Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo własności intelektualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 05-PO-S1-PWI12 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo własności intelektualnej
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 4 sem. politologii /Rybnik - stacj. I stopnia/
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Horosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Grzesiok-Horosz
Prowadzący grup: Agnieszka Grzesiok-Horosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Akcent w ramach testu zostanie położony na znajomość przepisów zawartych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawie prawo własności przemysłowej oraz ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

Test składa się z pytań zamkniętych. Kryteria oceny: Bardzo dobry 100 procent poprawnych odpowiedzi; + db- 90 procent poprawnych odpowiedzi; db-85-75 procent poprawnych odpowiedzi;+ dst- 70 procent poprawnych odpowiedzi; dst-65 do 50 procent plus jeden pkt z testu. Ocena niedostateczna- poniżej podanych progów. Sprawdzian przeprowadzany jest w formie pisemnej, testu zamkniętego. Czas trwania- minuta na pytanie. Czas testu liczony jest od momentu rozdania wszystkich formularzy testowych.

Pierwszy termin zaliczenia odbywa się w trakcie ostatnich zajęć. Na wykładzie może być zrobiona lista obecności, brana pod uwagę na korzyść studenta przy wystawianiu oceny z przedmiotu.


Pełny opis:

W ramach wykładu poruszane będą następujące tematy:

1. Pojęcie dóbr niematerialnych oraz własności intelektualnej. Zakazowy charakter praw wyłącznych. Zasada terytorialności. Prawo własności intelektualnej w znaczeniu podmiotowym i przedmiotowym. Rys historyczny ochrony własności intelektualnej. Wybrane zagadnienia prawnoporównawcze.

2. Przedmioty prawa autorskiego.

Pojęcie utworu jako przedmiotu ochrony prawa autorskiego. Dzieła zbiorowe. Zbiory dzieł. Bazy danych.

3.Podmiot prawa autorskiego. Twórca, utwory współautorskie samoistne i niesamoistne. Twórczość pracownicza. Autorskie prawa osobiste. Autorskie prawa majątkowe.

4. Ograniczenia majątkowych praw autorskich-wyczerpanie prawa, czasowość prawa oraz dozwolony użytek chronionych utworów.

Charakterystyka dozwolonego użytku osobistego (prywatnego).

Charakterystyka wybranych kategorii dozwolonego użytku publicznego.

5.Umowy prawa autorskiego.

Zasada wolności kontraktowej i jej ograniczenia.

Prawo korzystania z utworu i prawo rozporządzenia prawem autorskim.

Rodzaje licencji, umowa licencyjna - pojęcie, strony, czas trwania, zakres obowiązywania.

6. Odpowiedzialność cywilna i karna z tytułu naruszenia praw autorskich osobistych i majątkowych.

7.Przedmiot i podmioty praw pokrewnych.

Charakterystyka prawa do artystycznych wykonań, prawo do fonogramów, prawa do wideogramów, prawa do nagrań radiowych i telewizyjnych, prawa do pierwszych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych. Podmioty uprawnione z tytułu praw pokrewnych.

8.Przedmiot ochrony prawa własności przemysłowej.

Wynalazki, wzory użytkowe i przemysłowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, znaki towarowe i topografie układów scalonych. Zasady dotyczące projektów racjonalizatorskich.

9.Ochrona własności przemysłowej-cd.

Procedura i przesłanki uzyskania patentu, prawa ochronnego i prawa z rejestracji opłaty, czas ochrony.

10.Środki cywilne i karne związane z naruszeniem praw własności przemysłowej.

11.Prawo konkurencji-omówienie czynów nieuczciwej konkurencji; środki ochrony cywilnej i karnej.

12. Nieuczciwe praktyki rynkowe- omówienie agresywnych i wprowadzających w błąd praktyk rynkowych; środki ochrony cywilnej i karnej.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Grzesiok-Horosz
Prowadzący grup: Agnieszka Grzesiok-Horosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Akcent w ramach testu zostanie położony na znajomość przepisów zawartych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawie prawo własności przemysłowej oraz ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

Test składa się z pytań zamkniętych. Kryteria oceny: Bardzo dobry 100 procent poprawnych odpowiedzi; + db- 90 procent poprawnych odpowiedzi; db-85-75 procent poprawnych odpowiedzi;+ dst- 70 procent poprawnych odpowiedzi; dst-65 do 50 procent plus jeden pkt z testu. Ocena niedostateczna- poniżej podanych progów. Sprawdzian przeprowadzany jest w formie pisemnej, testu zamkniętego. Czas trwania- minuta na pytanie. Czas testu liczony jest od momentu rozdania wszystkich formularzy testowych.

Pierwszy termin zaliczenia odbywa się w trakcie ostatnich zajęć. Na wykładzie może być zrobiona lista obecności, brana pod uwagę na korzyść studenta przy wystawianiu oceny z przedmiotu.


