Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnoza psychopedagogiczna osób niepełnosprawnych intelektualnie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PC-S1-41 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnoza psychopedagogiczna osób niepełnosprawnych intelektualnie
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Niemiec
Prowadzący grup: Marta Niemiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Warunkiem podejścia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.

Ocenę końcową z modułu ustala się na podstawie średniej arytmetycznej ocen z ćwiczeń (projekt zaliczeniowy) oraz z wykładu (ocena z egzaminu pisemnego).

W przypadku otrzymania oceny negatywnej (2,0) z ćwiczeń i/lub wykładu, która musi zostać poprawiona w 2 terminie, będzie ona brana jako składowa do wyliczenia średniej arytmetycznej oceny końcowej modułu.


Pełny opis:

Głównym celem modułu jest zaznajomienie studenta z procesem diagnozowania psychopedagogicznego dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Szczególnie dotyczącego:

- wiedzy na temat projektowania i prowadzenia badań diagnostycznych w praktyce pedagogicznej, poszerzonej w odniesieniu do odpowiednich etapów edukacyjnych i uwzględniającej specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z zaburzeniami w rozwoju,

- umiejętności diagnostycznych pozwalających na rozpoznawanie sytuacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, opracowywanie wyników obserwacji i formułowanie wniosków,

- umiejętności oceny przydatności typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań diagnostycznych,

- umiejętności dobierania i wykorzystywania dostępnych materiałów, środków i metod pracy w celu projektowania i efektywnego realizowania działań pedagogicznych (diagnostycznych) oraz wykorzystywania nowoczesnych technologii w swojej pracy,

- umiejętności posługiwania się zasadami i normami etycznymi w wykonywanej działalności badawczej (diagnostycznej).

Uwagi:

Brak uwag.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.