Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium specjalizacyjne SOIZ-5: Komunikowanie w organizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 05-SO-OZ-S1-KWO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium specjalizacyjne SOIZ-5: Komunikowanie w organizacji
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjny

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomira Kamińska-Berezowska
Prowadzący grup: Sławomira Kamińska-Berezowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
seminarium - Zaliczenie lub ocena
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest ustalana w oparciu o aktywność na zajęciach (w tym referaty przygotowane w oparciu o wskazaną literaturę) oraz pisemny sprawdzian końcowy.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przypomnienie i usystematyzowanie podstawowych pojęć z zakresu komunikacji społecznej oraz zapoznanie studentów z wybranymi stanowiskami teoretycznymi oraz badaniami empirycznymi w zakresie komunikacji społecznej. Przedmiot skoncentrowany jest na analizie komunikacji w organizacji i na przezwyciężaniu barier komunikacyjnych.

Uwagi:

Literatura:

B. Dobek - Ostrowska „Podstawy komunikowania społecznego”, wyd. II Wydawnictwo Astrum”, Wrocław 2004 (wybrane rozdziały);

Em Griffin „Podstawy komunikacji społecznej”, GWP, Gdańsk 2003 (wybrane rozdziały, w tym gł. cz. III. "komunikacja grupowa i publiczna);

„Imigranci w polskim dyskursie publicznym” red. nauk. G. Firlit-Fesnak , Ł.Łotocki Oficyna wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2014 (wybrane artykuły); „Emocje i polityka. Sceny z życia polskiego parlamentu”, red. nauk K. T. Koncecki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016 (wybrane rozdziały);

M. Golka „Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008 (wybrane rozdziały).

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomira Kamińska-Berezowska
Prowadzący grup: Sławomira Kamińska-Berezowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
seminarium - Zaliczenie lub ocena
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest ustalana w oparciu o aktywność na zajęciach (w tym referaty przygotowane w oparciu o wskazaną literaturę) oraz pisemny sprawdzian końcowy.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przypomnienie i usystematyzowanie podstawowych pojęć z zakresu komunikacji społecznej oraz zapoznanie studentów z wybranymi stanowiskami teoretycznymi oraz badaniami empirycznymi w zakresie komunikacji społecznej. Przedmiot skoncentrowany jest na analizie komunikacji w organizacji i na przezwyciężaniu barier komunikacyjnych.

Uwagi:

Literatura:

B. Dobek - Ostrowska „Podstawy komunikowania społecznego”, wyd. II Wydawnictwo Astrum”, Wrocław 2004 (wybrane rozdziały);

Em Griffin „Podstawy komunikacji społecznej”, GWP, Gdańsk 2003 (wybrane rozdziały, w tym gł. cz. III. "Komunikacja grupowa i publiczna);

„Emocje i polityka. Sceny z życia polskiego parlamentu”, red. nauk K. T. Koncecki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016 (wybrane rozdziały);

M. Golka „Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008 (wybrane rozdziały).

J. Wyleżałek „Mobbing uczelniany jako problem społeczny: specyfika, uwarunkowania organizacyjne oraz konsekwencje przemocy w miejscu pracy na przykładzie szkół wyższych”, SGGW, Warszawa 2012, r. 5.1. „Mobbing uczelniany –charakterystyka problemu na podstawie badań jakościowych”, 5.2. „Skala zjawiska mobbingu w państwowych szkołach wyższych”.

J.Kubisa, P.Ostrowski „Młodzi w polskich związkach zawodowych. Rewitalizacja czy reprodukcja?” [w:] „Organizowanie związków zawodowych w Europie. Badania i praktyka” pod red. J. Czarzasty, A. Mrozowicki, Wydawnictwo Naukowe, Scholar, Warszawa 2014.

K. E. Weick "Tworzenie sensu w organizacjach", Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, 1. „Istota tworzenia sensu”.

I. Desperak „Płeć zmiany Zjawisko transformacji w Polsce z perspektywy gender”, wyd. II. zmienione Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego , Łódź 2017, r.5. Stereotypy płci a nierówności”.

L. Eisaguirre „Trudne rozmowy z podwładnymi”, Wydawnictwo Helion, Gliwice, 2010.r. (wybrane rozdziały).

R. Cialdini „Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka”, GWP, Gdańsk 1996, R1. „Narzędzia wpływu”.

P. Rojek „Semiotyka Solidarności. Analiza dyskursów PZPR i NSZZ Solidarność w roku 1981”, r. 6. „Dyskurs Solidarności”, Zakład wydawniczy „Nomos” , Kraków 2009.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: seminarium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
seminarium - Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: seminarium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomira Kamińska-Berezowska
Prowadzący grup: Sławomira Kamińska-Berezowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
seminarium - Zaliczenie lub ocena
Sposób ustalania oceny końcowej:

Metody i kryteria oceniania

Ocena końcowa jest ustalana w oparciu o aktywność (Platforma Microsoft Teams) na zajęciach (w tym referaty przygotowane w oparciu o wskazaną literaturę), przeprowadzony i transkrybowany wywiad pogłębiony dotyczący problemów komunikacji i warunków pracy nauczycieli w dobie epidemii (wytyczne do wywiadów są ustalane w toku zajęć) oraz pisemny sprawdzian końcowy z literatury przedmiotu (Platforma Moodle).


Pełny opis:

W sensie merytorycznym na seminarium składa się następujący zakres tematów:

• Komunikacja – pojęcia i modele podstawowe

• Tradycyjne podejścia do komunikacji a problem Covid-19

• Komunikacja – tożsamość, komunikacja bezpośrednia i pośrednia

• Komunikacja grupowa - problem skuteczności komunikatów

• Komunikacja – problem równowagi między jednostką a grupą

• Komunikacja – jako zarządzanie relacjami w grupie

• Problemy skutecznej komunikacji grupowej i jej konteksty

• Problemy skutecznej komunikacji grupowej a związki międzyludzkie

• Wybrane problemy komunikacji w organizacji

• Paradygmat narracyjny i wybrane problemy etyczne.

Na seminarium składa się cześć o charakterze teoretycznym (analiza literatury przedmiotu) oraz część o charakterze warsztatowym (umiejętność przeprowadzenia wywiadu pogłębionego i jego transkrypcji). Seminarium ma charakter konwersatoryjny i skupia się na analizie wybranych problemów komunikacji w organizacjach oświatowych. W zakresie formy prowadzenia zajęć koncentruje się na platformie Microsoft Teams, ale przewiduje też sprawdzian końcowy w postaci testu z literatury przedmiotu na platformie Moodle.

Uwagi:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.