Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praca socjalna w różnych obszarach problemów społecznych (B); Praca socjalna z ofiarami i sprawcami przemocy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 05-SP-S1-PSOF Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praca socjalna w różnych obszarach problemów społecznych (B); Praca socjalna z ofiarami i sprawcami przemocy
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztat, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Liliana Krzywicka
Prowadzący grup: Liliana Krzywicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Warsztat - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Liliana Krzywicka
Prowadzący grup: Liliana Krzywicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: seminarium, 15 godzin więcej informacji
Warsztat, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Liliana Krzywicka
Prowadzący grup: Liliana Krzywicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
seminarium - Zaliczenie na ocenę
Warsztat - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Liliana Krzywicka
Prowadzący grup: Liliana Krzywicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
seminarium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Podstawą do zaliczenia przedmiotu są:

- obecność na zajęciach

- aktywność w ćwiczeniachOcena na podstawie wyniku testu końcowego : 20 pytań (maksymalna liczba punktów 40, minimalna liczba punktów 24)

Pełny opis:

1. Przemoc w rodzinie - zagadnienia definicyjne, natura zjawiska,

różnicowanie zjawisk z pogranicza przemocy, rodzaje i formy przemocy.

2. Społeczne i kulturowe, ekonomiczne, ideologiczne, polityczne

uwarunkowania przemocy.

3. Psychologiczne źródła przemocy w bliskich relacjach.

4. Specyfika, dynamika zjawiska przemocy w bliskich związkach.

5. Zjawiska psychologiczne opisujące funkcjonowanie ofiar przemocy: cykle

przemocy, proces wiktymizacji, syndrom sztokholmski, zjawisko

wyuczonej bezradności.

6. Przemoc jako uraz - zaburzenia urazowe, klasyfikacja.

7. Psychologiczne aspekty zjawiska przemocy ich wykorzystanie w pracy

socjalnej z ofiarami i sprawcami przemocy.

8. Przemoc w rodzinie – działania w obszarze interwencji i pomocy.

9. Specyfika pracy socjalnej z rodziną z problemem przemocy – cele,

zasady, narzędzia.

10. Praca socjalna z ofiarami przemocy – kierunki, metody, narzędzia.

11. Grupowe formy pracy socjalnej adresowane do ofiar przemocy domowej.

12. Psychologia sprawczości przemocy - oddziaływania wobec sprawców

przemocy w rodzinie w obszarze pomocy i interwencji.

13. Formy pomocy osobom stosującym przemoc- ich specyfika.

14. Terapia jako komponent „pakietu pomocowego” – jej miejsce i funkcja w

pomocy postinterwencyjnej.

15. Przemoc jako kryzys- interwencja kryzysowa w sytuacji przemocy jako

element pracy socjalnej.

16. Dziecko w sytuacji przemocy – pomoc dziecku krzywdzonemu – źródła,

formy i skutki przemocy wobec dzieci.

17. Zasady interwencji mającej na celu ochronę dziecka krzywdzonego.

18. Aspekty prawne zjawiska przemocy w rodzinie – wybrane zagadnienia

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Czerwińska
Prowadzący grup: Justyna Czerwińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.