Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praca socjalna w różnych obszarach problemów społecznych (D): Interwencja kryzysowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 05-SP-S1-IK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praca socjalna w różnych obszarach problemów społecznych (D): Interwencja kryzysowa
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztat, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sabina Pawlas-Czyż
Prowadzący grup: Sabina Pawlas-Czyż
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztat - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Podstawą do zaliczenia modułu są:

 Pozytywna ocena z ćwiczeń

 Pozytywna ocena z egzaminu


Na ocenę końcową modułu (OKM) składają się 2 elementy:

 Ocena z egzaminu (50%)

 Ocena z ćwiczeń (50%)


Podstawą do OKM jest średnia wystawiana zgodnie z zasadami przyjętymi w Regulaminie UŚ

do 3,25 – dostateczny;

3,26 do 3,75 – dostateczny plus;

3,76 do 4,25 – dobry;

4,26 do 4,60 – dobry plus;

powyżej 4,61 – bardzo dobry


UWAGA!

W przypadku oceny niedostatecznej w pierwszym terminie (z ćwiczeń lub / i egzaminu), warunkiem wystawienia pozytywnej OKM jest uzyskanie minimum oceny dostatecznej w drugim terminie zaliczenia ćwiczeń lub / i egzaminu Oceny z obu terminów są wliczane do średniej OKM


Pełny opis:

Zasadniczym celem przedmiotu jest wyposażenie słuchaczy zarówno w teoretyczną wiedzę na temat sytuacji kryzysowych w życiu człowieka i ich wpływu dla jego jednostkowego i społecznego funkcjonowania, jak i przedstawienie metod praktycznego zastosowania tej wiedzy w pracy z klientem W ramach zajęć omówione zostaną najważniejsze zagadnienia dotyczące udzielania profesjonalnej pomocy osobom w sytuacjach kryzysu w ramach interwencji kryzysowej Oprócz podstaw teoretycznych słuchacze zdobędą także umiejętności i wiedzę z zakresu praktycznych wymiarów stosowania interwencji kryzysowej i jej różnych celów w zależności od rodzaju sytuacji kryzysowej

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztat, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sabina Pawlas-Czyż
Prowadzący grup: Sabina Pawlas-Czyż
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin z modułu
Warsztat - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Podstawą do zaliczenia modułu są:

 Pozytywna ocena z ćwiczeń

 Pozytywna ocena z egzaminu


Na ocenę końcową modułu (OKM) składają się 2 elementy:

 Ocena z egzaminu (50%)

 Ocena z ćwiczeń (50%)


Podstawą do OKM jest średnia wystawiana zgodnie z zasadami przyjętymi w Regulaminie UŚ

do 3,25 – dostateczny;

3,26 do 3,75 – dostateczny plus;

3,76 do 4,25 – dobry;

4,26 do 4,60 – dobry plus;

powyżej 4,61 – bardzo dobry


UWAGA!

W przypadku oceny niedostatecznej w pierwszym terminie (z ćwiczeń lub / i egzaminu), warunkiem wystawienia pozytywnej OKM jest uzyskanie minimum oceny dostatecznej w drugim terminie zaliczenia ćwiczeń lub / i egzaminu Oceny z obu terminów są wliczane do średniej OKM


Pełny opis:

Zasadniczym celem przedmiotu jest wyposażenie słuchaczy zarówno w teoretyczną wiedzę na temat sytuacji kryzysowych w życiu człowieka i ich wpływu dla jego jednostkowego i społecznego funkcjonowania, jak i przedstawienie metod praktycznego zastosowania tej wiedzy w pracy z klientem W ramach zajęć omówione zostaną najważniejsze zagadnienia dotyczące udzielania profesjonalnej pomocy osobom w sytuacjach kryzysu w ramach interwencji kryzysowej Oprócz podstaw teoretycznych słuchacze zdobędą także umiejętności i wiedzę z zakresu praktycznych wymiarów stosowania interwencji kryzysowej i jej różnych celów w zależności od rodzaju sytuacji kryzysowej

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sabina Pawlas-Czyż
Prowadzący grup: Sabina Pawlas-Czyż
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin z modułu
seminarium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Podstawą do zaliczenia modułu jest:

 Pozytywna ocena z seminarium


Podstawą do OKM jest średnia wystawiana zgodnie z zasadami przyjętymi w Regulaminie UŚ

do 3,25 – dostateczny;

