Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia organizacji i zarządzania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 05-SO-R-S1-SOIZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia organizacji i zarządzania
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy: Przedm. obowiązkowe - 6 sem. socjologii reklamy i komunikacji społecznej /stacj. I stopnia/
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomira Kamińska-Berezowska
Prowadzący grup: Sławomira Kamińska-Berezowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa stanowi średnią wyniku uzyskanego z ćwiczeń i z egzaminu.

Pełny opis:

Wiedza z zakresu socjologii organizacji i zarządzania ma służyć zrozumieniu złożoności i zróżnicowania organizacyjnego świata społecznego. Zdobyta wiedza teoretyczna, pogłębiona w toku ćwiczeń analizą konkretnych przypadków, ma z założenia dawać kompetencje specjalistyczne dotyczące planowania, monitorowania i analiz działań organizacji różnych typów, w tym głównie gospodarczych.

Ma być użyteczna w analizowaniu zróżnicowania wewnętrznego organizacji oraz ich stosunków z otoczeniem zewnętrznym.

Uwagi:

Literatura zalecana:

G. Morgan „Obrazy organizacji”, PWN, Warszawa 1997.

W. Kozek „Rynek pracy. Perspektywa instytucjonalna”, r.1. „Rynek pracy jako przedmiot zainteresowania socjologii. W kierunku analizy instytucji”, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013.

„Zarządzanie organizacjami. Organizacja jako proces”, red. K. T. Konecki, P. Chomczyński, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.

R. Griffin „Podstawy zarządzania organizacjami”, Wydawnictwo Naukowe PWN, wyd. II zmienione, Warszawa 2004 (wybrane rozdziały).

E. Giermanowska "Ryzyko elastyczności czy elastyczność ryzyka. Instytucjonalna analiza kontraktów zatrudnienia", Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego , Warszawa 2013 (wybrane rozdziały).

A. Jashapara „Zarządzanie wiedzą”, PWE, Warszawa 2006 (wybrane rozdziały).

E. Dunn „Prywatyzując Polskę. O bobofrutach, wielkim biznesie i restrukturyzacji pracy”, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa

2008 (wybrane rozdziały).

G. Hofstede, G. J. Hofstede „Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu", PWE, wyd. II zmienione, Warszawa 2007 (wybrane rozdziały).

S. Kamińska-Berezowska „Socjolog w zakładzie pracy – nowe wyzwania i perspektywy Podręcznik dla studentów zorientowanych na praktykę wykonywania zawodu w aspekcie wyzwań współczesnego marketingu i zarządzania personelem”, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2002.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomira Kamińska-Berezowska
Prowadzący grup: Sławomira Kamińska-Berezowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Podstawą oceny końcowej jest średnia ocen z ćwiczeń i egzaminu, który ma charakter pisemny.

Pełny opis:

Wiedza z zakresu socjologii organizacji i zarządzania ma służyć zrozumieniu złożoności i zróżnicowania organizacyjnego świata społecznego. Zdobyta wiedza teoretyczna, pogłębiona w toku ćwiczeń analizą konkretnych przypadków, ma - z założenia - dawać kompetencje specjalistyczne dotyczące analiz planowania, monitorowania i analiz działań organizacji różnych typów, w tym gł. gospodarczych.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomira Kamińska-Berezowska
Prowadzący grup: Sławomira Kamińska-Berezowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Podstawą oceny końcowej jest średnia ocen z ćwiczeń (w oparciu o

przygotowanie do zajęć i zaliczenie kolokwium końcowego) oraz z

egzaminu, który ma charakter pisemny.

Pełny opis:

Wiedza z zakresu socjologii organizacji i zarządzania ma służyć zrozumieniu złożoności i zróżnicowania organizacyjnego świata społecznego. Zdobyta wiedza teoretyczna, pogłębiona w toku ćwiczeń analizą konkretnych przypadków, ma z założenia dawać kompetencje specjalistyczne dotyczące planowania, monitorowania i analiz działań organizacji różnych typów, w tym gospodarczych i poza gospodarczych.

Ma być użyteczna w analizowaniu zróżnicowania wewnętrznego organizacji oraz ich stosunków z otoczeniem zewnętrznym.

Uwagi:

-

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomira Kamińska-Berezowska
Prowadzący grup: Sławomira Kamińska-Berezowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Podstawą oceny końcowej jest średnia ocen z ćwiczeń i egzaminu, który ma charakter pisemny.

Pełny opis:

Problematyka socjologii organizacji i zarządzania- analiza wybranych pojęć.

Rozwój teorii organizacji i zarządzania - klasycy

Wybrane problemy postfordyzmu i organizacji uczącej się.

Problemy kreowania i zmian kultury organizacyjnej.

Organizacja a potrzeby i możliwości jej pracowników.

Organizacje jako psychiczne więzienia.

Wybrane problemy restrukturyzacji i zmian w organizacyjnych.

Organizacje jako narzędzie dominacji.

Świat organizacji – problemy etyczne w kontekście analizy repozytorium UŚ.

Socjologia organizacji we współczesnych publikacjach i czasopismach naukowych – podsumowanie.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomira Kamińska-Berezowska
Prowadzący grup: Sławomira Kamińska-Berezowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Podstawą oceny końcowej jest średnia ocen z ćwiczeń i egzaminu, który ma charakter pisemny.

