Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot specjalizacyjny 1: Komunikowanie w organizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 05-SO-R-S1-KWO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot specjalizacyjny 1: Komunikowanie w organizacji
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

średnio zaawansowany

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Wymagania wstępne:

1. Student posiada wiedzę z zakresu teorii komunikacji w organizacji.

3. Student ma pogłębioną wiedzę na temat socjologicznych ram i uwarunkowań procesów komunikacji społecznej oraz różnych aspektów świata mediów,

4. Student ma pogłębione umiejętności obserwowania, interpretowania oraz analizowania i oceniania uwarunkowań oraz przebiegu procesów komunikacji społecznej na wielu jej poziomach


Skrócony opis:

Głównym celem modułu jest przekazanie wiedzy na temat podstawowych form komunikacji w orgazniacji oraz w odniesieniu do zycia społecznego .

Pełny opis:

Student po kursie tego przedmiotu powinien rozumieć podstawowe pojęcia związane z marketingiem organizacji, znać ich klasyfikacje i zasady budowania strategii marketingowych. Powinien także znać zasady zintegrowanej komunikacji marketingowej oraz zasady przeprowadzania analizy SWOT organizacji różnego typu z uwzględnieniem wzajemnych powiązań występujących między różnymi towarzyszącymi zjawiskami. Student po tym kursie powinien być przygotowany do kreatywnej pracy w zespole opracowującym strategię marketingową organizacji.

Literatura:

Kotler, Philip., „Marketing : analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola / Philip Kotler ; Warszawa : Gebethner i Ska, cop. 1999.

2. Seitel, Fraser P.., Public relations w praktyce”, Warszawa : Felberg SJA, 2003.P. Tkaczyk „Grywalizacja”, Gliwice 2012, Wydawnictwo HELION

3. Samy Molcho „Mowa ciała”, Diogenes, Warszawa 1998

1. GOFFMAN, Erving, „Rytuał interakcyjny” Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2006.

Efekty uczenia się:

Student definiuje podstawowe pojęcia, związane z komunikacją w organizacji oraz generalnie komunikacją społęczną klasyfikuje i porządkuje wiedzę na ich temat wykorzystując terminologię socjologiczną

Student posiada elementarną wiedzę z zakresu tworzenia strategii komunikacyjnych dla różnego rodzaju organizacji

Student potrafi opisać zasady kierujące zintegrowaną komunikacją marketingową oraz scharakteryzować inne rodzaje komunikacji

Student jest przygotowany do kreatywnej pracy w zespole wykorzystując komunikację werbalna I pozawerbalną

Metody i kryteria oceniania:

na podstawie zaliczonych ćwiczeń I egzaminu pisemnego

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.