Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praca socjalna w różnych obszarach problemów społecznych:Praca socjalna z osobami zaburzonymi psychicznie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 05-SP-KOL-N1-PSOZP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praca socjalna w różnych obszarach problemów społecznych:Praca socjalna z osobami zaburzonymi psychicznie
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

ograniczonego wyboru

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztat, 2 godzin więcej informacji
Wykład, 2 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sabina Pawlas-Czyż
Prowadzący grup: Sabina Pawlas-Czyż
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Warsztat - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Podstawą do zaliczenia modułu są:

 Pozytywna ocena z ćwiczeń

 Pozytywna ocena z egzaminu


Na ocenę końcową modułu (OKM) składają się 2 elementy:

 Ocena z egzaminu (50%)

 Ocena z ćwiczeń (50%)


Podstawą do OKM jest średnia wystawiana zgodnie z zasadami przyjętymi w Regulaminie UŚ

do 3,25 – dostateczny;

3,26 do 3,75 – dostateczny plus;

3,76 do 4,25 – dobry;

4,26 do 4,60 – dobry plus;

powyżej 4,61 – bardzo dobry


UWAGA!

W przypadku oceny niedostatecznej w pierwszym terminie (z ćwiczeń lub / i egzaminu), warunkiem wystawienia pozytywnej OKM jest uzyskanie minimum oceny dostatecznej w drugim terminie zaliczenia ćwiczeń lub / i egzaminu. Oceny z obu terminów są wliczane do średniej OKM.


Pełny opis:

Podstawowe formy pracy socjalnej w opiece środowiskowej nad zaburzonymi psychicznie

(zespół środowiskowy, jego skład, zasady działania oraz miejsce pracownika socjalnego w tym zespole).

Indywidualne formy pracy socjalnej z osobami zaburzonymi psychicznie:

- rozpoznawanie możliwości i problemów w bio-psycho-społecznym funkcjonowaniu osoby zaburzonej psychicznie

-przygotowanie indywidualnego planu wspierania i aktywizowania danej osoby zaburzonej psychicznie (diagnoza pozytywna – przedstawienie jej przez studenta na zajęciach warsztatowych)

- ocena indywidualnego planu wspierania i aktywizowania danej osoby zaburzonej psychicznie (dyskusja dydaktyczna, praca zespołowa).

Grupowe formy pracy z osobami zaburzonymi psychicznie

- psychoedukacja

- rehabilitacja

- relaksacja

- treningi umiejętności praktycznych

- treningi umiejętności społecznych=zaradności życiowej

(dyskusja dydaktyczna, omawianiewskazanej literatury źródowej na ćwiczeniach).

Grupowe techniki rozwiązywania problemów

- „rybi szkielet” jako zespołowy projekt analizy określonego problemu bio-psycho-społecznego danej osoby zaburzonej psychicznie.

Pracownik socjalny jako negocjator i/lub mediator w relacjach z chorym psychicznie i jego rodziną.

Domowe usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Zakres pomocy socjalnej zawierany w kontraktach z osobami zaburzonymi psychicznie (depresyjnymi, lękowymi, psychotycznymi – dorosłymi, seniorami, dziećmi/młodzieżą).

Możliwości i ograniczeniapracy socjalnej z osobami zaburzonymi psychicznie oraz ich opiekunami.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztat, 2 godzin więcej informacji
Wykład, 2 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sabina Pawlas-Czyż
Prowadzący grup: Sabina Pawlas-Czyż
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Warsztat - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Podstawą do zaliczenia modułu są:

 Pozytywna ocena z ćwiczeń

 Pozytywna ocena z egzaminu


Na ocenę końcową modułu (OKM) składają się 2 elementy:

 Ocena z egzaminu (50%)

 Ocena z ćwiczeń (50%)


Podstawą do OKM jest średnia wystawiana zgodnie z zasadami przyjętymi w Regulaminie UŚ

do 3,25 – dostateczny;

3,26 do 3,75 – dostateczny plus;

3,76 do 4,25 – dobry;

4,26 do 4,60 – dobry plus;

powyżej 4,61 – bardzo dobry


UWAGA!

