Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztaty grafiki komputerowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 05-SO-R-S1-WGK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztaty grafiki komputerowej
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy: Przedm. obowiązkowe - 6 sem. socjologii reklamy i komunikacji społecznej /stacj. I stopnia/
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Umiejętność korzystania z komputera oraz znajomość podstawowych aplikacji systemu Windows.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest dostarczenie ich uczestnikom wiedzy teoretycznej oraz praktycznej z zakresu tworzenia grafiki wektorowej, jak i rastrowej. Dzięki uczestnictwu w zajęciach student będzie potrafił tworzy projektu m.in. w takich programach jak Blender, Gimp oraz kilku innych. Zdobyte umiejętności będą dodatkowym atutem na rynku pracy.

Pełny opis:

1. Praca z tekstem (GIMP).

2. Praca z kolorami (GIMP).

3. Praca z warstwami (GIMP).

4. Profesjonalna obróbka zdjęć (GIMP).

5. Podstawy programu Blender.

6. Opracowanie modelu twarzy człowieka (Blender).

7. Tworzenie stron internetowych (WIX).

8. Tworzenie stron internetowych (Website x5).

9. Tworzenie elementów graficznych w HTML5.

Literatura:

1. Gajda W., 2006: Praktyczne projekty. Gimp. Wprowadzenie w świat cyfrowego przetwarzania obrazów, Helion.

2. Bociek B., 2007: Podstawy modelowania. Blender. Praktyczne wprowadzenie do modelowania w programie Blender, Helion.

3. Gumster J., Shimonski R., 2013: Gimp. Bibilia, Helion.

4. Perkins T., 2011: Adobe Flash CS5/CS5 PL Professional. Biblia, Helion.

5. Zakrzewski P., 2013: Adobe Flash CS6 i ActionScript 3.0. Interaktywne projekty od podstaw, Helion.

6. Sharkie C., Fisher A., 2014: Responsywne strony WWW. Technologia na start!, Helion.

7. MacDonald M., 2014: HTML5. Nieoficjalny podręcznik. Wydanie II, Helion.

Efekty uczenia się:

1. Potrafi wskazać różnice pomiędzy grafiką wektorową a rastrową.

2. Potrafi wskazać różnice pomiędzy grafiką 2D a 3D.

3. Potrafi zastosować odpowiedni rodzaj grafiki do konkretnego projektu.

4. Zna szeroką gamę programów graficznych dostępnych na rynku.

5. Jest świadom ich zalet i wad.

6. Potrafi korzystać z ich możliwość

7. Jest świadom przemian technologicznych w jego otoczeniu.

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzian praktyczny - stworzenie projektów graficznych w każdym z programów poznanych w trakcie zajęć. Ocena zależeć będzie od poziomu zaawansowania stworzonych projektów.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Libor
Prowadzący grup: Grzegorz Libor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztat - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa obliczana jest w sposób następujący:

- ocena z kolokwium dot. zagadnień teoretycznych;

- ocena umiejętności zdobytych w każdym poznanym programie;


W semestrze: 1 nieobecność możliwa.


Pełny opis:

1. Projektowanie oprogramowania w Pencil Project;

2. Projektowanie oprogramowania w VisualStudio;

3. Praca z tekstem (GIMP).

4. Praca z kolorami (GIMP).

5. Praca z warstwami (GIMP).

6. Profesjonalna obróbka zdjęć (GIMP).

7. Podstawy programu Blender.

8. Tworzenie stron internetowych (WIX).

Uwagi:

-

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Libor
Prowadzący grup: Grzegorz Libor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Warsztat - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa obliczana jest w sposób następujący:

- ocena z kolokwium dot. zagadnień teoretycznych;

- ocena umiejętności zdobytych w każdym poznanym programie;


W semestrze: 1 nieobecność możliwa.


Pełny opis:

Praca z tekstem (GIMP).

Praca z kolorami (GIMP).

Praca z warstwami (GIMP).

Profesjonalna obróbka zdjęć (GIMP).

Projektowanie oprogramowania w Pencil Project;

Tworzenie stron internetowych (WIX).

Projektowanie oprogramowania w VisualStudio;

Podstawy programu Blender.