Pełny opis:

W zakres przedmiotu wchodzi analiza takich kwestii jak:

• geneza i charakter socjologii organizacji i zarządzania (jej obszarów zainteresowań i związków z innymi dyscyplinami),

• problemy organizacji procesów pracy (motywacji, adaptacji, ocen pracowniczych, warunków pracy, relacji pracowniczych itd.),

• rozwój teorii organizacji i zarządzania w dobie fordyzmu,

• wybrane problemy postfordyzmu i organizacji uczącej się,

• problemy kreowania i zmian kultury organizacyjnej,

• możliwości zaspokajania oczekiwań pracowników i stymulowania ich możliwości,

• problemy nierówności rynku pracy i dyskryminacji,

• interpretacje wybranych występujących na rynku pracy konfliktów i sposobów ich rozwiązywania,

• wyzwania restrukturyzacji i zmian w organizacyjnych (na wybranych przykładach),

• problemy etyczne w kontekście analizy repozytorium UŚ, współczesnych publikacji i czasopisma naukowych.

Uwagi:

Literatura podstawowa

G. Morgan „Obrazy organizacji”, PWN, Warszawa 1997.

W. Kozek „Rynek pracy : perspektywa instytucjonalna”, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa 2013 (wybrane rozdziały).

W. Morawski „Socjologia ekonomiczna. Problemy. Teoria. Empiria”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001 (wybrane rozdziały).

R. Griffin „Podstawy zarządzania organizacjami”, Wydawnictwo Naukowe PWN, wyd. II zmienione, Warszawa 2004 (wybrane rozdziały).

J. Gardawski „Polski Kapitalizm Społeczno-ekonomiczne aspekty ugruntowania polskiego wariantu kapitalizmu” [w:] W. Morawski red. „Socjologia ekonomiczna”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.

J. Czarzasty, C. Trappmann, A. Mrozowicki, .M. Andrejczuk „Prekaryjność po polsku i niemiecku: świadomość ekonomiczna i strategie młodych ludzi” [w:] Świat (bez) pracy: od fordyzmu do czwartej rewolucji przemysłowej / red. Jan Czarzasty, Czesława Kliszko, Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa.

E. Giermanowska "Ryzyko elastyczności czy elastyczność ryzyka. Instytucjonalna analiza kontraktów zatrudnienia", WUW, Warszawa 2013, r. 3 "Ryzyko elastyczności - uwarunkowania i konsekwencje zatrudnienia w nietypowych formach".

A. Jashapara „Zarządzanie wiedzą”, r. 9 „Zarządzanie wiedzą a organizacja ucząca się”, PWE, Warszawa 2006.

E. Dunn „Prywatyzując Polskę. O bobofrutach, wielkim biznesie i restrukturyzacji pracy”, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2008, (wybrane rozdziały).

G. Hofstede, G.J. Hofstede „Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, r. 2 „Równi i równiejsi”, PWE, wyd. II zmienione, Warszawa 2007.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomira Kamińska-Berezowska
Prowadzący grup: Sławomira Kamińska-Berezowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Podstawą oceny końcowej jest średnia ocen z ćwiczeń i egzaminu, który ma charakter pisemny.

Pełny opis:

W zakres przedmiotu wchodzi analiza takich kwestii jak:

• geneza i charakter socjologii organizacji i zarządzania (jej obszarów zainteresowań i związków z innymi dyscyplinami),

• problemy organizacji procesów pracy (motywacji, adaptacji, ocen pracowniczych, warunków pracy, relacji pracowniczych itd.),

• rozwój teorii organizacji i zarządzania w dobie fordyzmu,

• wybrane problemy postfordyzmu i organizacji uczącej się,

• problemy kreowania i zmian kultury organizacyjnej,

• możliwości zaspokajania oczekiwań pracowników i stymulowania ich możliwości,

• problemy nierówności rynku pracy i dyskryminacji,

• interpretacje wybranych występujących na rynku pracy konfliktów i sposobów ich rozwiązywania,

• wyzwania restrukturyzacji i zmian w organizacyjnych (na wybranych przykładach),

• problemy etyczne w kontekście analizy repozytorium UŚ, współczesnych publikacji i czasopisma naukowych.

Uwagi:

Literatura podstawowa

G. Morgan „Obrazy organizacji”, PWN, Warszawa 1997.

W. Kozek „Rynek pracy : perspektywa instytucjonalna”, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa 2013 (wybrane rozdziały).

W. Morawski „Socjologia ekonomiczna. Problemy. Teoria. Empiria”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001 (wybrane rozdziały).

R. Griffin „Podstawy zarządzania organizacjami”, Wydawnictwo Naukowe PWN, wyd. II zmienione, Warszawa 2004 (wybrane rozdziały).

J. Gardawski „Polski Kapitalizm Społeczno-ekonomiczne aspekty ugruntowania polskiego wariantu kapitalizmu” [w:] W. Morawski red. „Socjologia ekonomiczna”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.

J. Czarzasty, C. Trappmann, A. Mrozowicki, .M. Andrejczuk „Prekaryjność po polsku i niemiecku: świadomość ekonomiczna i strategie młodych ludzi” [w:] Świat (bez) pracy: od fordyzmu do czwartej rewolucji przemysłowej / red. Jan Czarzasty, Czesława Kliszko, Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa.

E. Giermanowska "Ryzyko elastyczności czy elastyczność ryzyka. Instytucjonalna analiza kontraktów zatrudnienia", WUW, Warszawa 2013, r. 3 "Ryzyko elastyczności - uwarunkowania i konsekwencje zatrudnienia w nietypowych formach".

A. Jashapara „Zarządzanie wiedzą”, r. 9 „Zarządzanie wiedzą a organizacja ucząca się”, PWE, Warszawa 2006.

E. Dunn „Prywatyzując Polskę. O bobofrutach, wielkim biznesie i restrukturyzacji pracy”, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2008, (wybrane rozdziały).

G. Hofstede, G.J. Hofstede „Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, r. 2 „Równi i równiejsi”, PWE, wyd. II zmienione, Warszawa 2007.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.