Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium specjalizacyjne SOIZ-5: Społeczne problemy gospodarki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 05-SO-OZ-S1-SPG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium specjalizacyjne SOIZ-5: Społeczne problemy gospodarki
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomira Kamińska-Berezowska
Prowadzący grup: Sławomira Kamińska-Berezowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Zaliczenie lub ocena
Sposób ustalania oceny końcowej:

Podstawą zaliczenia modułu jest uzyskanie pozytywnych ocen z ćwiczeń i wykładów (egzaminu).

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnego oceny z ćwiczeń.

Ocena końcowa modułu jest obliczana jako średnia arytmetyczna z ocen uzyskanych z ćwiczeń i wykładów.

Pełny opis:

Celem modułu fakultatywnego o nazwie „Społeczne problemy gospodarki” jest poddanie analizie kwestii składających się na tworzenie społeczeństwa rynkowego wraz z jego sukcesami i porażkami. Wiąże się to z problematyką charakteru nierówności społecznych, stosunków pracy i dialogu społecznego. Do podstawowych rozważanych kwestii należą też socjologiczne aspekty produkcji i konsumpcji z uwzględnieniem wartości i norm leżących u podstaw tych procesów. W sensie przedmiotowym moduł odwołuje się zatem do osiągnięć socjologii pracy oraz socjologii gospodarki.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomira Kamińska-Berezowska
Prowadzący grup: Sławomira Kamińska-Berezowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Zaliczenie lub ocena
Sposób ustalania oceny końcowej:

Podstawą zaliczenia modułu jest uzyskanie pozytywnych ocen z ćwiczeń i wykładów (egzaminu).

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnego oceny z ćwiczeń.

Ocena końcowa modułu jest obliczana jako średnia arytmetyczna z ocen uzyskanych z ćwiczeń i wykładów.

Pełny opis:

Celem modułu fakultatywnego o nazwie „Społeczne problemy gospodarki” jest poddanie analizie kwestii składających się na tworzenie społeczeństwa rynkowego wraz z jego sukcesami i porażkami. Wiąże się to z problematyką charakteru nierówności społecznych, stosunków pracy i dialogu społecznego. Do podstawowych rozważanych kwestii należą też socjologiczne aspekty produkcji i konsumpcji z uwzględnieniem wartości i norm leżących u podstaw tych procesów. W sensie przedmiotowym moduł odwołuje się zatem do osiągnięć socjologii pracy oraz socjologii gospodarki.

Uwagi:

-

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomira Kamińska-Berezowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
seminarium - Zaliczenie lub ocena
Sposób ustalania oceny końcowej:

Seminarium specjalizacyjne: Komunikowanie w organizacji

Ocena końcowa jest ustalana w oparciu o aktywność na zajęciach (w tym referaty przygotowane w oparciu o wskazaną literaturę) oraz

pisemny sprawdzian końcowy.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przypomnienie i usystematyzowanie podstawowych pojęć z zakresu komunikacji społecznej oraz zapoznanie

studentów z wybranymi stanowiskami teoretycznymi oraz badaniami empirycznymi w zakresie komunikacji społecznej. Przedmiot

skoncentrowany jest na analizie komunikacji w organizacji i na przezwyciężaniu barier komunikacyjnych.

Uwagi:

Nazwa przedmiotu prawidłowa to -Seminarium specjalizacyjne: Komunikowanie w organizacji

Literatura (Podaje tutaj, bo wyżej w rubryce "Literatura"nie dało się jej wpisać):

B. Dobek - Ostrowska „Podstawy komunikowania społecznego”, wyd. II Wydawnictwo Astrum”, Wrocław 2004 (wybrane rozdziały);

Em Griffin „Podstawy komunikacji społecznej”, GWP, Gdańsk 2003 (wybrane rozdziały, w tym gł. cz. III. "Komunikacja grupowa i

publiczna);

„Emocje i polityka. Sceny z życia polskiego parlamentu”, red. nauk K. T. Koncecki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016

(wybrane rozdziały);

M. Golka „Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008 (wybrane

rozdziały).

