Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia sztuki współczesnej powszechnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0530-HS-S1-HSWSPPOW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia sztuki współczesnej powszechnej
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 6 sem. historii sztuki /stacjonarne I stopnia/
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Giełdoń-Paszek
Prowadzący grup: Aleksandra Giełdoń-Paszek, Patryk Oczko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

średnia ważona ocen z wykładu i ćwiczeń

Pełny opis:

Moduł Historia sztuki współczesnej powszechnej obejmuje prezentację zjawisk w sztuce na świecie po 1945 roku. Tematyka zajęć teoretycznych uwzględnia charakterystykę najważniejszych wydarzeń, postaci, galerii, muzeów oraz instytucji kulturalnych związanych ze sztuką współczesną. Poruszane są także zagadnienia związane ze sztuką użytkową i z pogranicza dyscyplin. Program modułu oprócz wiedzy teoretycznej, przygotowuje studenta do samodzielnej analizy współczesnych wydarzeń artystycznych w ich wieloaspektowej złożoności.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)