Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rosja i obszar postradziecki w stosunkach międzynarodowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 05-PO-WS-S1-RSM12 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rosja i obszar postradziecki w stosunkach międzynarodowych
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjny

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mieczysław Stolarczyk
Prowadzący grup: Agnieszka Miarka, Mieczysław Stolarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Egzamin pisemny.

Ocenę końcową z modułu ustala sie na podstawie średniej z egzaminu i z ćwiczeń.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest dostarczenie studentom podstawowej wiedzy z zakresu głównych wydarzeń i procesów zachodzących na obszarze poradzieckim po rozpadzie ZSRR.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mieczysław Stolarczyk
Prowadzący grup: Agnieszka Miarka, Mieczysław Stolarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Egzamin pisemny.

Ocenę końcową z modułu ustala się na podstawie średniej z egzaminu i z ćwiczeń.

Pełny opis:

Celem realizacji przedmiotu jest dostarczenie podstawowej wiedzy studentom z zakresu najważniejszych wydarzeń i procesów zachodzących na obszarze poradzieckim po rozpadzie ZSRR.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mieczysław Stolarczyk
Prowadzący grup: Agnieszka Miarka, Mieczysław Stolarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Egzamin pisemny.

Ocenę końcową z modułu ustala się na podstawie średniej z egzaminu i z ćwiczeń.

Pełny opis:

Celem zajęć w ramach przedmiotu jest dostarczenie studentom wiedzy na temat głównych wydarzeń i procesów zachodzących na obszarze poradzieckim po rozpadzie ZSRR.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mieczysław Stolarczyk
Prowadzący grup: Agnieszka Miarka, Mieczysław Stolarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Proń
Prowadzący grup: Agnieszka Miarka, Elżbieta Proń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Sposób ustalania oceny końcowej:

Sposób ustalania oceny końcowej z wykładów:


Ocena końcowa jest ustalania na podstawie wyników egzaminu pisemnego, który jest ustalony w sesji letniej, tj pomiędzy 08.06 a 30.06. 2020.

Przed sesją podejście do egzaminu jest możliwe wyłącznie w wyjątkowych, uzasadnionych wypadkach i na pisemną prośbę studenta (np. wyjazd na stypendium zagraniczne/szkołę letnią, termin porodu, zaplanowany pobyt w szpitalu, Indywidualna Organizacja Studiów). Praca (w tym ‘work and travel’), zaplanowane wakacje lub jakiekolwiek plany osobiste nie są uzasadnieniem dla organizowania egzaminu poza sesją.

W przypadku niezdania egzaminu istnieje możliwość jednokrotnego podejścia do egzaminu poprawkowego, który odbędzie się w sesji poprawkowej, tj. 1 – 25.09.2020.

Nieobecność na którymkolwiek terminie jest usprawiedliwiona wyłącznie zwolnieniem lekarskim, policyjnym, z sądu lub z prokuratury. W każdym innym przypadku nieobecność na egzaminie skutkuje oceną niedostateczną.


Egzamin z przedmiotu trwa 2 godziny i obejmuje cały materiał omawiany w ciągu semestru oraz wszystkie teksty obowiązkowe.

Egzamin ma formę pisemnego testu z krótkimi pytaniami otwartymi. W teście można zdobyć maksymalnie 100 pkt, a ocena jest wystawiana na podstawie poniższych wyników:

1 – 50 niedostateczny (2)

51 – 60 dostateczny (3)

61 – 70 dostateczny plus (3+)

71 – 80 dobry (4)

81 – 90 dobry plus (4+)

91 – 100 bardzo dobry (5)


Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.


Podczas egzaminu zabronione jest konsultowanie się, korzystanie z telefonu, smartwatch’a oraz korzystanie z jakichkolwiek pomocy naukowych. Niedostosowanie się do tych zasad skutkuje natychmiastowym przerwaniem egzaminu i oceną niedostateczną.

Pełny opis:

Wykłady odbywają się co 2 tygodnie w dniach: 28.02, 13.03, 27.03, 17.04, 08.05, 22.05, 05.06.

Wykłady odbywają się w j. polskim, natomiast teksty obowiązkowe są w większości po angielsku, ale będą one też omawiane po polsku.

Przedmiot dotyczy historii, społeczeństwa, polityki wewnętrznej i zagranicznej Rosji, Białorusi oraz pięciu republik środkowoazjatyckich, tj. Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżykistanu, Uzbekistanu i Turkmenistanu.

Celem wykładu jest przedstawienie studentom głównych zagadnień dotyczących obszaru byłego Związku Radzieckiego, zwłaszcza Azji Środkowej. Studenci są zachęcani do aktywnego i konstruktywnego uczestnictwa w wykładach, zadawania pytań i wyciągania wniosków. Zainteresowani studenci lub posiadający szczegółową wiedzę o jakimś temacie są mogą przygotować prezentacje dotyczących tych zagadnień. Prezentacje nie mają wpływu na ocenę studenta z przedmiotu i nie są obowiązkowe, natomiast są formą wciągnięcia studentów w dyskusję nad interesującymi ich zagadnieniami dotyczącymi wykładu.

Każdy wykład opiera się na prezentacji w programie PowerPoint przygotowanej przez prowadzącego, która po wykładzie będzie rozesłana do studentów poprzez system USOSmail. W razie problemów z dostępem do tekstów obowiązkowych, również proszę skontaktować się mailowo w celu uzyskania kopii tekstu.

Uwagi:

kontakt do prowadzącego:

elzbieta.pron@us.edu.pl

konsultacje: wtorki 12:45 - 13:45, pok. 115, Wydział Nauk Społecznych, ul. Bankowa 11

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.