Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia Filozofii Najnowszej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 05P-FiE006 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia Filozofii Najnowszej
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Woszczyk
Prowadzący grup: Agnieszka Woszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Zaliczenie

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do historii filozofii najnowszej. Główne problemy i nurty.

2. Filozofia dialogu (spotkania). F. Ebner, M. Buber, F. Rosenzweig.

3. E. Levinasa krytyka tradycji filozofii europejskiej. Etyka jako filozofia pierwsza.

4. Egzystencjalizm i wątki egzystencjalne w myśli XX wiecznej.

5. Marksizm i neomarksizm. Szkoła Frankfurcka. M. Horkheimer i T.W. Adorno.

6. Neotomizm i personalizm.

7. Filozofia analityczna. Główne stanowiska.

8. Hermeneutyka. H.-G. Gadamer, P. Ricoeur i hermeneutyka radykalna.

9. Pragmatyzm amerykański.

10. Psychoanaliza S. Freuda i neopsychoanaliza.

11. Filozofia nauki w XX wieku. K.R. Popper, T.S. Kuhn, P. Feyerabend.

12. Strukturalizm i postmodernizm.

Uwagi:

Literatura podstawowa:

1. E. Coreth, P. Ehlen, G. Haeffner, F. Ricken, Filozofia XX wieku, tłum. M.L. Kalinowski, Kęty 2004.

2. Filozofia XX wieku, pod. Red. Z. Kuderowicza, Warszawa 2002 (lub inne wydanie), t. 1-2.

3. A. Miś, Filozofia współczesna. Główne nurty, Warszawa 1996 (lub inne wydanie).

4. A. J. Ayer, Filozofiaw XX wieku, tłum. B. Chwedeńczuk, Warszawa 2003 (lub inne wydanie).

5. T. Buksiński, Współczesne filozofie polityki, Poznań 2006.

Literatura uzupełniająca:

1. J. Stelmach, Co to jest hermeneutyka? Kraków 1989.

2. Pawliszyn, Skryte podstawy rozumienia: hermeneutyka a psychoanaliza, Gdańsk 1993.

3. A. Bronk, Rozumienie-dzieje-język: filozoficzna hermeneutyka H.-G. Gadamera, Lublin 1988.

4. K. Święcicka, Transcendentalizm Husserla a filozofia dialogu, Warszawa 1993.

5. M. Jantos, Filozofia dialogu. Źródła, zasady, adaptacje, Kraków 1997.

6. J. Piaget, Strukturalizm, tłum. S. Cichowicz, Warszawa 1972.

7. E. Levinas, Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności, tłum. M. Kowalska, Warszawa 1998.

8. L. Kołakowski, Główne nurty marksizmu, Warszawa 2009 (lub inne wydanie).

a. Stępnik, Pragmatyzm Williama Jamesa: ujęcie systemowo-krytyczne, Warszawa 2009.

9. Z. Rosińska, Freud, Warszawa 2002 (lub inne wydanie).

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Woszczyk
Prowadzący grup: Agnieszka Woszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Woszczyk
Prowadzący grup: Agnieszka Woszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Woszczyk
Prowadzący grup: Agnieszka Woszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Zaliczenie lub ocena
Sposób ustalania oceny końcowej:

Zaliczenie

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do historii filozofii najnowszej. Główne problemy i nurty.

2. Filozofia dialogu (spotkania). F. Ebner, M. Buber, F. Rosenzweig.

3. E. Levinasa krytyka tradycji filozofii europejskiej. Etyka jako filozofia pierwsza.

4. Egzystencjalizm i wątki egzystencjalne w myśli XX wiecznej.

5. Marksizm i neomarksizm. Szkoła Frankfurcka. M. Horkheimer i T.W. Adorno.

6. Neotomizm i personalizm.

7. Filozofia analityczna. Główne stanowiska.

8. Hermeneutyka. H.-G. Gadamer, P. Ricoeur i hermeneutyka radykalna.

9. Pragmatyzm amerykański.

10. Psychoanaliza S. Freuda i neopsychoanaliza.

11. Filozofia nauki w XX wieku. K.R. Popper, T.S. Kuhn, P. Feyerabend.

12. Strukturalizm i postmodernizm.

Uwagi:

Literatura podstawowa:

1. E. Coreth, P. Ehlen, G. Haeffner, F. Ricken, Filozofia XX wieku, tłum. M.L. Kalinowski, Kęty 2004.

2. Filozofia XX wieku, pod. Red. Z. Kuderowicza, Warszawa 2002 (lub inne wydanie), t. 1-2.

3. A. Miś, Filozofia współczesna. Główne nurty, Warszawa 1996 (lub inne wydanie).

4. A. J. Ayer, Filozofiaw XX wieku, tłum. B. Chwedeńczuk, Warszawa 2003 (lub inne wydanie).

5. T. Buksiński, Współczesne filozofie polityki, Poznań 2006.

Literatura uzupełniająca:

1. J. Stelmach, Co to jest hermeneutyka? Kraków 1989.

2. Pawliszyn, Skryte podstawy rozumienia: hermeneutyka a psychoanaliza, Gdańsk 1993.

3. A. Bronk, Rozumienie-dzieje-język: filozoficzna hermeneutyka H.-G. Gadamera, Lublin 1988.

4. K. Święcicka, Transcendentalizm Husserla a filozofia dialogu, Warszawa 1993.

5. M. Jantos, Filozofia dialogu. Źródła, zasady, adaptacje, Kraków 1997.

6. J. Piaget, Strukturalizm, tłum. S. Cichowicz, Warszawa 1972.

7. E. Levinas, Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności, tłum. M. Kowalska, Warszawa 1998.

8. L. Kołakowski, Główne nurty marksizmu, Warszawa 2009 (lub inne wydanie).

a. Stępnik, Pragmatyzm Williama Jamesa: ujęcie systemowo-krytyczne, Warszawa 2009.

9. Z. Rosińska, Freud, Warszawa 2002 (lub inne wydanie).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.