Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot specjalizacyjny 1: Komunikowanie w organizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 05-SO-R-S1-KWO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot specjalizacyjny 1: Komunikowanie w organizacji
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

średnio zaawansowany

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Wymagania wstępne:

1. Student posiada wiedzę z zakresu teorii komunikacji w organizacji.

3. Student ma pogłębioną wiedzę na temat socjologicznych ram i uwarunkowań procesów komunikacji społecznej oraz różnych aspektów świata mediów,

4. Student ma pogłębione umiejętności obserwowania, interpretowania oraz analizowania i oceniania uwarunkowań oraz przebiegu procesów komunikacji społecznej na wielu jej poziomach


Skrócony opis:

Głównym celem modułu jest przekazanie wiedzy na temat podstawowych form komunikacji w orgazniacji oraz w odniesieniu do zycia społecznego .

Pełny opis:

Student po kursie tego przedmiotu powinien rozumieć podstawowe pojęcia związane z marketingiem organizacji, znać ich klasyfikacje i zasady budowania strategii marketingowych. Powinien także znać zasady zintegrowanej komunikacji marketingowej oraz zasady przeprowadzania analizy SWOT organizacji różnego typu z uwzględnieniem wzajemnych powiązań występujących między różnymi towarzyszącymi zjawiskami. Student po tym kursie powinien być przygotowany do kreatywnej pracy w zespole opracowującym strategię marketingową organizacji.

Literatura:

Kotler, Philip., „Marketing : analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola / Philip Kotler ; Warszawa : Gebethner i Ska, cop. 1999.

2. Seitel, Fraser P.., Public relations w praktyce”, Warszawa : Felberg SJA, 2003.P. Tkaczyk „Grywalizacja”, Gliwice 2012, Wydawnictwo HELION

3. Samy Molcho „Mowa ciała”, Diogenes, Warszawa 1998

1. GOFFMAN, Erving, „Rytuał interakcyjny” Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2006.

Efekty uczenia się:

Student definiuje podstawowe pojęcia, związane z komunikacją w organizacji oraz generalnie komunikacją społęczną klasyfikuje i porządkuje wiedzę na ich temat wykorzystując terminologię socjologiczną

Student posiada elementarną wiedzę z zakresu tworzenia strategii komunikacyjnych dla różnego rodzaju organizacji

Student potrafi opisać zasady kierujące zintegrowaną komunikacją marketingową oraz scharakteryzować inne rodzaje komunikacji

Student jest przygotowany do kreatywnej pracy w zespole wykorzystując komunikację werbalna I pozawerbalną

Metody i kryteria oceniania:

na podstawie zaliczonych ćwiczeń I egzaminu pisemnego

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Suchacka
Prowadzący grup: Sławomira Kamińska-Berezowska, Małgorzata Suchacka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

na podstawie egzmainu pisemnego I zaliczenia z ćwiczeń

Skrócony opis:

Głównym celem modułu jest przekazanie wiedzy na temat podstawowych form komunikacji w orgazniacji oraz w odniesieniu do zycia społecznego .

Pełny opis:

Student po kursie tego przedmiotu powinien rozumieć podstawowe pojęcia związane z marketingiem organizacji, znać ich klasyfikacje i zasady budowania strategii marketingowych. Powinien także znać zasady zintegrowanej komunikacji marketingowej oraz zasady przeprowadzania analizy SWOT organizacji różnego typu z uwzględnieniem wzajemnych powiązań występujących między różnymi towarzyszącymi zjawiskami. Student po tym kursie powinien być przygotowany do kreatywnej pracy w zespole opracowującym strategię marketingową organizacji.

Literatura:

1. Kotler, Philip., „Marketing : analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola / Philip Kotler ; Warszawa : Gebethner i Ska, cop. 1999.

2. Seitel, Fraser P.., Public relations w praktyce”, Warszawa : Felberg SJA, 2003.P. Tkaczyk „Grywalizacja”, Gliwice 2012, Wydawnictwo HELION

3. Samy Molcho „Mowa ciała”, Diogenes, Warszawa 1998

1. GOFFMAN, Erving, „Rytuał interakcyjny” Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2006.

Uwagi:

-

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Suchacka
Prowadzący grup: Sławomira Kamińska-Berezowska, Małgorzata Suchacka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

na podstawie oceny z egzaminu pisemnego oraz zaliczenia z ćwiczeń 50%-50%

Egzamin obejmuje materiał z wykładów plus ewentualne dodatkowe pozycje z literatury wskazane przez wykładowcę najpóźniej miesiąc przed egzaminem. Ma formę pisemną, chyba że wykładowca zdecyduje inaczej ze względu na indywidualne potrzeby studenta. Egzamin poprawkowy może mieć formę ustną. Czas egzaminu to 50 minut, treść obejmuje 5 pytań otwartych, za które otrzymać można maksimum 5 punktów. Dopuszcza się punktację 0,25, 0,5, 0,75 pkt oraz 1 pkt. By zaliczyć trzeba odpowiedzieć na 3 pełne punkty.

Wykładowca może uzgodnić ze studentami dodatkowy termin egzaminu tzw. zerowego oraz jego warunki.

Waga oceny z egzaminu jest większa niż z ćwiczeń, dlatego w przypadku, gdy student z egzaminu otrzyma np. 4,5 a z ćwiczeń ma 5 otrzymuje ocenę końcową modułu 4,5 i odwrotnie gdy z egzaminu otrzyma 5 a z ćwiczeń ma 4,5 OKM będzie 5


Skrócony opis:

Głównym celem modułu jest przekazanie wiedzy na temat podstawowych form komunikacji w orgazniacji oraz w odniesieniu do zycia społecznego .

