Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot specjalizacyjny SRiKS-6: Patologia mediów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 05-SO-R-S1-PMED Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot specjalizacyjny SRiKS-6: Patologia mediów
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjny

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Klimczak
Prowadzący grup: Jolanta Klimczak, Dorota Nowalska-Kapuścik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

przygotowanie i przedstawienie filmowej prezentacji medialnych technik i narzędzi manipulacyjnych

Pełny opis:

Przedmiot dostarcza wiedzy o patologicznych zjawiskach towarzyszących działanu mass mediów. Uczy umiejętności analizowania technik manipulacyjnych stosowanych w pratyce medialnej. I kształtuje kompetencje pozwalające na stawianie oporu medianym manipulacjom. Wykłady obejmują następująca problematykę:

1. Informacja a manipulacja - zarys historii

2. Modele manipulacji medialnej

3. Typologie manipulacji medialnych

4. Skutecznośc manipulacji medialnych w ujęciu:

Teorii ustanawiania porządku (agenda-setting theory),

spirali milczenia (spiral of silence theory);

Bandwagon i underwagon effect, głosowanie strategiczne, efekt przyspieszenia; Efektu trzeciej osoby (third person effect);

Efektu perswazji ukrytej (the hidden persuasion);

Efektu medialnej inscenizacji wydarzeń;

Teoria gate keeperów.

5. Sondażokracja

6. Wyrózniki manipulacji w ujęciu M. Karwata

7. 10 Strategii manipulacji wg N. Chomskiego

8. Manipulacja polityczna i społeczna w praktyce: (Komisja Creela, Slaktywizm, formuła Mohawk Valley,self-serving bias, infotainment, społeczny dowód słuszności, nowomowa, wielkie kwantyfikatowy, emfaza)

9. Startegie przeciwdziałania manipulacji (instytucjonalne i psychospołeczne)

10.Manipulacja w starych i nowych mediach: podobieństwa i różnice

11.Normatywne teorie mediów a nienormatywna praktyka mediana

Uwagi:

Przedmiot ma charakter praktyczny. Wykłady przygotowują do realizacji filmu (5 min.) demonstrującego wybrane techniki manipulacji medialnej.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Klimczak
Prowadzący grup: Jolanta Klimczak, Dorota Nowalska-Kapuścik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Klimczak
Prowadzący grup: Marcin Hylewski, Jolanta Klimczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

przygotowanie i przedstawienie filmowej prezentacji medialnych technik i narzędzi manipulacyjnych

Pełny opis:

Przedmiot dostarcza wiedzy o patologicznych zjawiskach towarzyszących działanu mass mediów. Uczy umiejętności analizowania technik manipulacyjnych stosowanych w pratyce medialnej. I kształtuje kompetencje pozwalające na stawianie oporu medianym manipulacjom. Wykłady obejmują następująca problematykę:

1. Informacja a manipulacja - zarys historii

2. Modele manipulacji medialnej

3. Typologie manipulacji medialnych

4. Skutecznośc manipulacji medialnych w ujęciu:

Teorii ustanawiania porządku (agenda-setting theory),

spirali milczenia (spiral of silence theory);

Bandwagon i underwagon effect, głosowanie strategiczne, efekt przyspieszenia; Efektu trzeciej osoby (third person effect);

Efektu perswazji ukrytej (the hidden persuasion);

Efektu medialnej inscenizacji wydarzeń;

Teoria gate keeperów.

5. Sondażokracja

6. Wyrózniki manipulacji w ujęciu M. Karwata

7. 10 Strategii manipulacji wg N. Chomskiego

8. Manipulacja polityczna i społeczna w praktyce: (Komisja Creela, Slaktywizm, formuła Mohawk Valley,self-serving bias, infotainment, społeczny dowód słuszności, nowomowa, wielkie kwantyfikatowy, emfaza)

9. Startegie przeciwdziałania manipulacji (instytucjonalne i psychospołeczne)

10.Manipulacja w starych i nowych mediach: podobieństwa i różnice

11.Normatywne teorie mediów a nienormatywna praktyka mediana

Uwagi:

Przedmiot ma charakter praktyczny. Wykłady przygotowują do analizy tekstów medialnych i - szerzej- kulturowych pod kontem stosowanych technik manipulacji.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 0 godzin więcej informacji
Wykład, 0 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 0 godzin więcej informacji
Wykład, 0 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.