Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka nauczania i wychowania osób z niepelnosprawnością sprzężoną

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PC-S1-36 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka nauczania i wychowania osób z niepelnosprawnością sprzężoną
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych

Skrócony opis:

Celem modułu będzie zaznajomienie studenta z metodami pracy edukacyjnej , wychowawczej i terapeutycznej, wykorzystywanymi w pracy z osobami ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.

Efekty kształcenia modułu powiązane są zarówno z ćwiczeniową, jak i wykładową formą kształcenia.

Pełny opis:

Wykłady:

1.Terminologia związana z pojęciem niepełnosprawność złożona

2.Etiologia niepełnosprawności złożonej. Klasyfikacje niepełnosprawności złożonej

3. Modele pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością złożoną.

4.Rola rodziny w procesie rehabilitacji osób z niepełnosprawnością złożoną

5.Alternatywne sposoby porozumiewania się osób z niepełnosprawnością złożoną.

6-7.Ośrodki i instytucje sprawujące opiekę nad osobą z niepełnosprawnością sprzężoną w zakresie edukacji, rehabilitacji i wychowania w woj. śląskim.

Ćwiczenia:

1.Możliwości diagnozy osoby z niepełnosprawnością złożoną (skala Callier-azusa)

2.Organizacja i realizacja procesu edukacyjno – rehabilitacyjnego dzieci z niepełnosprawnością złożoną w placówkach integracyjnych ogólnodostępnych i specjalnych na poziomie przedszkolnym i szkolnym

3.Metody i techniki oddziaływania terapeutyczno – edukacyjnego w środowisku rodzinnym, szkolnym i pozaszkolnym

4.Specyfika komunikacji dzieci z niepełnosprawnością złożoną

5.Rola terapeuty w procesie rehabilitacji osób z niepełnosprawnością złożoną

6.Gry i zabawy z dziećmi z niepełnosprawnością złożoną

7.Problemy dorosłości osób z niepełnosprawnością złożoną

Literatura:

Frohlich A.: Stymulacja od podstaw. Warszawa 1998.

Rehabilitacja i edukacja osób z niepełnosprawnością wielozakresową. Red. K.Cwirynkało, Cz. Kosakowski, Toruń 2012

Twardowski A.: Pedagogika osób ze sprzężonymi upośledzeniami. (w:) Pedagogika specjalna. Red. W.Dykcik. Poznań 2007.

Wspomaganie rozwoju i rehabilitacja dzieci z genetycznie uwarunkowanymi zespołami zaburzeń. Red. W.Dykcik, A.Twardowski. Poznań 2004

Zaorska M.: Edukacja i rehabilitacja osób głuchoniemych w Polsce i Rosji, Toruń 2010.

Fournier J.L.: Tato gdzie jedziemy? Katowice 2008 (?)

Hepp P.: Świat w moich dłoniach: Życie bez słuchu i wzroku. Katowice 2008

Keller H.: Historia mojego życia. Warszawa 1978

Vujicic N.: Bez rąk, bez nóg, bez ograniczeń! Wrocław 2012.

Efekty uczenia się:

Student ma pogłębioną wiedzę na temat możliwych zaburzeń rozwoju zarówno w aspekcie psychologicznym jak i biologicznym pojawiających się w cyklu życia osoby z niepełnosprawnością sprzężoną

Student ma uporządkowaną wiedzę na temat ośrodków i instytucji mogących sprawować opiekę nad osobą z niepełnosprawnością sprzężoną w zakresie edukacji, rehabilitacji i wychowania.

Student potrafi odpowiednio wybrać i zastosować metody pracy z osobami z niepełnosprawnością sprzężoną w celu efektywnego wykonania zadań związanych z ich edukacją, rehabilitacją oraz wychowaniem.

Student w sytuacjach pracy z osobą z niepełnosprawnością sprzężoną potrafi wykazać się profesjonalizmem, stosując zasady etyki zawodowej związanej z pracą pedagoga specjalnego.