Uwagi:

-

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Libor
Prowadzący grup: Grzegorz Libor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa obliczana jest w sposób następujący:

- ocena z kolokwium dot. zagadnień teoretycznych;

- ocena umiejętności zdobytych w każdym poznanym programie;


W semestrze: 1 nieobecność możliwa.


Pełny opis:

Praca z tekstem (GIMP).

Praca z kolorami (GIMP).

Praca z warstwami (GIMP).

Profesjonalna obróbka zdjęć (GIMP).

Projektowanie oprogramowania w Pencil Project;

Tworzenie stron internetowych (WIX).

Projektowanie oprogramowania w VisualStudio;

Podstawy programu Blender.

Dodatkowo:

- wykorzystanie na zajęciach dydaktycznych baz danych

- analiza danych empirycznych w prowadzonych zajęciach dydaktycznych

Uwagi:

-

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Libor
Prowadzący grup: Grzegorz Libor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztat - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa obliczana jest w sposób następujący:

- ocena z kolokwium dot. zagadnień teoretycznych;

- ocena umiejętności zdobytych w każdym poznanym programie;


W semestrze: 1 nieobecność możliwa.

Pełny opis:

Praca z tekstem (GIMP).

Praca z kolorami (GIMP).

Praca z warstwami (GIMP).

Profesjonalna obróbka zdjęć (GIMP).

Projektowanie oprogramowania w Pencil Project;

Tworzenie stron internetowych (WIX).

Projektowanie oprogramowania w VisualStudio;

Podstawy programu Blender.

Dodatkowo:

- wykorzystanie na zajęciach dydaktycznych baz danych

- analiza danych empirycznych w prowadzonych zajęciach dydaktycznych

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Kantyka
Prowadzący grup: Zbigniew Kantyka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Zaliczenie ćwiczeń na ocenę w oparciu o dwa kryteria:

– ocena realizacji ćwiczeń bieżących związanych z poznawaniem możliwości programów graficznych (w tym projektów indywidualnych)

– końcowe ćwiczenie semestralne: praktyczne wykonanie złożonego projektu z odwołaniem się do opanowanych na zajęciach

umiejętności


Pełny opis:

– podstawy grafiki komputerowej, jej funkcje i charakterystyka. Zasady projektowania. Techniki a atrakcyjność i percepcja odbiorcy

– podstawowe możliwości współczesnych programów graficznych. Właściwości i przetwarzanie grafiki bitmapowej i wektorowej

– przygotowywanie fotografii, ilustracji i grafik - skanowanie, formaty graficzne, możliwości obróbki materiałów ilustracyjnych

– kompozycja graficzna - praktyczne zastosowanie konkretnych programów (CorelDRAW i Corel Photo-Paint) w realizacji własnego

projektu ulotki / plakatu / folderu

– podstawowe funkcje programów DTP (QuarkXPress)

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Kantyka
Prowadzący grup: Zbigniew Kantyka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Zaliczenie ćwiczeń na ocenę w oparciu o dwa kryteria:

– ocena realizacji ćwiczeń bieżących związanych z poznawaniem możliwości programów graficznych (w tym projektów indywidualnych)

– ćwiczenie semestralne: praktyczne wykonanie złożonego projektu z odwołaniem się do opanowanych na zajęciach

umiejętności


Pełny opis:

– podstawy grafiki komputerowej, jej funkcje i charakterystyka. Zasady projektowania. Techniki a atrakcyjność i percepcja odbiorcy

– podstawowe możliwości współczesnych programów graficznych. Właściwości i przetwarzanie grafiki bitmapowej i wektorowej

– przygotowywanie fotografii, ilustracji i grafik - skanowanie, formaty graficzne, możliwości obróbki materiałów ilustracyjnych

– kompozycja graficzna - praktyczne zastosowanie konkretnych programów (Inkscape i GIMP) w realizacji własnego projektu: ulotki / plakatu / folderu

– podstawowe funkcje programów Desktop Publishing / DTP (Scribus) - złamanie strony gazety/czasopisma

Uwagi:

Zajęcia realizowane na platformie MS Teams UŚ w formie LABORATORIUM ON-LINE

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.