Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ameryka Łacińska w stosunkach miedzynarodowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 05-PO-WS-S1-AŁSM14 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ameryka Łacińska w stosunkach miedzynarodowych
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjny

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Łapaj-Kucharska
Prowadzący grup: Justyna Łapaj-Kucharska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Konwersatorium - Zaliczenie lub ocena
Sposób ustalania oceny końcowej:

Pytania problemowe zadawane przez koordynatora modułu.

Przeprowadzenie na początku semestru sprawdzianu wiedzy.

W trakcie dyskusji prowadzący zadaje pytania sprawdzające wiedzę, której dotyczy opisywany efekt kształcenia.

Obecność na zajęciach

Aktywność na zajęciach

Zaliczenie zajęć ze względu na nieobecność, indywidualnie na dyżurach.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy na temat roli Ameryki Łacińskiej we współczesnych stosunkach międzynarodowych. Studenci zapoznają się z najważniejszymi problemami polityk zagranicznych państw tego regionu oraz najważniejszymi wyzwaniami dla jego bezpieczeństwa. Student po odbyciu zajęć:

- Zna główne problemy polityk zagranicznych państw Ameryki Łacińskiej.

- Zna najważniejsze wyzwania dla bezpieczeństwa Ameryki Łacińskiej.

- Rozumie rolę Ameryki Łacińskiej we współczesnych stosunkach międzynarodowych.

- Potrafi wskazać główne konflikty polityczne występujące w tej części świata.

- Ma świadomość różnic kulturowych występujących pomiędzy cywilizacjami – uznaje je i szanuje.

- Ma potrzebę uzupełniania wiedzy z zakresu stosunków międzynarodowych w Ameryce Łacińskiej.

Uwagi:

3 rok, politologia, wsm, semestr 1.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Łapaj-Kucharska
Prowadzący grup: Justyna Łapaj-Kucharska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Łapaj-Kucharska
Prowadzący grup: Justyna Łapaj-Kucharska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Konwersatorium - Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Łapaj-Kucharska
Prowadzący grup: Justyna Łapaj-Kucharska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Konwersatorium - Zaliczenie lub ocena
Sposób ustalania oceny końcowej:

Kolokwium zaliczeniowe.

Pełny opis:

Po zakończeniu cyklu dydaktycznego student potrafi scharakteryzować najważniejsze procesy występujące w krajach Ameryki Łacińskiej w ujęciu historycznym oraz w wymiarze współczesnym. Zna i rozumie podstawowe problemy i wyzwania stojące przed krajami tego regionu w kontekście politycznym, gospodarczym, społecznym oraz w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego i regionalnego, w drugiej dekadzie XXI wieku. Posiada także wiedzę na temat kluczowych aspektów związanych z polityką zagraniczną Polski w odniesieniu do Ameryki Łacińskiej w kontekście historycznym oraz w okresie pozimnowojennym.

Uwagi:

Brak

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Łapaj-Kucharska
Prowadzący grup: Justyna Łapaj-Kucharska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-15

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Krzewińska
Prowadzący grup: Barbara Krzewińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.