Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka wakacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PE-EWP-S1-37 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka wakacyjna
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Malec, Małgorzata Mnich, Marcin Musioł
Prowadzący grup: Hewilia Hetmańczyk, Ewelina Kawiak, Zofia Malec, Małgorzata Mnich, Marcin Musioł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Praktyka - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Sposób ustalania oceny końcowej: Ocenę końcową z modułu ustala się na podstawie oceny zawartej w Arkuszu oceny realizacji praktyki wakacyjnej, którą wystawia opiekun praktyki wyznaczony w danej placówce, raportu z przebiegu praktyki wakacyjnej, jak również zgromadzonej przez studenta dokumentacji praktyk (dzienniczek),

a także przy uwzględnieniu frekwencji studenta w trakcie zajęć terenowych.

Pełny opis:

Zamierzone efekty planuje się osiągnąć dzięki indywidualnemu uczestnictwu studentów w codziennej działalności placówek oświatowych – przedszkolnych oraz w klasach I-III szkoły podstawowej. 90 godzin zajęć praktycznych będzie służyło nabywaniu umiejętności planowania, prowadzenia i dokumentowania zajęć, pogłębieniu znajomości specyfiki pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły podstawowej i przedszkola, w których to placówkach studenci po ukończeniu kształcenia mogą znaleźć zatrudnienie. Praktyka wakacyjna pomoże również w skonfrontowaniu i uogólnieniu wiedzy teoretycznej oraz dotychczasowych doświadczeń, a także w sprawdzeniu swoich umiejętności dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zdobytych w toku studiów i w czasie poprzednio odbywanych praktyk specjalizacyjnych. Zakładana forma zajęć stwarza optymalne warunki do zapoznania się studentów ze specyfiką pracy placówki: wyposażeniem, formami zajęć pozalekcyjnych, współpracą szkoły/przedszkola z rodzicami i najbliższym środowiskiem, rozwijania przez studentów kompetencji zawodowych oraz ukształtowania właściwej postawy zawodowej nauczyciela.

Uwagi:

Praktyka trwać będzie 4 tygodnie, 2 tygodnie – 10 dni w placówce przedszkolnej i 2 tygodnie – 10 dni w szkole podstawowej w klasach I-III.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Malec, Małgorzata Mnich, Marcin Musioł
Prowadzący grup: Hewilia Hetmańczyk, Ewelina Kawiak, Danuta Krzywoń, Zofia Malec, Małgorzata Mnich, Marcin Musioł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Praktyka - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Sposób ustalania oceny końcowej: Ocenę końcową z modułu ustala się na podstawie oceny zawartej w Arkuszu oceny realizacji praktyki wakacyjnej, którą wystawia opiekun praktyki wyznaczony w danej placówce, raportu z przebiegu praktyki wakacyjnej, jak również zgromadzonej przez studenta dokumentacji praktyk (dzienniczek),

a także przy uwzględnieniu frekwencji studenta w trakcie zajęć terenowych.

Pełny opis:

Zamierzone efekty planuje się osiągnąć dzięki indywidualnemu uczestnictwu studentów w codziennej działalności placówek oświatowych – przedszkolnych oraz w klasach I-III szkoły podstawowej. 90 godzin zajęć praktycznych będzie służyło nabywaniu umiejętności planowania, prowadzenia i dokumentowania zajęć, pogłębieniu znajomości specyfiki pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły podstawowej i przedszkola, w których to placówkach studenci po ukończeniu kształcenia mogą znaleźć zatrudnienie. Praktyka wakacyjna pomoże również w skonfrontowaniu i uogólnieniu wiedzy teoretycznej oraz dotychczasowych doświadczeń, a także w sprawdzeniu swoich umiejętności dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zdobytych w toku studiów i w czasie poprzednio odbywanych praktyk specjalizacyjnych. Zakładana forma zajęć stwarza optymalne warunki do zapoznania się studentów ze specyfiką pracy placówki: wyposażeniem, formami zajęć pozalekcyjnych, współpracą szkoły/przedszkola z rodzicami i najbliższym środowiskiem, rozwijania przez studentów kompetencji zawodowych oraz ukształtowania właściwej postawy zawodowej nauczyciela.