Pełny opis:

Student po kursie tego przedmiotu powinien rozumieć podstawowe pojęcia związane z komunikacja w organizacji, znać ich klasyfikacje i zasady budowania strategii komunikacyjnych. Powinien także znać zasady zintegrowanej komunikacji marketingowej oraz zasady przeprowadzania analizy SWOT organizacji różnego typu z uwzględnieniem wzajemnych powiązań występujących między różnymi towarzyszącymi zjawiskami. Student po tym kursie powinien być przygotowany do kreatywnej pracy w zespole opracowującym strategię komunikacyjną organizacji. Powinien znać ważniejsze reguły komunikacji werbalnej i niewerbalnej

Literatura:

1. Kotler, Philip., „Marketing : analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola / Philip Kotler ; Warszawa : Gebethner i Ska, cop. 1999.

2. Seitel, Fraser P.., Public relations w praktyce”, Warszawa : Felberg SJA, 2003.P. Tkaczyk „Grywalizacja”, Gliwice 2012, Wydawnictwo HELION

3. Samy Molcho „Mowa ciała”, Diogenes, Warszawa 1998

1. GOFFMAN, Erving, „Rytuał interakcyjny” Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2006.

Uwagi:

-

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Suchacka
Prowadzący grup: Sławomira Kamińska-Berezowska, Małgorzata Suchacka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

na podstawie oceny z egzaminu pisemnego oraz zaliczenia z ćwiczeń 50%-50%

Egzamin obejmuje materiał z wykładów plus ewentualne dodatkowe pozycje z literatury wskazane przez wykładowcę najpóźniej miesiąc przed egzaminem. Ma formę pisemną, chyba że wykładowca zdecyduje inaczej ze względu na indywidualne potrzeby studenta. Egzamin poprawkowy może mieć formę ustną. Czas egzaminu to 50 minut, treść obejmuje 5 pytań otwartych, za które otrzymać można maksimum 5 punktów. Dopuszcza się punktację 0,25, 0,5, 0,75 pkt oraz 1 pkt. By zaliczyć trzeba odpowiedzieć na 3 pełne punkty.

Wykładowca może uzgodnić ze studentami dodatkowy termin egzaminu tzw. zerowego oraz jego warunki.

Waga oceny z egzaminu jest większa niż z ćwiczeń, dlatego w przypadku, gdy student z egzaminu otrzyma np. 4,5 a z ćwiczeń ma 5 otrzymuje ocenę końcową modułu 4,5 i odwrotnie gdy z egzaminu otrzyma 5 a z ćwiczeń ma 4,5 OKM będzie 5


Pełny opis:

Student po kursie tego przedmiotu powinien rozumieć podstawowe pojęcia związane z komunikacja w organizacji, znać ich klasyfikacje i zasady budowania strategii komunikacyjnych. Powinien także znać zasady zintegrowanej komunikacji marketingowej oraz zasady przeprowadzania analizy SWOT organizacji różnego typu z uwzględnieniem wzajemnych powiązań występujących między różnymi towarzyszącymi zjawiskami. Student po tym kursie powinien być przygotowany do kreatywnej pracy w zespole opracowującym strategię komunikacyjną organizacji. Powinien znać ważniejsze reguły komunikacji werbalnej i niewerbalnej

Uwagi:

-

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Suchacka
Prowadzący grup: Sławomira Kamińska-Berezowska, Małgorzata Suchacka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

na podstawie oceny z egzaminu pisemnego oraz zaliczenia z ćwiczeń 50%-50%

Egzamin obejmuje materiał z wykładów plus ewentualne dodatkowe pozycje z literatury wskazane przez wykładowcę najpóźniej miesiąc przed egzaminem. Ma formę pisemną, chyba że wykładowca zdecyduje inaczej ze względu na indywidualne potrzeby studenta. Egzamin poprawkowy może mieć formę ustną. Czas egzaminu to 50 minut, treść obejmuje 5 pytań otwartych, za które otrzymać można maksimum 5 punktów. Dopuszcza się punktację 0,25, 0,5, 0,75 pkt oraz 1 pkt. By zaliczyć trzeba odpowiedzieć na 3 pełne punkty.

Wykładowca może uzgodnić ze studentami dodatkowy termin egzaminu tzw. zerowego oraz jego warunki.

Waga oceny z egzaminu jest większa niż z ćwiczeń, dlatego w przypadku, gdy student z egzaminu otrzyma np. 4,5 a z ćwiczeń ma 5 otrzymuje ocenę końcową modułu 4,5 i odwrotnie gdy z egzaminu otrzyma 5 a z ćwiczeń ma 4,5 OKM będzie 5


Pełny opis:

Student po kursie tego przedmiotu powinien rozumieć podstawowe pojęcia związane z komunikacja w organizacji, znać ich klasyfikacje i zasady budowania strategii komunikacyjnych. Powinien także znać zasady zintegrowanej komunikacji marketingowej oraz zasady przeprowadzania analizy SWOT organizacji różnego typu z uwzględnieniem wzajemnych powiązań występujących między różnymi towarzyszącymi zjawiskami. Student po tym kursie powinien być przygotowany do kreatywnej pracy w zespole opracowującym strategię komunikacyjną organizacji. Powinien znać ważniejsze reguły komunikacji werbalnej i niewerbalnej

Uwagi:

-

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.