Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria wychowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PE-OG-N1-14 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoria wychowania
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

brak wymagań wstępnych

Skrócony opis:

Wszystkie przedstawione efekty kształcenia planuje się osiągnąć za pomocą wykładowej oraz ćwiczeniowej formy kształcenia, dodatkowo zostaną pogłębione przez pracę własną studenta. Celem modułu jest zaznajomienie studentów z teoretycznymi i praktycznymi koncepcjami wychowania oraz ukazanie aktualnego stanu badań.

Efekty uczenia się:

Student stosuje w wypowiedziach ustnych i pisemnych elementarną terminologię używaną w pedagogice i rozumie jej źródła oraz zna zastosowania w obrębie dyscyplin pokrewnych; wskazuje na różnice między teorią, metodyką i praktyką, zna pojęcie wychowania, samowychowania, teorii wychowania, metateorii, koncepcji wychowania i nurtu pedagogicznego, rozróżnia pojęcia odnoszące się do różnych podmiotów wychowania;

Student charakteryzuje podstawowe teorie i nurty wychowania oraz zna ich wartość dla skutecznej działalności prakseologicznej, rozumie antropologiczne podstawy oddziaływań wychowawczych, i wie jakie są założenia wybranych koncepcji pedagogicznych;

Student obserwuje zjawiska społeczne i na podstawie obserwacji formułuje cele wychowania; wyodrębnia rodzaje wartości, które mają największe znaczenie w zawodzie pedagoga; analizuje przejawy i przyczyny zagrożeń moralnych, a także inicjuje dyskurs z zakresu głównych problemów pedagogicznych;

Student posługuje się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności; dostrzega i analizuje dylematy etyczne; przewiduje skutki konkretnych działań pedagogicznych;

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Ecler-Nocoń
Prowadzący grup: Edyta Charzyńska, Beata Ecler-Nocoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na podstawie średniej z oceny z egzaminu i ćwiczeń.

Pełny opis:

Jak przy opisie wykładu i ćwiczeń.

Uwagi:

Brak uwag.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Ecler-Nocoń
Prowadzący grup: Beata Ecler-Nocoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Ecler-Nocoń
Prowadzący grup: Beata Ecler-Nocoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Ecler-Nocoń
Prowadzący grup: Beata Ecler-Nocoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.