Uwagi:

Praktyka trwać będzie 4 tygodnie, 2 tygodnie – 10 dni w placówce przedszkolnej i 2 tygodnie – 10 dni w szkole podstawowej w klasach I-III.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Alina Budniak, Ewelina Kawiak, Mirosław Kisiel, Danuta Krzywoń, Zofia Malec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Praktyka - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Budniak, Ewelina Kawiak, Mirosław Kisiel, Zofia Malec
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Praktyka - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Sposób ustalania oceny końcowej: Ocenę końcową z modułu ustala się na podstawie oceny zawartej w Arkuszu oceny realizacji praktyki wakacyjnej, którą wystawia opiekun praktyki wyznaczony w danej placówce, raportu z przebiegu praktyki wakacyjnej, jak również zgromadzonej przez studenta dokumentacji praktyk (dzienniczek),

a także przy uwzględnieniu frekwencji studenta w trakcie zajęć terenowych.

Pełny opis:

Zamierzone efekty planuje się osiągnąć dzięki indywidualnemu uczestnictwu studentów w codziennej działalności placówek oświatowych – przedszkolnych oraz w klasach I-III szkoły podstawowej. 90 godzin zajęć praktycznych będzie służyło nabywaniu umiejętności planowania, prowadzenia i dokumentowania zajęć, pogłębieniu znajomości specyfiki pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły podstawowej i przedszkola, w których to placówkach studenci po ukończeniu kształcenia mogą znaleźć zatrudnienie. Praktyka wakacyjna pomoże również w skonfrontowaniu i uogólnieniu wiedzy teoretycznej oraz dotychczasowych doświadczeń, a także w sprawdzeniu swoich umiejętności dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zdobytych w toku studiów i w czasie poprzednio odbywanych praktyk specjalizacyjnych. Zakładana forma zajęć stwarza optymalne warunki do zapoznania się studentów ze specyfiką pracy placówki: wyposażeniem, formami zajęć pozalekcyjnych, współpracą szkoły/przedszkola z rodzicami i najbliższym środowiskiem, rozwijania przez studentów kompetencji zawodowych oraz ukształtowania właściwej postawy zawodowej nauczyciela.

Uwagi:

Praktyka trwać będzie 4 tygodnie, 2 tygodnie – 10 dni w placówce przedszkolnej i 2 tygodnie – 10 dni w szkole podstawowej w klasach I-III.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Budniak, Ewelina Kawiak, Mirosław Kisiel, Zofia Malec, Małgorzata Mnich
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Praktyka - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Sposób ustalania oceny końcowej: Ocenę końcową z modułu ustala się na podstawie oceny zawartej w Arkuszu oceny realizacji praktyki wakacyjnej, którą wystawia opiekun praktyki wyznaczony w danej placówce, raportu z przebiegu praktyki wakacyjnej, jak również zgromadzonej przez studenta dokumentacji praktyk (dzienniczek),

a także przy uwzględnieniu frekwencji studenta w trakcie zajęć terenowych.

Pełny opis:

Zamierzone efekty planuje się osiągnąć dzięki indywidualnemu uczestnictwu studentów w codziennej działalności placówek oświatowych – przedszkolnych oraz w klasach I-III szkoły podstawowej. 90 godzin zajęć praktycznych będzie służyło nabywaniu umiejętności planowania, prowadzenia i dokumentowania zajęć, pogłębieniu znajomości specyfiki pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły podstawowej i przedszkola, w których to placówkach studenci po ukończeniu kształcenia mogą znaleźć zatrudnienie. Praktyka wakacyjna pomoże również w skonfrontowaniu i uogólnieniu wiedzy teoretycznej oraz dotychczasowych doświadczeń, a także w sprawdzeniu swoich umiejętności dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zdobytych w toku studiów i w czasie poprzednio odbywanych praktyk specjalizacyjnych. Zakładana forma zajęć stwarza optymalne warunki do zapoznania się studentów ze specyfiką pracy placówki: wyposażeniem, formami zajęć pozalekcyjnych, współpracą szkoły/przedszkola z rodzicami i najbliższym środowiskiem, rozwijania przez studentów kompetencji zawodowych oraz ukształtowania właściwej postawy zawodowej nauczyciela.

Uwagi:

Praktyka trwać będzie 4 tygodnie, 2 tygodnie – 10 dni w placówce przedszkolnej i 2 tygodnie – 10 dni w szkole podstawowej w klasach I-III.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Budniak
Prowadzący grup: Ewelina Kawiak, Mirosław Kisiel, Magdalena Marekwia, Małgorzata Mnich, Karolina Skop
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Praktyka - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.