Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologia filozoficzna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 05P-FiE005 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Antropologia filozoficzna
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Struzik
Prowadzący grup: Elżbieta Struzik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Struzik
Prowadzący grup: Elżbieta Struzik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Struzik
Prowadzący grup: Elżbieta Struzik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Struzik
Prowadzący grup: Elżbieta Struzik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Zaliczenie lub ocena
Sposób ustalania oceny końcowej:

Zaliczenie w formie wypowiedzi ustnej - znajomość treści wykładu

Pełny opis:

1. Charakterystyka antropologii filozoficznej jako subdyscypliny filozofii – przedmiot i metody, zakres i sposób ujęcia problematyki bytu ludzkiego. Krótki rys historyczny rozwoju zagadnień filozoficzno-antropologicznych w tradycji filozoficznej i w kulturze zachodnioeuropejskiej. Status antropologii filozoficznej w filozofii współczesnej. Antropologia filozoficzna wśród współczesnych nauk o człowieku – antropologia fizyczna (biologiczna), kulturowa, religijna, teologiczna i in. Nowe tendencje antropologizacji we współczesnej nauce. Charakterystyka głównych nurtów antropologii filozoficznej XX wieku (I i II połowy XX wieku). Nurty współczesnej antropologii filozoficznej, ich charakterystyka, założenia programowe, główni przedstawiciele (fenomenologia, filozofia egzystencji, hermeneutyka, filozofia życia, marksizm, neotomizm i personalizm, strukturalizm, filozofia dialogu, psychoanaliza i neopsychoanaliza humanistyczna, filozofia ekologii, postmodernizm).

2. Prekursorzy antropologii filozoficznej – M. Scheler, H. Plessner, A. Gehlen. Charakterystyka merytoryczna koncepcji antropologii filozoficznej, założenia programowe, metoda, specyfika koncepcji i główne kategorie antropologiczne, charakterystyczne rysy teorii człowieka.

3. Charakterystyka nurtu fenomenologicznego antropologii filozoficznej: stanowisko E. Husserl, M. Heidegger, R. Ingarden – fenomenologiczne teorie człowieka.

4. Filozofia egzystencji – charakterystyka nurtu, prekursorzy egzystencjalizmu, inspiracje, główne stanowiska filozofii egzystencjalnej XX wieku – K. Jaspers, G. Marcel, J.P. Sartre.

5. Filozofia dialogu – charakterystyka nurtu, główne orientacje filozofii dialogu, wybrane stanowiska – M. Buber, E. Levinas, J. Tischner. Zagadnienia antropologiczne w filozofii dialogu. Charakterystyka filozofii dialogu w Polsce.

6. Personalizm – nurty i orientacje, główne problemy, metody, charakterystyka głównych stanowisk –

J. Maritain, E. Mounier,P. Teilhard de Chardin. Personalizm w Polsce – charakterystyka głównych stanowisk (W. Granat, M. A. Krąpiec, Cz. S. Bartnik). Personalizm K. Wojtyła.

7. Psychoanaliza i neopsychoanaliza – S. Freud, E. Fromm.

8. Marksizm a teoria osobowości. K. Marksa koncepcja człowieka. Filozofia marksistowska a problem jednostki ludzkiej. Dyskusje nad zagadnieniem osobowości jednostki ludzkiej i problemem alienacji w filozofii marksistowskiej w Polsce w II połowie XX wieku (A. Schaff, T.M. Jaroszewski, B. Suchodolski, L. Kołakowski i in.)

9. Homo ecologicus – problem człowiek w nurcie filozofii ekologii. Ekofilozofia H. Skolimowskiego.

10. Postmodernizm wobec problematyki tożsamości podmiotu. Nowoczesne a ponowoczesne rozumienie jaźni, technologie „JA”, człowiek i społeczeństwo – A. Giddens, E. Goffman, Z. Bauman.

11. Biopolityka - rodzaje dyskursów biopolitycznych, reprezentatywne stanowiska współczesnych dyskursów biopolitycznych. M. Foucaulta koncepcja biopolityki i biowładzy. Teorie korporalności podmiotu w dyskursie poststrukturalnym. Polityka ciała, antropopolityka, thanatopolityka.

12. Wizje człowieka przyszłości w świetle tez posthumanizmu (posthumanizmu technologicznego) i transhumanizmu. Problem technicyzacji natury ludzkiej, genetycznego ulepszania ludzkich cech, transhumanistyczna wizja człowieka). Problem natury ludzkiej w świetle rozwoju nauki i techniki. Etyczne aspekty rozwoju biotechnologii i biomedycyny a przyszłość człowieka.

13. Technicyzacja natury ludzkiej – dyskusje na temat przyszłości człowieka.

14. Modyfikacja i hybrydyzacja ciała ludzkiego. Kulturowe „znakowanie” ciała – tatuaż, piercing, implanty, deformacje ciała, itp. Ciało jako przedmiot sztuki. Body performance, body art. Ciało jako projekt i wyraz tożsamości – transformacje ciała („Piękna Orlan”). Ciało i technika (Stelarc)

15. Zwłoki ludzkie jako przedmiot badań naukowych i działań artystycznych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.