Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultura języka z retoryką

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PE-EWP-S1-31
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kultura języka z retoryką
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Łobos
Prowadzący grup: Anna Łobos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena: średnia ważona z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia, oceny niedostateczne brane do średniej

Pełny opis:

Pojęcie języka. Pojęcie kultury języka. Typologia odmian językowych współczesnej polszczyzny. Język mówiony i pisany. Odmiany funkcjonalne i regionalne. Język (styl) kulturalny. Dialekty języka polskiego.

Retoryka. Piękno i skuteczność języka. Wpływ języka mass mediów na nasz język codzienny. Rola autorytetu.

Zabytki języka polskiego. Definicja. Najstarsze teksty pisane po polsku, ich dostępność, analiza Bogurodzicy (archaizmy).

Działalność w obrębie kultury języka – stabilizacja i polityka językowa. Poprawność językowa: norma językowa, uzus językowy.Kryteria poprawności językowej. Błędy językowe i ich rodzaje.

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)