Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Moduł fakultatywny SP-SOIZ-6: Kapitał społeczny w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 05-SO-OZ-S1-KSWSO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Moduł fakultatywny SP-SOIZ-6: Kapitał społeczny w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny ograniczonego wyboru

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bartoszek
Prowadzący grup: Adam Bartoszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

- dyskusja tez literatury

- prezentacje grupowe materialików na ćwiczeniach

- eseje tematyczne

- streszczenia lektur

- podsumowanie audytoryjne wiedzy na egzaminie

Metody oceny – udział w wykładach dodatkowo premiowany więcej niż połowa 0,5 pkta - wszystkie obecności 1 punkt do oceny z egzaminu.


Zaliczenie ćwiczeń na podstawie: obecności oraz uzyskanych plusów za udział w dyskusji o tezach z literatury z wykorzystaniem referatów i zespołowych prezentacji na potrzeby zajęć. Osoby bez obecności na zajęciach są zobowiązane do opracowania streszczeń lub eseju na wybrany temat. Każda 3 lub kolejna nieobecność wymaga zaliczenia materiału poprzez streszczenie lektury w formie ręcznie pisanego tekstu na 5-6 stron. Obecność i aktywność na zajęciach minimum 5 plusów gwarantuje ocenę 3,5. Osoby z IOS za zgodą prowadzącego nie uczestniczące w ćwiczeniach są zobowiązane do napisania eseju z literatury oraz streszczeń 3-4 zagadnień. Udział w egzaminie grupowym lub indywidualnym wymaga zaliczenia tej samej literatury.

Egzamin ustny audytoryjny z lektur uzgodnionych z grupą przez prowadzącego wykład, które obejmują podstawowy materiał z zajęć kursowych.

Egzamin poprawkowy będzie miał formę ustna indywidualną.


Ocena OKM nie jest prostą średnią z egzaminu i ćwiczeń ale zawiera 0,5 pkta premii za obecności i aktywność lub -,05 pkta za jej brak.


Uwagi:

P.Bourdieu, J.C.Passeron, Reprodukcja. elementy teorii systemu nauczania, Warszawa 1990; P.Bourdieu, Dystynkcja, Warszawa 2005; P.Bourdieu, Reguły sztuki, Warszawa 2001

J.S.Coleman, Foundations of Social Theory, Cambridge, Massachusetts 1990

A.Giza-Poleszczuk, Stosunki międzyludzkie i życie zbiorowe. Co nam zostało z tych lat. Społeczeństwo u progu zmiany systemowej. [red.] M.Marody, Londyn 1991

H. Januszek [red.] Kapitał społeczny we wspólnotach, Poznań 2005

R.D. Putnam. Demokracja w działaniu Warszawa 1999.

R.D.Putnam, Samotna gra w kręgle, Warszawa 2008

M. Theiss. Krewni- znajomi – obywatele. Kapitał społeczny a lokalna polityka społeczna. Toruń 2007.

C. Trutkowski, S. Mandes, Kapitał społeczny w małych miastach , Kraków 2005

E.Wnuk-Lipiński, Demokratyczna rekonstrukcja, Warszawa 1996

A.Bartoszek, Kapitał społeczno-kulturowy młodej inteligencji wobec wymogów rynku, Katowice 2003

Kapitały ludzkie i społeczne a konkurencyjność regionów. (red.) M.S. Szczepański, K. Bierwiaczonek, T. Nawrocki, Katowice 2008.

Tomy z serii red. J. Czapińskiego Diagnoza Społeczna 2003 - 2005 - 2007 -2009

J. Raciborski Obywatelstwo w perspektywie socjologicznej, 2011. L. Szczegóła. Bierność obywateli. 2013. S. Kozyr-Kowalski. Socjologia społeczeństwo obywatelskie i państwo. 2000. L. Nijakowski. Domeny symboliczne: konflikty narodowe i etniczne w wymiarze symbolicznym. 2006.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.