Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka nauczania i wychowania osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PC-S1-38 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka nauczania i wychowania osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim I
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Wendreńska
Prowadzący grup: Marta Niemiec, Iwona Wendreńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocenę końcową z modułu ustala się na podstawie średniej arytmetycznej ocen z ćwiczeń (scenariusz zajęć prowadzonych metodą ośrodków pracy, prowadzenie zajęć w warunkach symulowanych, referat/prezentacja) oraz oceny z wykładu (praca pisemna – plan pracy dydaktyczno-wychowawczej lub plan pracy wychowawcy). W przypadku otrzymania oceny negatywnej (2,0) z ćwiczeń i/lub wykładu, która musi zostać poprawiona w 2 terminie, będzie ona brana jako składowa do wyliczenia średniej arytmetycznej oceny końcowej modułu.

Pełny opis:

Efekty kształcenia mają być osiągnięte w ramach wykładów, ćwiczeń oraz samodzielnej pracy studentów. Zasadniczym celem modułu będzie zapoznanie studentów ze specyfiką metodyki pracy z dziećmi

i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, w tym planowania i organizowania przestrzeni sprzyjającej uczeniu się, z wykorzystaniem właściwych metod, form i środków dydaktycznych.

Uwagi:

Brak

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Niemiec
Prowadzący grup: Marta Niemiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocenę końcową z modułu ustala się na podstawie średniej arytmetycznej ocen z ćwiczeń (scenariusz zajęć prowadzonych metodą ośrodków pracy - prowadzenie zajęć w warunkach symulowanych,przygotowanie indywidualnego planu edukacyjno -wychowawczo-terapeutycznego dla ucznia z lekką niepełnosprawnością int. ) oraz oceny z wykładu (egzamin pisemny o charakterze opisowym). W przypadku otrzymania oceny negatywnej (2,0) z ćwiczeń i/lub wykładu, która musi zostać poprawiona w 2 terminie, będzie ona brana jako składowa do wyliczenia średniej arytmetycznej oceny końcowej modułu.

Pełny opis:

Efekty kształcenia mają być osiągnięte w ramach wykładów, ćwiczeń oraz samodzielnej pracy studentów. Zasadniczym celem modułu będzie zapoznanie studentów ze specyfiką metodyki pracy z dziećmi

i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, w tym planowania i organizowania przestrzeni sprzyjającej uczeniu się, z wykorzystaniem właściwych metod, form i środków dydaktycznych.

Uwagi:

Brak

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Wendreńska
Prowadzący grup: Iwona Wendreńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocenę końcową z modułu ustala się na podstawie średniej arytmetycznej ocen z ćwiczeń (scenariusz zajęć prowadzonych metodą ośrodków pracy - prowadzenie zajęć w warunkach symulowanych, przeprowadzenie badań dotyczących samooceny kompetencji zawodowych nauczycieli pracujących z uczniami z lekką niepełnosprawnością intelektualną) oraz oceny z wykładu (praca zaliczeniowa o charakterze pisemnym - plan wychowawczy). W przypadku otrzymania oceny negatywnej (2,0) z ćwiczeń i/lub wykładu, która musi zostać poprawiona w 2 terminie, będzie ona brana jako składowa do wyliczenia średniej arytmetycznej oceny końcowej modułu.

Pełny opis:

Efekty kształcenia mają być osiągnięte w ramach wykładów, ćwiczeń oraz samodzielnej pracy studentów. Zasadniczym celem modułu będzie zapoznanie studentów ze specyfiką metodyki pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, w tym planowania i organizowania przestrzeni sprzyjającej uczeniu się, z wykorzystaniem właściwych metod, form i środków dydaktycznych.

Uwagi:

Brak

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Wendreńska
Prowadzący grup: Iwona Wendreńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocenę końcową z modułu ustala się na podstawie średniej arytmetycznej ocen z ćwiczeń (aktywność studentów podczas zajęć, wyniki testów, oceny uzyskane za: scenariusz zajęć prowadzonych metodą opowieści wychowawczej, plan tygodniowego ośrodka pracy, scenariusz zajęć prowadzonych metodą ośrodków pracy - prowadzenie zajęć w warunkach symulowanych) wraz z wykorzystanymi środkami dydaktycznymi oraz oceny z wykładu (praca zaliczeniowa o charakterze pisemnym - miesięczny plan wychowawczy). W przypadku otrzymania oceny negatywnej (2,0) z ćwiczeń i/lub wykładu, która musi zostać poprawiona w 2 terminie, będzie ona brana jako składowa do wyliczenia średniej arytmetycznej oceny końcowej modułu.

Pełny opis:

Efekty kształcenia mają być osiągnięte w ramach wykładów, ćwiczeń oraz samodzielnej pracy studentów. Zasadniczym celem modułu będzie zapoznanie studentów ze specyfiką metodyki pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, w tym planowania i organizowania przestrzeni sprzyjającej uczeniu się, z wykorzystaniem właściwych metod, form i środków dydaktycznych.

Uwagi:

Brak

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Wendreńska
Prowadzący grup: Iwona Wendreńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocenę końcową z modułu ustala się na podstawie średniej arytmetycznej ocen z ćwiczeń (aktywność studentów podczas zajęć, wyniki testów, oceny uzyskane za: scenariusz zajęć prowadzonych metodą opowieści wychowawczej, plan tygodniowego ośrodka pracy, scenariusz zajęć prowadzonych metodą ośrodków pracy - prowadzenie zajęć w warunkach symulowanych) wraz z wykorzystanymi środkami dydaktycznymi oraz oceny z wykładu (praca zaliczeniowa o charakterze pisemnym - miesięczny plan wychowawczy). W przypadku otrzymania oceny negatywnej (2,0) z ćwiczeń i/lub wykładu, która musi zostać poprawiona w 2 terminie, będzie ona brana jako składowa do wyliczenia średniej arytmetycznej oceny końcowej modułu.

Pełny opis:

Efekty kształcenia mają być osiągnięte w ramach wykładów, ćwiczeń oraz samodzielnej pracy studentów. Zasadniczym celem modułu będzie zapoznanie studentów ze specyfiką metodyki pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, w tym planowania i organizowania przestrzeni sprzyjającej uczeniu się, z wykorzystaniem właściwych metod, form i środków dydaktycznych.

Uwagi:

Brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.