Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Regionalne i lokalne partie i systemy partyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 05-PO-AP-S1-RLPP17 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Regionalne i lokalne partie i systemy partyjne
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Lorencka
Prowadzący grup: Małgorzata Lorencka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Konwersatorium - Zaliczenie lub ocena
Sposób ustalania oceny końcowej:

50 % Kolokwia zaliczeniowe w połowie i na zakończenie modułu, obejmujące pytania z zakresu wiedzy i umiejętności określonych w modułowych efektach kształcenia.

20% Prezentacja multimedialna przygotowana z wybranego fragmentu modułu, sprawdzająca umiejętności wykorzystania przyswojonej na zajęciach wiedzy i wskazująca na trafne powiązanie modeli teoretycznych w praktyce politycznej

20% Dyskusja moderowana przez prowadzącego podczas ćwiczeń

10% Krótkie debaty aranżowane przez prowadzącego, na temat aktualnych wydarzeń politycznych, w których słuchacze w oparciu o zdobytą wiedzę i informacje medialne, bronią swojego stanowiska.


Pełny opis:

Zapoznanie słuchaczy z mechanizmami rywalizacji wewnątrzpartyjnej i między partiami politycznymi w wymiarze lokalnym i regionalnym. Omówienie podstawowych pojęć dotyczących działania partii politycznych i systemów partyjnych

Po zrealizowaniu modułu słuchacz powinien posiadać umiejętność analizy partii politycznych i systemów partyjnych, odgrywających istotną rolę na poziomie regionalnym i lokalnym, analizować otoczenie systemów partyjnych i zachodzące korelacje wewnątrzpartyjne, przewidywać konsekwencje dokonujących się zmian na arenie politycznej.

W trakcie realizacji modułu szczególna uwaga będzie zwrócona na dynamikę funkcjonowania współczesnych regionalnych i lokalnych partii i systemów partyjnych.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Lorencka
Prowadzący grup: Małgorzata Lorencka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Konwersatorium - Zaliczenie lub ocena
Sposób ustalania oceny końcowej:

50 % Kolokwia zaliczeniowe w połowie i na zakończenie modułu, obejmujące pytania z zakresu wiedzy i umiejętności określonych w modułowych efektach kształcenia.

20% Prezentacja multimedialna przygotowana z wybranego fragmentu modułu, sprawdzająca umiejętności wykorzystania przyswojonej na zajęciach wiedzy i wskazująca na trafne powiązanie modeli teoretycznych w praktyce politycznej

20% Dyskusja moderowana przez prowadzącego podczas ćwiczeń

10% Krótkie debaty aranżowane przez prowadzącego, na temat aktualnych wydarzeń politycznych, w których słuchacze w oparciu o zdobytą wiedzę i informacje medialne, bronią swojego stanowiska.


Pełny opis:

Zapoznanie słuchaczy z mechanizmami rywalizacji wewnątrzpartyjnej i między partiami politycznymi w wymiarze lokalnym i regionalnym. Omówienie podstawowych pojęć dotyczących działania partii politycznych i systemów partyjnych

Po zrealizowaniu modułu słuchacz powinien posiadać umiejętność analizy partii politycznych i systemów partyjnych, odgrywających istotną rolę na poziomie regionalnym i lokalnym, analizować otoczenie systemów partyjnych i zachodzące korelacje wewnątrzpartyjne, przewidywać konsekwencje dokonujących się zmian na arenie politycznej.

W trakcie realizacji modułu szczególna uwaga będzie zwrócona na dynamikę funkcjonowania współczesnych regionalnych i lokalnych partii i systemów partyjnych.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Marmola
Prowadzący grup: Maciej Marmola
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa ustalana jest na podstawie dwóch składowych:

- aktywności w trakcie dyskusji moderowanej przez prowadzącego;

- przygotowanej w dwuosobowych grupach prezentacji przedstawiającej lokalne sceny polityczne wybranego miasta na prawach powiatu w woj. śląskim w latach 2002-2018.

Pełny opis:

Moduł "Regionalne i lokalne partie i systemy partyjne" przedstawia słuchaczom podstawowe mechanizmy rywalizacji wewnątrzpartyjnej i między partiami politycznymi w wymiarze lokalnym i regionalnym. Rozważania podejmowane w trakcie zajęć będą odnosić się do polskiej praktyki politycznej. Będą one podzielone na dwa bloki tematyczne. Pierwszy z nich dotyczy zagadnień teoretycznych związanych z funkcjonowanie ugrupowań politycznych na poziomie lokalnym i regionalnym. Drugi stanowi natomiast odniesienie zaprezentowanych ujęć teoretycznych do praktyki politycznej, ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów specyficznych dla polskiej rzeczywistości politycznej.

Po zrealizowaniu modułu słuchacz powinien posiadać umiejętność analizy partii politycznych i systemów partyjnych, odgrywających istotną rolę na poziomie regionalnym i lokalnym oraz przewidywać konsekwencje dokonujących się zmian na arenie politycznej.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-15

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Marmola
Prowadzący grup: Maciej Marmola
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.