W przypadku oceny niedostatecznej w pierwszym terminie (z ćwiczeń lub / i egzaminu), warunkiem wystawienia pozytywnej OKM jest uzyskanie minimum oceny dostatecznej w drugim terminie zaliczenia ćwiczeń lub / i egzaminu. Oceny z obu terminów są wliczane do średniej OKM.


Pełny opis:

Podstawowe formy pracy socjalnej w opiece środowiskowej nad zaburzonymi psychicznie

(zespół środowiskowy, jego skład, zasady działania oraz miejsce pracownika socjalnego w tym zespole).

Indywidualne formy pracy socjalnej z osobami zaburzonymi psychicznie:

- rozpoznawanie możliwości i problemów w bio-psycho-społecznym funkcjonowaniu osoby zaburzonej psychicznie

-przygotowanie indywidualnego planu wspierania i aktywizowania danej osoby zaburzonej psychicznie (diagnoza pozytywna – przedstawienie jej przez studenta na zajęciach warsztatowych)

- ocena indywidualnego planu wspierania i aktywizowania danej osoby zaburzonej psychicznie (dyskusja dydaktyczna, praca zespołowa).

Grupowe formy pracy z osobami zaburzonymi psychicznie

- psychoedukacja

- rehabilitacja

- relaksacja

- treningi umiejętności praktycznych

- treningi umiejętności społecznych=zaradności życiowej

(dyskusja dydaktyczna, omawianiewskazanej literatury źródowej na ćwiczeniach).

Grupowe techniki rozwiązywania problemów

- „rybi szkielet” jako zespołowy projekt analizy określonego problemu bio-psycho-społecznego danej osoby zaburzonej psychicznie.

Pracownik socjalny jako negocjator i/lub mediator w relacjach z chorym psychicznie i jego rodziną.

Domowe usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Zakres pomocy socjalnej zawierany w kontraktach z osobami zaburzonymi psychicznie (depresyjnymi, lękowymi, psychotycznymi – dorosłymi, seniorami, dziećmi/młodzieżą).

Możliwości i ograniczeniapracy socjalnej z osobami zaburzonymi psychicznie oraz ich opiekunami.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: seminarium, 2 godzin więcej informacji
Warsztat, 2 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sabina Pawlas-Czyż
Prowadzący grup: Sabina Pawlas-Czyż
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
seminarium - Zaliczenie na ocenę
Warsztat - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Podstawą do zaliczenia modułu są:

 Pozytywna ocena z ćwiczeń

 Pozytywna ocena z egzaminu


Na ocenę końcową modułu (OKM) składają się 2 elementy:

 Ocena z egzaminu (50%)

 Ocena z ćwiczeń (50%)


Podstawą do OKM jest średnia wystawiana zgodnie z zasadami przyjętymi w Regulaminie UŚ

do 3,25 – dostateczny;

3,26 do 3,75 – dostateczny plus;

3,76 do 4,25 – dobry;

4,26 do 4,60 – dobry plus;

powyżej 4,61 – bardzo dobry


UWAGA!

W przypadku oceny niedostatecznej w pierwszym terminie (z ćwiczeń lub / i egzaminu), warunkiem wystawienia pozytywnej OKM jest uzyskanie minimum oceny dostatecznej w drugim terminie zaliczenia ćwiczeń lub / i egzaminu. Oceny z obu terminów są wliczane do średniej OKM.


Pełny opis:

Podstawowe formy pracy socjalnej w opiece środowiskowej nad zaburzonymi psychicznie

(zespół środowiskowy, jego skład, zasady działania oraz miejsce pracownika socjalnego w tym zespole).

Indywidualne formy pracy socjalnej z osobami zaburzonymi psychicznie:

- rozpoznawanie możliwości i problemów w bio-psycho-społecznym funkcjonowaniu osoby zaburzonej psychicznie

-przygotowanie indywidualnego planu wspierania i aktywizowania danej osoby zaburzonej psychicznie (diagnoza pozytywna – przedstawienie jej przez studenta na zajęciach warsztatowych)

- ocena indywidualnego planu wspierania i aktywizowania danej osoby zaburzonej psychicznie (dyskusja dydaktyczna, praca zespołowa).

