Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Opracowanie praktyk

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 05-SO-WS-S1-OP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Opracowanie praktyk
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztat, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Żak
Prowadzący grup: Rafał Cekiera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztat - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Oceniana jest aktywność studenta przy opracowywaniu projektu badań: tematyki, wyboru metody i techniki, pytań badawczych, miejsca badań, grupy badawczej etc. Student otrzymuje pozytywną ocenę po zrealizowaniu wszystkich przydzielonych mu badań, napisaniu raportu końcowego i sprawozdaniu ustnym na forum grupy.

Pełny opis:

Studenci biorą aktywny udział w przygotowaniu projektu badawczego:

- określenie problematyki badawczej;

- eksplikacja i operacjonalizacja problematyki badawczej;

- przygotowanie narzędzia badawczego;

- ustalenie sposobu doboru próby badawczej.

Realizują badania w terenie pod nadzorem prowadzącej przedmiot.

Badania kończą się sprawozdaniem ustnym z realizacji na forum grupy oraz napisaniem raportu końcowego.

Na zajęciach poruszane są również kwestie etyki badacza.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztat, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Zygmunt
Prowadzący grup: Agata Zygmunt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Warsztat - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztat, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Drzazga-Lech
Prowadzący grup: Maja Drzazga-Lech
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Warsztat - Zaliczenie lub ocena
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa będzie ustalana na podstawie ocen składowych za następujące aktywności:

1. Obecność na zajęciach

2. Sensowna aktywność na zajęciach

3. Prawidłowe sporządzenie bazy w programie SPSS

4. Prawidłowe kodowanie zrealizowanych kwestionariuszy wywiadów w programie SPSS

5. Udział w przygotowaniu raportu z praktyk terenowych.

6. Sporządzenie zadania pisemnego na podstawie wybranych fragmentów wyników badań terenowych zrealizowanych podczas wakacyjnych praktyk studenckich.Pełny opis:

W trakcie zajęć omówione zostaną doświadczenia studentów zebrane podczas praktyk terenowych realizowanych w Rybniku w okresie letnim 2017. Zidentyfikowane zostaną ewentualne komplikacje i problemy, które w ich trakcie wystąpiły oraz przedyskutowane sposoby ich rozwiązania. Podczas warsztatów studenci będą także uczestniczyć w przygotowaniu raport z praktyk. Ważnym elementem przedmiotu jest również opanowanie podstaw praktycznej umiejętności posługiwania się programem SPSS, w oparciu o zrealizowane w trakcie terenowych praktyk studenckich kwestionariusze wywiadów, w celu:

1. sporządzenia bazy danych

2. kodowania uzyskanych w czasie praktyk wyników

3. sporządzenia analizy statystycznej dla wybranych pytań

4. Sporządzenie zadania pisemnego na podstawie wybranych fragmentów wyników badań terenowych zrealizowanych podczas wakacyjnych praktyk studenckich.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Górny
Prowadzący grup: Andrzej Górny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztat, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Muster
Prowadzący grup: Rafał Muster
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztat - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Podstawą zaliczenia jest przygotowanie transkrypcji zrealizowanych wywiadów lub opracowanie notatek z wywiadu oraz przygotowanie cząstkowej bazy w spss zawierającej zakodowany materiał analizy treści.

Ocena końcowa jest wystawiana na podstawie oceny jakości dostarczonych materiałów. Aktywność studenta w zakresie pomocy w realizacji projektu badawczego może być podstawą do podniesienia oceny końcowej.


Pełny opis:

Studenci w ramach przedmiotu Opracowanie praktyk nabędą umiejętności samodzielnej analizy zgromadzonego materiału o charakterze jakościowym (wywiady z podmiotami kooperującymi z firmami górniczymi) oraz ilościowym - bazując na dokumentach zastanych (analiza zawartości teksów dotyczących problematyki górnictwa).

Uwagi:

Brak.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.