Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teorie i metody pracy socjalnej z jednostką i rodziną

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 05-SP-N1-TMPS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teorie i metody pracy socjalnej z jednostką i rodziną
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

ukończenie kursu: Wprowadzenie do pracy socjalnej oraz praktyk zawodowych

Skrócony opis:

Moduł „Teorie i metody pracy socjalnej z jednostką i rodziną” jest ukierunkowany na efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji stanowiących podstawy wykonywania zawodu pracownika socjalnego. Jego zasadniczym celem jest poznanie teoretycznych podstaw oraz praktycznych umiejętności niezbędnych dla profesji pracownika socjalnego.

Pełny opis:

Moduł „Teorie i metody pracy socjalnej z jednostką i rodziną” jest ukierunkowany na efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji stanowiących podstawy wykonywania zawodu pracownika socjalnego. Jego zasadniczym celem jest poznanie teoretycznych podstaw oraz praktycznych umiejętności niezbędnych dla profesji pracownika socjalnego. Poznawane koncepcje pozwalają na zapoznanie z poszczególnymi elementami kanonu profesjonalnej pracy socjalnej, które mogą być wykorzystane w ramach ćwiczeń praktycznych, a następnie w pracy zawodowej, w interwencji na rzecz jednostek i rodzin. Obejmuje podstawowe zagadnienia z obszaru metod i zasad pracy socjalnej, a także elementy wiedzy o komunikacji w procesie pomocowym oraz ogólne aspekty zasad etycznych zawodu . Szczególną wagę przywiązuje się do warsztatowych metod prowadzenia zajęć oraz do prezentacji własnego zdania przed audytorium. Stwarza to przyszłym pracownikom socjalnym warunki do samodzielnego kształcenia i rozwoju umiejętności charakterystycznych dla warsztatu specjalisty.

Moduł stanowi pierwszą część treści obejmujących teorie i metody pracy socjalnej i posiada swoją kontynuację w semestrze kolejnym w module pt. „Teorie i metody pracy socjalnej z grupą i społecznością lokalną”

Literatura:

- Dubois B., Miley K., Praca socjalna. Zawód, który dodaje sił, Śląsk, Katowice 1999

- Garvin Ch., Seabury B.S., Działania interpersonalne w pracy socjalnej, T. 1-2. Śląsk, Katowice 1998

- Gray M, Webb, S.A., Praca socjalna. Teorie i metody, PWN, Warszawa 2012

- Lishman C.J., Podręcznik teorii dla nauczycieli praktyki w pracy socjalnej, Śląsk, Katowice 1998

- Nocuń A., Szmagalski J., Podstawowe umiejętności w pracy socjalnej i ich kształcenie, Śląsk, Katowice 1998

- Pawlas-Czyż S., Wódz K., Praca socjalna wobec współczesnych problemów społecznych, Akapit, Toruń 2007

- Robertis C., Metodyka działania w pracy socjalnej, Śląsk, Katowice 1998

- Skidmore R.A., Thackeray M.G., Wprowadzenie do pracy socjalnej, Śląsk, Katowice 1998

- Trawkowska D., Portret współczesnego pracownika socjalnego, Śląsk, Katowice 2006

- Wódz K., Praca socjalna w środowisku zamieszkania, Śląsk, Katowice 1998

Efekty uczenia się:

- zna podstawową terminologię, ogólny rys historyczny oraz narzędzia diagnostyczne używane w pracy socjalnej

- zna metody, modele i procedury wykonywania typowych zadań pracownika socjalnego w procesie pomocy z zachowaniem norm społecznych i zasad etycznych zawodu pracownika socjalnego, szczególnie w pracy z jednostką i rodziną

- potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu pracy socjalnej oraz opracować podstawowe narzędzia diagnostyczne, a także posługiwać się nimi w celu dokonania diagnozy problemów społecznych oraz prognozowania sytuacji ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji jednostek i rodzin

- potrafi animować, inspirować i wspierać do samodzielności osób w trudnej sytuacji oraz dokonywać analizy przydatności metod i procedur stosowanych w ramach pracy socjalnej z jednostką i rodziną

- samodzielnie zdobywa wiedzę, dokonuje analizy własnych działań, potrafi wskazać obszary wymagające uzupełnienia i podejmuje się ich doskonalenia

- potrafi przygotować wystąpienie ustne, wykazuje gotowość do współpracy zespołowej i rozumie jej istotę i dynamikę, oraz posiada umiejętności w zakresie skutecznej komunikacji interpersonalnej

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą do zaliczenia modułu są:

 Pozytywna ocena z ćwiczeń

 Pozytywna ocena z egzaminu

Na ocenę końcową modułu (OKM) składają się 2 elementy:

 Ocena z egzaminu (50%)

 Ocena z ćwiczeń (50%)

Podstawą do OKM jest średnia wystawiana zgodnie z zasadami przyjętymi w Regulaminie UŚ

do 3,25 – dostateczny;

3,26 do 3,75 – dostateczny plus;

3,76 do 4,25 – dobry;

4,26 do 4,60 – dobry plus;

powyżej 4,61 – bardzo dobry

UWAGA!

W przypadku oceny niedostatecznej w pierwszym terminie (z ćwiczeń lub / i egzaminu), warunkiem wystawienia pozytywnej OKM jest uzyskanie minimum oceny dostatecznej w drugim terminie zaliczenia ćwiczeń lub / i egzaminu. Oceny z obu terminów są wliczane do średniej OKM.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.