Pełny opis:

W ramach wykładu poruszane będą następujące tematy:

1. Pojęcie dóbr niematerialnych oraz własności intelektualnej. Zakazowy charakter praw wyłącznych. Zasada terytorialności. Prawo własności intelektualnej w znaczeniu podmiotowym i przedmiotowym. Rys historyczny ochrony własności intelektualnej. Wybrane zagadnienia prawnoporównawcze.

2. Przedmioty prawa autorskiego.

Pojęcie utworu jako przedmiotu ochrony prawa autorskiego. Dzieła zbiorowe. Zbiory dzieł. Bazy danych.

3.Podmiot prawa autorskiego. Twórca, utwory współautorskie samoistne i niesamoistne. Twórczość pracownicza. Autorskie prawa osobiste. Autorskie prawa majątkowe.

4. Ograniczenia majątkowych praw autorskich-wyczerpanie prawa, czasowość prawa oraz dozwolony użytek chronionych utworów.

Charakterystyka dozwolonego użytku osobistego (prywatnego).

Charakterystyka wybranych kategorii dozwolonego użytku publicznego.

5.Umowy prawa autorskiego.

Zasada wolności kontraktowej i jej ograniczenia.

Prawo korzystania z utworu i prawo rozporządzenia prawem autorskim.

Rodzaje licencji, umowa licencyjna - pojęcie, strony, czas trwania, zakres obowiązywania.

6. Odpowiedzialność cywilna i karna z tytułu naruszenia praw autorskich osobistych i majątkowych.

7.Przedmiot i podmioty praw pokrewnych.

Charakterystyka prawa do artystycznych wykonań, prawo do fonogramów, prawa do wideogramów, prawa do nagrań radiowych i telewizyjnych, prawa do pierwszych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych. Podmioty uprawnione z tytułu praw pokrewnych.

8.Przedmiot ochrony prawa własności przemysłowej.

Wynalazki, wzory użytkowe i przemysłowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, znaki towarowe i topografie układów scalonych. Zasady dotyczące projektów racjonalizatorskich.

9.Ochrona własności przemysłowej-cd.

Procedura i przesłanki uzyskania patentu, prawa ochronnego i prawa z rejestracji opłaty, czas ochrony.

10.Środki cywilne i karne związane z naruszeniem praw własności przemysłowej.

11.Prawo konkurencji-omówienie czynów nieuczciwej konkurencji; środki ochrony cywilnej i karnej.

12. Nieuczciwe praktyki rynkowe- omówienie agresywnych i wprowadzających w błąd praktyk rynkowych; środki ochrony cywilnej i karnej.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Grzesiok-Horosz
Prowadzący grup: Agnieszka Grzesiok-Horosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Akcent w ramach testu egzaminacyjnego zostanie położony na znajomość przepisów zawartych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawie prawo własności przemysłowej oraz ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

Test składa się z pytań zamkniętych. Kryteria oceny: Bardzo dobry 100 procent poprawnych odpowiedzi; + db- 90 procent poprawnych odpowiedzi; db-85-75 procent poprawnych odpowiedzi;+ dst- 70 procent poprawnych odpowiedzi; dst-65 do 50 procent plus jeden pkt z testu. Ocena niedostateczna- poniżej podanych progów. Sprawdzian przeprowadzany jest w formie pisemnej, testu zamkniętego. Czas trwania- minuta na pytanie. Czas testu liczony jest od momentu rozdania wszystkich formularzy testowych.

Zerowy termin egzaminu-po uzgodnieniu ze studentami- odbywa się w trakcie ostatnich zajęć, pozostałe dwa-zgodnie z harmonogramem sesji. Na wykładzie może być zrobiona lista obecności, brana pod uwagę na korzyść studenta przy wystawianiu oceny z przedmiotu.Brak obecności nie niesie negatywnych konsekwencji dla studenta.


Pełny opis:

W ramach wykładu poruszane będą następujące tematy:

1. Pojęcie dóbr niematerialnych oraz własności intelektualnej. Zakazowy charakter praw wyłącznych. Zasada terytorialności. Prawo własności intelektualnej w znaczeniu podmiotowym i przedmiotowym. Rys historyczny ochrony własności intelektualnej. Wybrane zagadnienia prawnoporównawcze.

2. Przedmioty prawa autorskiego.

Pojęcie utworu jako przedmiotu ochrony prawa autorskiego. Dzieła zbiorowe. Zbiory dzieł. Bazy danych.

3.Podmiot prawa autorskiego. Twórca, utwory współautorskie samoistne i niesamoistne. Twórczość pracownicza. Autorskie prawa osobiste. Autorskie prawa majątkowe.

4. Ograniczenia majątkowych praw autorskich-wyczerpanie prawa, czasowość prawa oraz dozwolony użytek chronionych utworów.

Charakterystyka dozwolonego użytku osobistego (prywatnego).

Charakterystyka wybranych kategorii dozwolonego użytku publicznego.

5.Umowy prawa autorskiego.

Zasada wolności kontraktowej i jej ograniczenia.

Prawo korzystania z utworu i prawo rozporządzenia prawem autorskim.

Rodzaje licencji, umowa licencyjna - pojęcie, strony, czas trwania, zakres obowiązywania.

