Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot specjalizacyjny SRiKS-6: Kultura organizacyjna a zarzadzanie przedsiębiorstwem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 05-SO-R-S1-KOZP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot specjalizacyjny SRiKS-6: Kultura organizacyjna a zarzadzanie przedsiębiorstwem
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjny

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Suchacka
Prowadzący grup: Sławomira Kamińska-Berezowska, Małgorzata Suchacka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

EGZAMIN:

1. aby przystąpić do egzaminu trzeba najpierw zaliczyć ćwiczenia, co oznacza, że nie ma wpisu oceny z egzaminu bez wcześniejszej oceny z ćwiczeń.

2. Egzamin ma formę pisemną:

a. są to 2 zdalne testy jednokrotnego wyboru/lub wyboru prawda/fałsz na platformie moodle, chyba że w szczególnych przypadkach zdecyduję inaczej ze względu na indywidualne potrzeby studenta.

b. aby mieć zdany egzamin należy zaliczyć oba testy na co najmniej 41%. Skala ocen testów przedstawia się następująco:

• Do 40% - ocena niedostateczna

• 41-50% - ocena dostateczna

• 51-65% - ocena dostateczna plus

• 66-80% - ocena dobra

• 81-90% - ocena dobra plus

• 91-100% - ocena bardzo dobra

3. Ocena końcowa z egzaminu jest średnią z 2 testów. Ocena z OKM jest średnią z egzaminu z wykładu i ćwiczeń z większa wagą dla oceny egzaminacyjnej

a. Waga oceny z egzaminu jest większa niż z ćwiczeń, dlatego w przypadku, gdy student z egzaminu otrzyma np. 4,5 a z ćwiczeń ma 5 otrzymuje ocenę końcową modułu 4,5 i odwrotnie, gdy z egzaminu otrzyma 5 a z ćwiczeń ma 4,5 OKM będzie 5

4. Egzamin obejmował będzie zagadnienia z wykładu oraz dodatkowe zagadnienia podane w sylabusie obejmujące wybrane treści z wybranych książek

a. na podstawie tych zagadnień sformułowane zostaną pytania testowe. Nie będą to dokładnie tak samo brzmiące pytania - są to ogólne zagadnienia. W trakcie wykładów będę szczególnie podkreślała te wątki, które być może znajdą się w pytaniach testowych

5. Egzamin poprawkowy przebiega na tych samych zasadach, jednak może mieć także formę ustną w formie zdalnej lub bezpośredniej w zależności od rozwoju sytuacji.

6. Wykładowca może najpóźniej miesiąc prze terminem uzgodnić ze studentami dodatkowy termin egzaminu tzw. "zerowego" oraz jego warunki. Taki egzamin jest dobrowolny - ma jednak skutki jak I termin.
Pełny opis:

Studenci mają okazję zapoznać się z podstawowymi pojęciami związanymi z kulturą organizacyjną - jej definicjami i teoriami na jej temat. Rozważane będą także związki pomiędzy kulturą organizacyjną a PR i HR. Zaprezentowane będą wybrane modele kultury organizacyjnej oraz relacje kultury organizacyjnej i kultury regionu. Przybliżone zostaną profile kultur oraz omówione zagadnienie zmiany kultury organizacyjnej. Studenci zapoznają się także z elementami komunikacji w organizacji w odniesieniu do kultury organizacyjnej. Zaprezentowane zostaną także koncepcje CSR oraz koncepcje etyki w biznesie w kontekście kształtowania kultury organizacyjnej. Omówione zostaną koncepcje rytualizmu w zachowaniach organizacyjnych. Uwaga zostanie zwrócona także na znaczenie logo i kolorów w kulturze organizacyjnej i polityce komunikacyjnej firmy. Przybliżone zostaną koncepcje kultury bezpieczeństwa i higieny pracy oraz klimatu organizacyjnego i efektywności organizacji w kontekście kultury organizacyjnej.

Uwagi:

-

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.