Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Opinia publiczna i jej badanie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 05-PO-SD-S2-OPB12 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Opinia publiczna i jej badanie
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjny

Skrócony opis:

Moduł Opinia publiczna i jej badanie ma umożliwić studentowi poznanie problematyki funkcjonowania opinii publicznej i jej badań. Student pozna ewolucje metodologii badań opinii publicznej od czasów jej narodzin po współczesny dorobek. Prześledzone zostaną główne teoretyczne podejścia i empiryczne badania w dziedzinie politycznych i społecznych zachowań. Zrozumienie istoty opinii publicznej i konsekwencje jej kształtowania, w konsekwencji ma to doprowadzić do pogłębianych umiejętności czytania badań opinii publicznej i konstrukcji takich badań.

Pełny opis:

Kurs stanowi wprowadzenie do problematyki opinii publicznej.

W trakcie zajęć prześledzimy główne teoretyczne podejścia i empiryczne badania w dziedzinie politycznych i społecznych zachowań. Udział i głosowania ludności w czasie wyborów parlamentarnych i innych. Zasadniczo skupimy się na polskiej opinii publicznej, ale wskazując także szersze uwarunkowania opinii publicznej. Na każdym z zajęć, w trakcie dyskusji dokonana zostanie analiza problemów zawartych w proponowanej literaturze przedmiotu.

W trakcie poszczególnych zajęć, grupy studentów prezentować będą opracowane szczegółowo wybrane tematy, które będą następnie przedmiotem dyskusji. Opracowania muszą być w formie pisemnej oraz dostępne w wersji elektronicznej dla pozostałych studentów.

Wybrana metoda, pozwoli studentowi nie tylko zapoznać się z literaturą przedmiotu, ale i uporządkować zdobytą wiedzę w formie pisemnej oraz przygotowuje go do swobodnego operowania wiedzą przedmiotową.

Program przedmiotu:

1. Natura i pochodzenia opinii masowej

2. Istota i pomiar opinii publicznej

3. Składniki opinii i fundamenty preferencji publicznych

4. Organizująca opinia publiczna

5. Oświecona opinia publiczna

6. Opinia publiczna jako opinia ukryta

Literatura:

1.Młyniec E.: Opinia Publiczna Wyd. Forum Naukowe. Poznań- Wrocław 2002

2.Ociepka B.: Opinia Publiczna w ;Dobek-Ostrowska B., J.Fras, B.Ociepka: Teoria i praktyka propagandy. Wydawnictwo Uniw. Wrocławskiego. Wrocław 1997, ss. 64-83

3.Jabłoński A.W., Opinia publiczna, [w:] Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, (red.) Szmulik B., Żmigrodzki M., Lublin 2004

4.Noelle-Neumann E., Spirala milczenia, Poznań 2004

5.Frankfort-Nachmias C., Nachmis D., Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001

6.Golinowski J., Reality show medialnej demokracji, [w:] Paradoksy polityki, (red.) Karwat, Warszawa 2007,

7. Babbie E., Badania społeczne w praktyce,. Warszawa 2003

8. Iłowiecki M., Krzywe zwierciadło, o manipulacji w mediach. Lublin, 200

9.Borucka. J., Skrzypiski D., Polityka skuteczna. Marketingowa analiza sukcesu wyborczego. Wrocław1995

10. Mazurkiewicz W., Jak wygrywać wybory, czyli kampanie i socjotechniki wyborcze. Warszawa 1998

Efekty uczenia się:

Student:

zna mechanizmy funkcjonowania władzy politycznej

ma wiedzę na temat psychologicznych aspektów zjawisk politycznych

zna i rozumie mechanizmy społecznej percepcji polityki

zna istotę i znaczenie relacji między mediami masowymi a sferą polityki

potrafi wykorzystywać założenia różnych nurtów teoretyczno-metodologicznych w opracowaniach poświęconych

analizie określonych zjawisk i procesów społecznych

potrafi wskazać mechanizmy percepcji politycznej i ocenić ich efektywność; umie analizować wyniki badania opinii publicznej i wykorzystać ich rezultaty do kształtowania postaw politycznych

jest przygotowany do zarządzania informacją w sferze publicznej na wszystkich poziomach organizacyjnych

potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności poszerzone o wymiar interdyscyplinarny

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny będzie obejmował wiedzę merytoryczną przekazaną zarówno w ramach wykładów jak i ćwiczeń.

Maksymalna ilość punktów w ramach egzaminu: 20.

Egzamin składa się z trzech zagadnień do opracowania.

Kryteria oceny:

Bardzo dobry – 19-20

Dobry – 15-18

Dostateczny – 11-14

Niedostateczny – 10 i mniej punktów

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Damian Guzek
Prowadzący grup: Damian Guzek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ostateczną ocenę końcową z modułu ustala się na podstawie średniej ocen z wykładów i z ćwiczeń.


Pełny opis:

Kurs stanowi wprowadzenie do problematyki opinii publicznej.

Podejmuje podejścia teoretyczne i badania empiryczne

w dziedzinie zachowań politycznych i społecznych. Koncentruje się na polskiej opinii publicznej, wskazując również szersze uwarunkowania opinii publicznej. Podczas zajęć, w trakcie dyskusji ma miejsce analiza problemów zawartych w proponowanej literaturze przedmiotu.

W trakcie poszczególnych zajęć, grupy studentów prezentują opracowane szczegółowo wybrane tematy, które są następnie przedmiotem dyskusji. Opracowania tematów mają charakter pisemny i są dostępne w wersji elektronicznej dla pozostałych studentów.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Damian Guzek
Prowadzący grup: Damian Guzek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ostateczną ocenę końcową z modułu ustala się na podstawie średniej ocen z wykładów i z ćwiczeń.

Pełny opis:

Przedmiot jest wprowadzeniem do problematyki opinii publicznej.

Podejmuje podejścia teoretyczne oraz badania empiryczne

w dziedzinie zachowań politycznych oraz związków mediów z kształtowaniem opinii publicznej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.