Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konwersatorium monograficzne : Konsolidacja demokracji Polski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 05-PO-S2-KM5-12 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium monograficzne : Konsolidacja demokracji Polski
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Tyrała
Prowadzący grup: Marek Tyrała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Tyrała
Prowadzący grup: Marek Tyrała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Konwersatorium - Zaliczenie lub ocena
Sposób ustalania oceny końcowej:

dyskusja/obrona prac zaliczeniowych 15 h. Ocena wszystkich form weryfikacji efektów kształcenia odbywa się wg skali akademickiej i jest dokonywana regularnie podczas zajęć. Prezentacja i obrona eseju jest podstawowym elementem branym pod uwagę przy wystawianiu oceny na semestr, choć może zdarzyć się sytuacja, w której aktywności na ćwiczeniach mogą podnieść ocenę końcową. Aktywność na ćwiczeniach jest odnotowywana przez prowadzącego na bieżąco i wpływa na ocenę końcową. Brak pozytywnej oceny powoduje, iż istnieje konieczność jej poprawienia, która może mieć formę pisemną lub ustną (decyzję jaka z nich zostanie wybrana podejmuje prowadzący i powiadamia studentów).

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest ukierunkowanie wiedzy teoretycznej dotyczącej współczesnych problemów funkcjonowania demokracji, ze szczególnym uwzględnieniem procesów dotyczących konsolidowania się demokracji w Polsce po 1989 roku. Uczestnicząc w zajęciach studenci rozwijają podstawową wiedzę o różnych podejściach w definiowaniu demokracji i państwa. Posiadanie m.in. ww. wiedzy i umiejętności ma prowadzić do tego, że studenci po skończonych studiach będą potrafili świadomie uczestniczyć w życiu publicznym, kreując rzeczywistość społeczną i polityczną. Studenci powinni zapoznać się z literaturą obowiązkową, studiowanie powinno polegać na analizie tekstów podręczników i artykułów, krytycznym ustosunkowaniu się do proponowanych ujęć, a także sporządzaniu pomocnych w późniejszym powtarzaniu notatek. Przedmiot umożliwia kompleksowe poznanie wszystkich zagadnień teoretycznych związanych z funkcjonowaniem demokracji we współczesnym świecie, co w dużej mierze powinno być przydatne przy pisaniu końcowych prac naukowych.

Uwagi:

Treści kształcenia dla każdej formy zajęć dydaktycznych/ Konwersatorium monograficzne:

1. Teoretyczne aspekty demokracji: demokracja proceduralna, poliarchia, demokracja westminsterska, konsensualna i konsocjonalna, demokracja deliberatywna, demokracja agonistyczna, demokracja autonomiczna.

2. Teoretyczne aspekty konsolidacji demokracji.

3. Rywalizacja polityczna jako wyznacznik konsolidacji demokracji.

4. Konsolidacja demokracji w Polsce po 1989 roku: dobro wspólne a demokracja, kultura polityczna w demokracji, bezpieczeństwo wewnętrzne a demokracja, rozwój liberalizmu w demokracji, antysystemowość a demokracja.

5. Jak jest a jak mogło by być?- Współczesne problemy demokracji liberalnej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.