3,26 do 3,75 – dostateczny plus;

3,76 do 4,25 – dobry;

4,26 do 4,60 – dobry plus;

powyżej 4,61 – bardzo dobry


Pełny opis:

Zasadniczym celem przedmiotu jest wyposażenie słuchaczy zarówno w teoretyczną wiedzę na temat sytuacji kryzysowych w życiu człowieka i ich wpływu dla jego jednostkowego i społecznego funkcjonowania, jak i przedstawienie metod praktycznego zastosowania tej wiedzy w pracy z klientem. W ramach zajęć omówione zostaną najważniejsze zagadnienia dotyczące udzielania profesjonalnej pomocy osobom w sytuacjach kryzysu w ramach interwencji kryzysowej. Oprócz podstaw teoretycznych słuchacze zdobędą także umiejętności i wiedzę z zakresu praktycznych wymiarów stosowania interwencji kryzysowej i jej różnych celów w zależności od rodzaju sytuacji kryzysowej.

1. Sytuacje kryzysowe w cyklu życia jednostki.

2. Wprowadzenie definicji podstawowych pojęć i ujęć teoretycznych z zakresu:

1) Kryzys psychologiczny w życiu jednostki

2) Sytuacje kryzysowe - rodzaje

3) Krytyczne wydarzenia życiowe

3. Symptomy kryzysu i ich rozpoznawanie.

4. Główne obszary zmian w funkcjonowaniu jednostki w sytuacji kryzysowej.

5. Dynamika reakcji kryzysowej – analiza jej przebiegu

6. Jednostka w kryzysie – subiektywne doświadczanie kryzysu

7. Strategie i mechanizmy radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

8. Działania korzystne dla jednostki znajdującej się w kryzysie jak i dla jej rodziny.

9. Zachowania, działania nieprzystosowawcze, destrukcyjne podejmowane przez osoby w różnych sytuacjach kryzysowych.

10. Etapy interwencji kryzysowej w praktyce.

11. PTSD - zespół stresu pourazowego

1) Rys historyczny naukowych dociekań nad zjawiskiem skrajnego stresu

2) Stres traumatyczny – zjawisko i jego konsekwencje dla życia jednostki

i społeczeństwa

3) Definicja zespołu PTSD

4) Kryteria diagnostyczne zespołu stresu pourazowego; główne grupy objawów PTSD

5) Formy leczenia PTSD – główne kierunki oddziaływania terapeutycznego

12. Interwencja kryzysowa – najważniejsze zagadnienia

13. Definicja interwencji kryzysowej

14. Charakterystyka interwencji kryzysowej – cele, priorytety IK.

15. Ośrodki Interwencji Kryzysowej – realizowane zadania; formy pracy; zasady działania Zarządzanie interwencją przez noteworking.

16. Interwencja kryzysowa i jej najważniejsze cele w wybranych rodzajach sytuacji kryzysowych

17. Sytuacje przemocy wewnątrzrodzinnej jako obszar działań interwencyjnych.

18. Interwencja kryzysowa w sytuacjach przemocy stosowanej wobec kobiet – podstawowe zasady postępowania w przypadku przemocy wobec kobiet.