6. Odpowiedzialność cywilna i karna z tytułu naruszenia praw autorskich osobistych i majątkowych.

7.Przedmiot i podmioty praw pokrewnych.

Charakterystyka prawa do artystycznych wykonań, prawo do fonogramów, prawa do wideogramów, prawa do nagrań radiowych i telewizyjnych, prawa do pierwszych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych. Podmioty uprawnione z tytułu praw pokrewnych.

8.Przedmiot ochrony prawa własności przemysłowej.

Wynalazki, wzory użytkowe i przemysłowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, znaki towarowe i topografie układów scalonych. Zasady dotyczące projektów racjonalizatorskich.

9.Ochrona własności przemysłowej-cd.

Procedura i przesłanki uzyskania patentu, prawa ochronnego i prawa z rejestracji opłaty, czas ochrony.

10.Środki cywilne i karne związane z naruszeniem praw własności przemysłowej.

11.Prawo konkurencji-omówienie czynów nieuczciwej konkurencji; środki ochrony cywilnej i karnej.

12. Nieuczciwe praktyki rynkowe- omówienie agresywnych i wprowadzających w błąd praktyk rynkowych; środki ochrony cywilnej i karnej.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Grzesiok-Horosz
Prowadzący grup: Agnieszka Grzesiok-Horosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Akcent w ramach testu egzaminacyjnego zostanie położony na znajomość przepisów zawartych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawie prawo własności przemysłowej oraz ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

Test składa się z pytań zamkniętych. Kryteria oceny: Bardzo dobry 100 procent poprawnych odpowiedzi; + db- 90 procent poprawnych odpowiedzi; db-85-75 procent poprawnych odpowiedzi;+ dst- 70 procent poprawnych odpowiedzi; dst-65 do 50 procent plus jeden pkt z testu. Ocena niedostateczna- poniżej podanych progów. Sprawdzian przeprowadzany jest w formie pisemnej, testu zamkniętego. Czas trwania- minuta na pytanie. Czas testu liczony jest od momentu rozdania wszystkich formularzy testowych.

Zerowy termin egzaminu-po uzgodnieniu ze studentami- odbywa się w trakcie ostatnich zajęć, pozostałe dwa-zgodnie z harmonogramem sesji. Na wykładzie może być zrobiona lista obecności, brana pod uwagę na korzyść studenta przy wystawianiu oceny z przedmiotu.Brak obecności nie niesie negatywnych konsekwencji dla studenta.


Pełny opis:

W ramach wykładu poruszane będą następujące tematy:

1. Pojęcie dóbr niematerialnych oraz własności intelektualnej. Zakazowy charakter praw wyłącznych. Zasada terytorialności. Prawo własności intelektualnej w znaczeniu podmiotowym i przedmiotowym. Rys historyczny ochrony własności intelektualnej. Wybrane zagadnienia prawnoporównawcze.

2. Przedmioty prawa autorskiego.

Pojęcie utworu jako przedmiotu ochrony prawa autorskiego. Dzieła zbiorowe. Zbiory dzieł. Bazy danych.

3.Podmiot prawa autorskiego. Twórca, utwory współautorskie samoistne i niesamoistne. Twórczość pracownicza. Autorskie prawa osobiste. Autorskie prawa majątkowe.

4. Ograniczenia majątkowych praw autorskich-wyczerpanie prawa, czasowość prawa oraz dozwolony użytek chronionych utworów.

Charakterystyka dozwolonego użytku osobistego (prywatnego).

Charakterystyka wybranych kategorii dozwolonego użytku publicznego.

5.Umowy prawa autorskiego.

Zasada wolności kontraktowej i jej ograniczenia.

Prawo korzystania z utworu i prawo rozporządzenia prawem autorskim.

Rodzaje licencji, umowa licencyjna - pojęcie, strony, czas trwania, zakres obowiązywania.

6. Odpowiedzialność cywilna i karna z tytułu naruszenia praw autorskich osobistych i majątkowych.

7.Przedmiot i podmioty praw pokrewnych.

Charakterystyka prawa do artystycznych wykonań, prawo do fonogramów, prawa do wideogramów, prawa do nagrań radiowych i telewizyjnych, prawa do pierwszych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych. Podmioty uprawnione z tytułu praw pokrewnych.

8.Przedmiot ochrony prawa własności przemysłowej.

Wynalazki, wzory użytkowe i przemysłowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, znaki towarowe i topografie układów scalonych. Zasady dotyczące projektów racjonalizatorskich.

9.Ochrona własności przemysłowej-cd.

Procedura i przesłanki uzyskania patentu, prawa ochronnego i prawa z rejestracji opłaty, czas ochrony.

10.Środki cywilne i karne związane z naruszeniem praw własności przemysłowej.

11.Prawo konkurencji-omówienie czynów nieuczciwej konkurencji; środki ochrony cywilnej i karnej.

12. Nieuczciwe praktyki rynkowe- omówienie agresywnych i wprowadzających w błąd praktyk rynkowych; środki ochrony cywilnej i karnej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.