Grupowe formy pracy z osobami zaburzonymi psychicznie

- psychoedukacja

- rehabilitacja

- relaksacja

- treningi umiejętności praktycznych

- treningi umiejętności społecznych=zaradności życiowej

(dyskusja dydaktyczna, omawianiewskazanej literatury źródowej na ćwiczeniach).

Grupowe techniki rozwiązywania problemów

- „rybi szkielet” jako zespołowy projekt analizy określonego problemu bio-psycho-społecznego danej osoby zaburzonej psychicznie.

Pracownik socjalny jako negocjator i/lub mediator w relacjach z chorym psychicznie i jego rodziną.

Domowe usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Zakres pomocy socjalnej zawierany w kontraktach z osobami zaburzonymi psychicznie (depresyjnymi, lękowymi, psychotycznymi – dorosłymi, seniorami, dziećmi/młodzieżą).

Możliwości i ograniczeniapracy socjalnej z osobami zaburzonymi psychicznie oraz ich opiekunami.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: seminarium, 2 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sabina Pawlas-Czyż
Prowadzący grup: Sabina Pawlas-Czyż
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
seminarium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Podstawą do zaliczenia modułu są:

 Pozytywna ocena z ćwiczeń

 Pozytywna ocena z egzaminu


Na ocenę końcową modułu (OKM) składają się 2 elementy:

 Ocena z egzaminu (50%)

 Ocena z ćwiczeń (50%)


Podstawą do OKM jest średnia wystawiana zgodnie z zasadami przyjętymi w Regulaminie UŚ

do 3,25 – dostateczny;

3,26 do 3,75 – dostateczny plus;

3,76 do 4,25 – dobry;

4,26 do 4,60 – dobry plus;

powyżej 4,61 – bardzo dobry


UWAGA!

W przypadku oceny niedostatecznej w pierwszym terminie (z ćwiczeń lub / i egzaminu), warunkiem wystawienia pozytywnej OKM jest uzyskanie minimum oceny dostatecznej w drugim terminie zaliczenia ćwiczeń lub / i egzaminu. Oceny z obu terminów są wliczane do średniej OKM.


Pełny opis:

Podstawowe formy pracy socjalnej w opiece środowiskowej nad zaburzonymi psychicznie

(zespół środowiskowy, jego skład, zasady działania oraz miejsce pracownika socjalnego w tym zespole).

Indywidualne formy pracy socjalnej z osobami zaburzonymi psychicznie:

- rozpoznawanie możliwości i problemów w bio-psycho-społecznym funkcjonowaniu osoby zaburzonej psychicznie

-przygotowanie indywidualnego planu wspierania i aktywizowania danej osoby zaburzonej psychicznie (diagnoza pozytywna – przedstawienie jej przez studenta na zajęciach warsztatowych)

- ocena indywidualnego planu wspierania i aktywizowania danej osoby zaburzonej psychicznie (dyskusja dydaktyczna, praca zespołowa).

Grupowe formy pracy z osobami zaburzonymi psychicznie

- psychoedukacja

- rehabilitacja

- relaksacja

- treningi umiejętności praktycznych

- treningi umiejętności społecznych=zaradności życiowej

(dyskusja dydaktyczna, omawianiewskazanej literatury źródowej na ćwiczeniach).

Grupowe techniki rozwiązywania problemów

- „rybi szkielet” jako zespołowy projekt analizy określonego problemu bio-psycho-społecznego danej osoby zaburzonej psychicznie.

Pracownik socjalny jako negocjator i/lub mediator w relacjach z chorym psychicznie i jego rodziną.

Domowe usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Zakres pomocy socjalnej zawierany w kontraktach z osobami zaburzonymi psychicznie (depresyjnymi, lękowymi, psychotycznymi – dorosłymi, seniorami, dziećmi/młodzieżą).

Możliwości i ograniczeniapracy socjalnej z osobami zaburzonymi psychicznie oraz ich opiekunami.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: seminarium, 2 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sabina Pawlas-Czyż
Prowadzący grup: Sabina Pawlas-Czyż
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.