19. Sytuacje przemocy wobec dzieci a cele interwencji kryzysowej.

20. Podstawowe wskazania dotyczące postępowania z dzieckiem wykorzystywanym seksualnie.

21. Gwałt i mity z nim związane

22. Interwencja kryzysowa wobec osoby która doznała napaści seksualnej

23. Interwencja wobec dorosłych ofiar gwałtu w przeszłości

24. Interwencja kryzysowa wobec dzieci, ofiar gwałtu.

25. Podejmowanie interwencji kryzysowej w przypadkach prób samobójczych

26. Czynniki zwiększające ryzyko prób samobójczych;

27. Zróżnicowanie interwencji w zależności od rodzaju zachowań suicydalnych (ostrzeżenie, podjęcie próby samobójczej).

28. Wybrane procedury stosowane w interwencji kryzysowej w sytuacji ostrzeżenia o próbie samobójczej.

29. Strata i żałoba w doświadczeniu jednostki – interwencja kryzysowa w sytuacjach utraty bliskiej osoby

30. Znaczenie procesu żałoby w kryzysie spowodowanym stratą

31. Przebieg żałoby; nietypowy przebieg procesu żałoby

32. Specyfika żałoby w różnych okresach życia – dziecko, dorastający, osoba starsza

33. Śmierć współmałżonka – cele interwencji

34. Śmierć dziecka – cele interwencji

35. Inne rodzaje strat: strata pracy, rozwód, strata kochanego zwierzęcia – cele interwencji

36. Poznanie narzędzi pomocniczych wykorzystywanych dla usprawnienia procesu diagnostycznego

37. Umiejętności oraz cechy oczekiwane u osoby zajmującej się interwencją kryzysową

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: seminarium, 15 godzin więcej informacji
Warsztat, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sabina Pawlas-Czyż
Prowadzący grup: Sabina Pawlas-Czyż
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
seminarium - Zaliczenie na ocenę
Warsztat - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Podstawą do zaliczenia modułu jest:

 Pozytywna ocena z seminarium


Podstawą do OKM jest średnia wystawiana zgodnie z zasadami przyjętymi w Regulaminie UŚ

do 3,25 – dostateczny;

3,26 do 3,75 – dostateczny plus;

3,76 do 4,25 – dobry;

4,26 do 4,60 – dobry plus;

powyżej 4,61 – bardzo dobry


Pełny opis:

Zasadniczym celem przedmiotu jest wyposażenie słuchaczy zarówno w teoretyczną wiedzę na temat sytuacji kryzysowych w życiu człowieka i ich wpływu dla jego jednostkowego i społecznego funkcjonowania, jak i przedstawienie metod praktycznego zastosowania tej wiedzy w pracy z klientem. W ramach zajęć omówione zostaną najważniejsze zagadnienia dotyczące udzielania profesjonalnej pomocy osobom w sytuacjach kryzysu w ramach interwencji kryzysowej. Oprócz podstaw teoretycznych słuchacze zdobędą także umiejętności i wiedzę z zakresu praktycznych wymiarów stosowania interwencji kryzysowej i jej różnych celów w zależności od rodzaju sytuacji kryzysowej.

1. Sytuacje kryzysowe w cyklu życia jednostki.

2. Wprowadzenie definicji podstawowych pojęć i ujęć teoretycznych z zakresu:

1) Kryzys psychologiczny w życiu jednostki

2) Sytuacje kryzysowe - rodzaje

3) Krytyczne wydarzenia życiowe

3. Symptomy kryzysu i ich rozpoznawanie.

4. Główne obszary zmian w funkcjonowaniu jednostki w sytuacji kryzysowej.

5. Dynamika reakcji kryzysowej – analiza jej przebiegu

6. Jednostka w kryzysie – subiektywne doświadczanie kryzysu

7. Strategie i mechanizmy radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

8. Działania korzystne dla jednostki znajdującej się w kryzysie jak i dla jej rodziny.

9. Zachowania, działania nieprzystosowawcze, destrukcyjne podejmowane przez osoby w różnych sytuacjach kryzysowych.

10. Etapy interwencji kryzysowej w praktyce.

11. PTSD - zespół stresu pourazowego

1) Rys historyczny naukowych dociekań nad zjawiskiem skrajnego stresu

2) Stres traumatyczny – zjawisko i jego konsekwencje dla życia jednostki

i społeczeństwa

3) Definicja zespołu PTSD

4) Kryteria diagnostyczne zespołu stresu pourazowego; główne grupy objawów PTSD

5) Formy leczenia PTSD – główne kierunki oddziaływania terapeutycznego

12. Interwencja kryzysowa – najważniejsze zagadnienia

13. Definicja interwencji kryzysowej

14. Charakterystyka interwencji kryzysowej – cele, priorytety IK.

15. Ośrodki Interwencji Kryzysowej – realizowane zadania; formy pracy; zasady działania Zarządzanie interwencją przez noteworking.

16. Interwencja kryzysowa i jej najważniejsze cele w wybranych rodzajach sytuacji kryzysowych

17. Sytuacje przemocy wewnątrzrodzinnej jako obszar działań interwencyjnych.

18. Interwencja kryzysowa w sytuacjach przemocy stosowanej wobec kobiet – podstawowe zasady postępowania w przypadku przemocy wobec kobiet.

