Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot fakultatywny 2: Międzypokoleniowe więzi w rodzinach wielokulturowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 05-SP-S1-MWRW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot fakultatywny 2: Międzypokoleniowe więzi w rodzinach wielokulturowych
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Budzyńska
Prowadzący grup: Ewa Budzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena z egzaminu (wykłady):

Otrzymanie pozytywnej oceny wiąże się

1/ z wykazaniem się odpowiednim poziomem pozyskanej podczas zajęć wiedzy w pisemnym egzaminie, w terminie przewidzianym w grafiku sesji,

2/ pod warunkiem wcześniejszego pozytywnego zaliczenia ćwiczeń.


Ocena z ćwiczeń:

Otrzymanie pozytywnej oceny wiąże się ze spełnieniem warunków:

1/ obecności na ćwiczeniach

2/ zapoznania się z zalecanymi tekstami lektur

3/ aktywnego uczestnictwa w dyskusjach

4/ otrzymania pozytywnej oceny z pisemnego zaliczenia w wyznaczonym terminie

Ocena z modułu (OKM) stanowi średnią ocen z zaliczenia ćwiczeń oraz z egzaminu

Pełny opis:

Rodziny, jako element struktury społecznej, istniały „od zawsze”, przybierając rozmaite formy, charakterystyczne i względnie stałe dla danego terytorium i kultury na nim powstałej. O ile rodzinę europejską (zachodnią) ukształtowały normy kultury judeo-klasyczno-chrześcijańskiej, o tyle na rodziny pozaeuropejskie wpłynęły nakazy religijne (np. hinduizmu, islamu), zasady filozoficzne (np. konfucjańskie) bądź normy wypływające z lokalnych wierzeń i obyczajów. Normy te, niezależnie od źródeł, regulują takie kwestie, jak wzory i warunki zawierania małżeństwa (małżeństwa aranżowane lub autonomiczne), zasady jego rozwiązania (rozwodu), ilość małżonków, podział obowiązków w rodzinie i hierarchia władzy, regulacje dzietności i prawa do wychowania dzieci, relacje z krewnymi (z linii matczynej lub ojcowskiej), cechy międzypokoleniowych więzi (solidarność – ambiwalencja – konflikt – zerwanie), zwyczaje związane z życiem codziennym.

Charakterystyczne dla poprzednich epok było ograniczenie występowania poszczególnych typów rodzin do terytorium, na którym powstały i funkcjonowały (typ rodzin jednonarodowych). Natomiast współcześnie w świecie zachodnim pod wpływem: 1/ rosnącej mobilności społecznej i 2/ mobilności geograficznej (turystyki, międzynarodowego podziału pracy, gospodarczych powiązań, migracji), 3/ rezygnacji z obowiązującej dotychczas koncepcji homogenicznej kultury, powiązanej z wymogami asymilacji osób spoza tej kultury, 4/ zniesienia przeszkód prawnych, uniemożliwiających zawieranie „mieszanych” związków (np. rasowo lub religijnie różnych), 5/ rozwoju Internetu dającego możliwość poszukiwania partnerów „online”, mamy do czynienia z nowym zjawiskiem „przemieszania kultur” i na skutek tego z coraz częściej występującym typami rodzin określanych mianem wielonarodowych, wielokulturowych, wieloreligijnych, wielojęzycznych, transgranicznych, światowych.

Celem zajęć poświęconych temu zjawisku jest analiza życia codziennego z perspektywy nie tylko kulturowego ubogacenia, ale i kulturowych konfliktów, przebiegających w obrębie kulturowo mieszanych rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem międzypokoleniowych więzi.

Uwagi:

5 semestr Praca Socjalna (stacjonarne 1 stopnia)

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.