Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praca socjalna w różnych obszarach problemów społecznych A "Problemy aktywizacji zawodowej i społecznej bezrobotnych i poszukujących pracy"

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 05-SP-S1-AZB Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praca socjalna w różnych obszarach problemów społecznych A "Problemy aktywizacji zawodowej i społecznej bezrobotnych i poszukujących pracy"
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny ograniczonego wyboru

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Muster
Prowadzący grup: Rafał Muster
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
seminarium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Zajęcia seminaryjne mają charakter obligatoryjny – maksymalnie można mieć dwie nieobecności. Podstawą zaliczenia przedmiotu jest pozytywna ocena z kolokwium – zadane będą cztery pytania, odpowiedzi w formie opisowej. Za każde pytanie można otrzymać 2 punkty (maksymalnie 8 punktów), aby pozytywnie zaliczyć kolokwium należy uzyskać co najmniej 4 punkty. Ocena dostateczny (4,0-5,25 pkt.), dostateczny plus (5,5 -5,75 pkt), dobry (6,0-6,5), dobry plus (6,75-7,0), bardzo dobry (7,25-8,0). Ponadto, przy ustaleniu oceny końcowej z ćwiczeń będzie brana pod uwagę aktywność merytoryczna studenta podczas zajęć dydaktycznych. Jeżeli student na co najmniej 7 zajęciach dydaktycznych będzie aktywny merytorycznie na zajęciach, wówczas ocena końcowa z ćwiczeń zostanie podwyższona o 0,5 punktu. Studenci będą mogli przygotować także na zajęcia referaty dotyczące wybranych problemów aktywizacji zawodowej i społecznej bezrobotnych i poszukujących pracy – dobrze oceniony referat będzie skutkował podwyższoną ocenę o 0,5 punktu.

Pełny opis:

Podczas zajęć w ramach seminarium studenci poznają zasady integracji i reintegracji zawodowej z rynkiem pracy osób bezrobotnych i poszukujących pracy, w szczególności zaliczanych do kategorii "w szczególnej sytuacji na rynku pracy". Omówiona zostanie specyfika rynku pracy województwa śląskiego - szczególnie pod kątem diagnozy kategorii osób defaworyzowanych. Omawiane będą wybrane programy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy na lokalnych rynkach pracy województwa śląskiego - szczególnie pod kątem ewaluacji efektów realizowanych działań aktywizujących.

Uwagi:

Brak.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.