gruntownej i usystematyzowanej wiedzy z zakresu psychologicznych aspektów zarządzania w administracji publicznej a zwłaszcza w kontekście tendencji występujących w otoczeniu współczesnych organizacji publicznych i prywatnych. W wyniku realizacji modułu student powinien:

 Rozumieć istotę i znaczenie kapitału ludzkiego w administracji oraz przesłanki strategicznego podejścia do gospodarowania zasobami ludzkimi;

 Identyfikować podstawowe koncepcje psychologiczne i uwarunkowania wewnętrzne oraz zewnętrznego tego procesu;

 Znać procedury i narzędzia służące do kierowania zespołami pracowniczymi w tym planowania zasobów ludzkich, rekrutacji pracowników, selekcji kandydatów i wprowadzenia nowego pracownika do pracy w zespole;

 Rozpoznawać podstawowe techniki i metody oceny pracownika oraz skonstruować prosty system skutecznej oceny pracowników;

 Rozpoznawać siłę oddziaływania i znaczenie poszczególnych narzędzi motywacji;

 Znać teorie rozwoju kariery pracownika i ścieżki jego doskonalenia;

 Nabyć umiejętność efektywnego i etycznego kierowania zespołem pracowniczym w korelacji ze strategią funkcjonowania administracji;

Nabyć umiejętność diagnozowania w oparciu o wiedzę psychologiczną różnorodnych zachowań jednostek w zespołach pracowniczych oraz właściwego sterowania nimi, tak by wspomagać cele indywidualne pracowników i tworzyć spójne oraz sprawnie działające zespoły w administracji publicznej.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dagmara Mrozowska
Prowadzący grup: Dagmara Mrozowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.