19. Sytuacje przemocy wobec dzieci a cele interwencji kryzysowej.

20. Podstawowe wskazania dotyczące postępowania z dzieckiem wykorzystywanym seksualnie.

21. Gwałt i mity z nim związane

22. Interwencja kryzysowa wobec osoby która doznała napaści seksualnej

23. Interwencja wobec dorosłych ofiar gwałtu w przeszłości

24. Interwencja kryzysowa wobec dzieci, ofiar gwałtu.

25. Podejmowanie interwencji kryzysowej w przypadkach prób samobójczych

26. Czynniki zwiększające ryzyko prób samobójczych;

27. Zróżnicowanie interwencji w zależności od rodzaju zachowań suicydalnych (ostrzeżenie, podjęcie próby samobójczej).

28. Wybrane procedury stosowane w interwencji kryzysowej w sytuacji ostrzeżenia o próbie samobójczej.

29. Strata i żałoba w doświadczeniu jednostki – interwencja kryzysowa w sytuacjach utraty bliskiej osoby

30. Znaczenie procesu żałoby w kryzysie spowodowanym stratą

31. Przebieg żałoby; nietypowy przebieg procesu żałoby

32. Specyfika żałoby w różnych okresach życia – dziecko, dorastający, osoba starsza

33. Śmierć współmałżonka – cele interwencji

34. Śmierć dziecka – cele interwencji

35. Inne rodzaje strat: strata pracy, rozwód, strata kochanego zwierzęcia – cele interwencji

36. Poznanie narzędzi pomocniczych wykorzystywanych dla usprawnienia procesu diagnostycznego

37. Umiejętności oraz cechy oczekiwane u osoby zajmującej się interwencją kryzysową

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sabina Pawlas-Czyż
Prowadzący grup: Sabina Pawlas-Czyż
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
seminarium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Podstawa zaliczenia modułu:

- obecność na zajęciach

- aktywne uczestnictwo w zajęciach – merytoryczny udział w dyskusji, realizacja zadań warsztatowych

- pozytywna ocena projektu podnoszenia wiedzy i umiejętności z zakresu interwencji kryzysowejNa ocenę końcową składają się:

- zaliczenie projektu podnoszenia wiedzy i umiejętności z zakresu interwencji kryzysowej

- aktywność w trakcie warsztatów grupowych

- aktywność indywidualnaPełny opis:

Zasadniczym celem przedmiotu jest wyposażenie słuchaczy zarówno w teoretyczną wiedzę na temat sytuacji kryzysowych w życiu człowieka i ich wpływu dla jego jednostkowego i społecznego funkcjonowania, jak i przedstawienie metod praktycznego zastosowania tej wiedzy w pracy z klientem. W ramach zajęć omówione zostaną najważniejsze zagadnienia dotyczące udzielania profesjonalnej pomocy osobom w sytuacjach kryzysu w ramach interwencji kryzysowej. Oprócz podstaw teoretycznych słuchacze zdobędą także umiejętności i wiedzę z zakresu praktycznych wymiarów stosowania interwencji kryzysowej i jej różnych celów w zależności od rodzaju sytuacji kryzysowej.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sabina Pawlas-Czyż
Prowadzący grup: Sabina Pawlas-Czyż
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
seminarium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Podstawa zaliczenia modułu:

- obecność na zajęciach

- aktywne uczestnictwo w zajęciach – merytoryczny udział w dyskusji, realizacja zadań warsztatowych

- pozytywna ocena projektu podnoszenia wiedzy i umiejętności z zakresu interwencji kryzysowej

- zaliczenie testu końcowego


Na ocenę końcową składają się:

- zaliczenie projektu podnoszenia wiedzy i umiejętności z zakresu interwencji kryzysowej

- zaliczenie testu końcowego

- aktywność w trakcie warsztatów grupowych

- aktywność indywidualnaPełny opis:

Zasadniczym celem przedmiotu jest wyposażenie słuchaczy zarówno w teoretyczną wiedzę na temat sytuacji kryzysowych w życiu człowieka i ich wpływu dla jego jednostkowego i społecznego funkcjonowania, jak i przedstawienie metod praktycznego zastosowania tej wiedzy w pracy z klientem. W ramach zajęć omówione zostaną najważniejsze zagadnienia dotyczące udzielania profesjonalnej pomocy osobom w sytuacjach kryzysu w ramach interwencji kryzysowej. Oprócz podstaw teoretycznych słuchacze zdobędą także umiejętności i wiedzę z zakresu praktycznych wymiarów stosowania interwencji kryzysowej i jej różnych celów w zależności od rodzaju sytuacji kryzysowej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.