Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bliski Wschód w stosunkach międzynarodowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 05-PO-WS-S1-BWSM19
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bliski Wschód w stosunkach międzynarodowych
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjny

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Czornik
Prowadzący grup: Katarzyna Czornik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

OKM jest sumą oceny z ćwiczeń i wykładów.

Pełny opis:

1. Zajęcia wprowadzające.

2. Islam i fundamentalizm islamski.

3. Rola kobiety w poszczególnych religiach.

4. Iran jako państwo teokratyczne.

5. Arabia Saudyjska jako państwo wahhabickie (feudalne).

6. ISIS, Al Kaida, Hezbollah, Hamas - powstanie, funkcjonowanie, rozpad.

7. Proxy wars - teoria i praktyka.

8. Kolokwium zaliczeniowe.

Uwagi:

Zajęcia dostosowane do trybu zdalnego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)