J. Wyleżałek „Mobbing uczelniany jako problem społeczny: specyfika, uwarunkowania organizacyjne oraz konsekwencje przemocy w

miejscu pracy na przykładzie szkół wyższych”, SGGW, Warszawa 2012, r. 5.1. „Mobbing uczelniany –charakterystyka problemu na

podstawie badań jakościowych”, 5.2. „Skala zjawiska mobbingu w państwowych szkołach wyższych”.

J.Kubisa, P.Ostrowski „Młodzi w polskich związkach zawodowych. Rewitalizacja czy reprodukcja?” [w:] „Organizowanie związków

zawodowych w Europie. Badania i praktyka” pod red. J. Czarzasty, A. Mrozowicki, Wydawnictwo Naukowe, Scholar, Warszawa 2014.

K. E. Weick "Tworzenie sensu w organizacjach", Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, 1. „Istota tworzenia sensu”.

I. Desperak „Płeć zmiany Zjawisko transformacji w Polsce z perspektywy gender”, wyd. II. zmienione Wydawnictwo Uniwersytetu

Łódzkiego , Łódź 2017, r.5. Stereotypy płci a nierówności”.

L. Eisaguirre „Trudne rozmowy z podwładnymi”, Wydawnictwo Helion, Gliwice, 2010.r. (wybrane rozdziały).

R. Cialdini „Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka”, GWP, Gdańsk 1996, R1. „Narzędzia wpływu”.

P. Rojek „Semiotyka Solidarności. Analiza dyskursów PZPR i NSZZ Solidarność w roku 1981”, r. 6. „Dyskurs Solidarności”, Zakład

wydawniczy „Nomos” , Kraków 2009.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: seminarium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomira Kamińska-Berezowska
Prowadzący grup: Sławomira Kamińska-Berezowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
seminarium - Zaliczenie lub ocena
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest ustalana w oparciu o przygotowanie do zajęć i aktywność na nich (w tym referaty przygotowane w oparciu o wskazaną literaturę) oraz w oparciu o kolokwium końcowe.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu analizie zostają poddane takie problemy jak:

• Funkcjonowanie człowieka w gospodarce (perspektywa indywidualna i modele analiz działania jednostek),

• Sposoby ujmowania organizacji i instytucji w gospodarce w kontekście narodzin i form kapitalizmu,

• Ujmowanie podstawowych podmiotów działających w obszarze rynku i instytucji państwowych,

• Podstawowe wyzwania państwa opiekuńczego,

• Ujmowanie stosunków pracy i konfliktów pojawiających się tym zakresie,

• Dostęp do literatury i sposobów korzystania ze źródeł w postaci artykułów naukowych i repozytoriów przy wykorzystaniu Internetu do analiz konfliktów,

• Aspekty i kryteria analiz sprawiedliwości społecznej.

Uwagi:

Literatura

W. Morawski „Socjologia ekonomiczna. Problemy. Teoria. Empiria”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, (wybrane rozdziały).

J. Gardawski „Polski Kapitalizm Społeczno-ekonomiczne aspekty ugruntowania polskiego wariantu kapitalizmu” [w:] W. Morawski red. „Socjologia ekonomiczna”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.

E. Dunn „Prywatyzując Polskę O bobofrutach, wielkim biznesie i restrukturyzacji pracy”, Wydawnictwo Krytyki Politycznej” Warszawa 2008 (wybrane rozdziały)

„Niewolnicy Apple’a . Wyzysk i opór w chińskich fabrykach Foxconna” pod red. Pun Ngai, Lu Huilin, Guo Yuhua, Shen Yuan, Ralfa Ruckusa Oficyna Wydawnicza Bractwa „Trojka”, Poznań 2013. (wybrane rozdziały).

R. Woś „To nie jest kraj dla pracowników”, WAB, Warszawa 2017, , r. 4. Co dzieje się z nasza pracą? Polska”

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: seminarium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
seminarium - Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.