Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Projekt badawczy (A) badania ilościowe: analiza ilościowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 05-SO-OZ-S1-BIAI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projekt badawczy (A) badania ilościowe: analiza ilościowa
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Gruszczyński
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Warsztat - Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Gruszczyński
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Laboratorium - Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Trembaczowski
Prowadzący grup: Łukasz Trembaczowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Laboratorium - Zaliczenie lub ocena
Sposób ustalania oceny końcowej:

Podstawą oceny końcowej jest ocena z kolokwium.

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie z kolokwium wyniku minimum 35%.

Kolokwium składać się będzie z pytań, na które student musi udzielić odpowiedzi w oparciu o analizy za pomocą oprogramowania SPSS. Analiza i odpowiedź na pytanie są punktowane na jednakowym poziome. Tym samym analiza stanowi 50% punktacji z kolokwium i odpowiedzi również stanowią 50% punktacji z kolokwium.

Ocena może zostać podniesiona przez aktywność na zajęciach (maksimum o 0,5 stopnia).


Pełny opis:

Celem warsztatu jest zapoznanie się przez studentów z elementami analizy statystycznej w programie SPSS. Podstawową koncepcją przedmiotu jest opracowanie przez studentów projektu badawczego, który będzie interesujący i jednocześnie wprowadzi nowe elementy wiedzy i umiejętności.

Studenci zapoznają się z metodami poszukiwania literatury przedmiotu: sposobami wyszukiwania i korzystania z baz danych (Scopus, Web of Science) oraz korzystania z dostępnych zbiorów (np. JSTOR). Studenci poznają koncepcję badań niereaktywnych i w oparciu o dane dostępne na portalach randkowych przygotowują projekt badawczy poczynając od postawienia pytań, na które mogą znaleźć odpowiedź, dobierają próbę badawczą, przygotowują wspólnie szkielet bazy poznając sposoby definiowania zmiennych w programie SPSS, wprowadzają dane uzyskane ze zgromadzonych przez studentów profili użytkowników portali randkowych, łączą swoje bazy w jeden zbiorczy plik, dobierają wskaźniki i konstruują wskaźniki złożone w oparciu o zgromadzone dane. W trakcie zajęć uczą się także podstawowych operacji analitycznych oraz ich wykorzystywania w próbach udzielania odpowiedzi na pytania badawcze. Tym samym wspólnie przeprowadzony projekt powinien dostarczyć nowej wiedzy w zakresie danych zastanych i ich wykorzystania, wiedzy i umiejętności w zakresie analizy statystycznej oraz kompetencji związanych z pracą w grupie. Jednocześnie pozyskane wiedza i umiejętności powinny się przełożyć na umiejętność spontanicznego stawiania pytań i udzielania na nie odpowiedzi w oparciu o samodzielnie wykonane analizy.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Laboratorium - Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.