Student posiada wiedzę na temat współczesnych teorii dotyczących wychowania, uczenia się i nauczania osoby ze sprzężoną niepełnosprawnością oraz różnorodnych uwarunkowań tych procesów

Student potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną z zakresu pedagogiki specjalnej i ortodydaktyki w celu analizowania i prognozowania sytuacji oraz dobierania metod pracy z uczniem ze złożoną niepełnosprawnością na poszczególnych etapach edukacyjnych

Student potrafi analizować własne działania pedagogiczne związane z projektowaniem programu terapeutycznego

Student odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy; projektuje oddziaływania terapeutyczne dla osoby ze sprzężoną niepełnosprawnością

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogumiła Bobik
Prowadzący grup: Bogumiła Bobik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocenę końcową z modułu ustala się na podstawie średniej arytmetycznej ocen z ćwiczeń (ocena uzyskana w kolokwium oraz ocena z aktywności) oraz z wykładu (ocena uzyskana z egzaminu). W przypadku otrzymania oceny negatywnej (2,0) z ćwiczeń i/lub wykładu, która musi zostać poprawiona w 2 terminie, będzie ona brana jako składowa do wyliczenia średniej arytmetycznej oceny końcowej modułu.

Pełny opis:

Celem modułu będzie zaznajomienie studenta z metodami pracy edukacyjnej, wychowawczej i terapeutycznej, wykorzystywanymi

w pracy z osobami ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.

Efekty kształcenia modułu powiązane są zarówno z ćwiczeniową, jak

i wykładową formą kształcenia.

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogumiła Bobik
Prowadzący grup: Bogumiła Bobik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocenę końcową z modułu ustala się na podstawie średniej arytmetycznej ocen z ćwiczeń (ocena uzyskana w kolokwium oraz ocena z aktywności) oraz z wykładu (ocena uzyskana z egzaminu). W przypadku otrzymania oceny negatywnej (2,0) z ćwiczeń i/lub wykładu, która musi zostać poprawiona w 2 terminie, będzie ona brana jako składowa do wyliczenia średniej arytmetycznej oceny końcowej modułu.

Pełny opis:

Celem modułu będzie zaznajomienie studenta z metodami pracy edukacyjnej, wychowawczej i terapeutycznej, wykorzystywanymi

w pracy z osobami ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.

Efekty kształcenia modułu powiązane są zarówno z ćwiczeniową, jak

i wykładową formą kształcenia.

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogumiła Bobik
Prowadzący grup: Bogumiła Bobik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocenę końcową z modułu ustala się na podstawie średniej arytmetycznej ocen z ćwiczeń (ocena uzyskana w kolokwium oraz ocena z aktywności) oraz z wykładu (ocena uzyskana z egzaminu). W przypadku otrzymania oceny negatywnej (2,0) z ćwiczeń i/lub wykładu, która musi zostać poprawiona w 2 terminie, będzie ona brana jako składowa do wyliczenia średniej arytmetycznej oceny końcowej modułu.

Pełny opis:

Celem modułu będzie zaznajomienie studenta z metodami pracy edukacyjnej, wychowawczej i terapeutycznej, wykorzystywanymi

w pracy z osobami ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.

Efekty kształcenia modułu powiązane są zarówno z ćwiczeniową, jak

i wykładową formą kształcenia.

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogumiła Bobik
Prowadzący grup: Bogumiła Bobik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocenę końcową z modułu ustala się na podstawie średniej arytmetycznej ocen z ćwiczeń (ocena uzyskana w kolokwium oraz ocena z aktywności) oraz z wykładu (ocena uzyskana z egzaminu). W przypadku otrzymania oceny negatywnej (2,0) z ćwiczeń i/lub wykładu, która musi zostać poprawiona w 2 terminie, będzie ona brana jako składowa do wyliczenia średniej arytmetycznej oceny końcowej modułu.

Pełny opis:

Celem modułu będzie zaznajomienie studenta z metodami pracy edukacyjnej, wychowawczej i terapeutycznej, wykorzystywanymi

w pracy z osobami ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.

Efekty kształcenia modułu powiązane są zarówno z ćwiczeniową, jak

i wykładową formą kształcenia.

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogumiła Bobik
Prowadzący grup: Bogumiła Bobik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocenę końcową z modułu ustala się na podstawie średniej arytmetycznej ocen z ćwiczeń (ocena uzyskana w kolokwium oraz ocena z aktywności) oraz z wykładu (ocena uzyskana z egzaminu). W przypadku otrzymania oceny negatywnej (2,0) z ćwiczeń i/lub wykładu, która musi zostać poprawiona w 2 terminie, będzie ona brana jako składowa do wyliczenia średniej arytmetycznej oceny końcowej modułu.

Pełny opis:

Celem modułu będzie zaznajomienie studenta z metodami pracy edukacyjnej, wychowawczej i terapeutycznej, wykorzystywanymi

w pracy z osobami ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.

Efekty kształcenia modułu powiązane są zarówno z ćwiczeniową, jak

i wykładową formą kształcenia.

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.