Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria wychowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PE-OG-S1-16 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoria wychowania
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Żywczok
Prowadzący grup: Edyta Charzyńska, Beata Ecler-Nocoń, Małgorzata Kitlińska-Król, Alicja Żywczok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocenę końcową z modułu ustala się na podstawie średniej arytmetycznej oceny z ćwiczeń oraz z wykładu (egzaminu).

Skrócony opis:

Wszystkie, przedstawione efekty kształcenia planuje się osiągnąć za pomocą wykładowej oraz ćwiczeniowej formy kształcenia, dodatkowo zostaną pogłębione przez pracę własną studenta. Celem modułu jest zaznajomienie studentów z teoretycznymi i praktycznymi koncepcjami wychowania oraz ukazanie aktualnego stanu badań.

Pełny opis:

1. Teoria wychowania jako subdyscyplina pedagogiki.

2. Sens i wartość wychowania. Aksjologiczne i teleonomiczne podłoże wychowania.

3. Analiza merytoryczna ideału wychowania.

4. Teleologia wychowania jako dział filozofii wychowania.

5. Zasady, metody i formy wychowania – analiza porównawcza.

6. Autorytet nauczyciela – jego zdobywanie i skutki utraty.

7. Poszanowanie godności człowieka w procesie edukacji – „klucz” pedagogicznego autorytetu.

8. Konstytutywne cechy człowieka – w kierunku teorii osoby.

9. Wolność i zniewolenie w wychowaniu, sposoby przezwyciężania presji szkolnej i barier edukacyjnych.

10. Ontologiczne problemy wychowania. Czy jest możliwe wychowanie człowieka?

11. Życie bez wychowania – podstawowe tezy antypedagogiki.

12. Pojęcie moralnej odpowiedzialności jako podstawowej modalności aksjologicznej.

13. Wychowawczy sens kultywowania tradycji w procesie wychowania.

14. Podstawowe założenia oraz przedstawiciele pedagogiki egzystencjalnej i personalistycznej. Główne Idee pedagogiki filozoficznej i antropologicznej.

15. Związki teorii naukowych z praktyką pedagogiczną. Pedagogika jako nauka teoretyczno-praktyczna.

16. Neonaturalizm pedagogiczny - poglądy J.J. Rousseau wyrażone w jego dziełach.

17. Wychowanie, wychowawca, wychowanek w ujęciu Janusza Korczaka.

18. Znaczenie wychowania do wolności na przykładzie szkoły Rudolfa Steinera i Alexandra S. Neilla.

19. Wychowanie do zacności w teorii wychowania Rabindranatha Tagore.

20. Nowatorskie rozwiązania w systemie prewencyjnym św. Jana Bosko.

21. Altruizm a proces wychowania.

22. Miłość ludzkiej duchowości - rdzeń pedeutologii Jana Władysława Dawida

23. Karola Wojtyły koncepcja wychowania personalistycznego.

24. Stefan Kunowski jako teoretyk współczesnych systemów wychowania.

25. Afirmacja życia - wartość etyczna i ideał wychowania.

26. Samowychowanie jako naczelna kategoria teorii wychowania.

27. Pokój – ideał i cel edukacji międzykulturowej.

Literatura:

Cichoń W.: Wartości – człowiek – wychowanie. Kraków 1996, Wyd. UJ.

Ecler-Nocoń B.: Wychowawcze konteksty myśli Karola Wojtyły. Rzecz dla pedagogów. Katowice 2009, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”.

Kozielecki J. (red.): Humanistyka przełomu wieków. Warszawa 1999, Wyd. Akademickie „Żak”.

Kwieciński Z.: Tropy – ślady – próby. Studia i szkice z pedagogii pogranicza. Poznań – Olsztyn 2000, Wyd. „Edytor”.

Łobocki M.: Teoria wychowania w zarysie. Kraków 2003, Oficyna Wyd. „Impuls”.

Łobocki M.: Wychowanie moralne w zarysie. Kraków 2002, Oficyna Wyd. „Impuls”.

Nalaskowski S.: O ideale wychowania i celach kształcenia. Toruń 1999, Wyd. A. Marszałek.

Nowak M.: Teorie i koncepcje wychowania. Warszawa 2008, WAiP.

Olbrycht K. (red.): Edukacja aksjologiczna. Odpowiedzialność pedagoga. Katowice 1995, Wyd. UŚ.

Opara, E. Starzyńska – Kościuszko (red.): Z zagadnień współczesnej aksjologii. Olsztyn 1996, Wyd. WSP.

Palka S. (red.): Pogranicza pedagogiki i nauk pomocniczych. Kraków

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Żywczok
Prowadzący grup: Beata Ecler-Nocoń, Alicja Żywczok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocenę końcową z modułu ustala się na podstawie średniej arytmetycznej oceny z ćwiczeń oraz z wykładu (egzaminu).

Skrócony opis:

Wszystkie, przedstawione efekty kształcenia planuje się osiągnąć za pomocą wykładowej oraz ćwiczeniowej formy kształcenia, dodatkowo zostaną pogłębione przez pracę własną studenta. Celem modułu jest zaznajomienie studentów z teoretycznymi i praktycznymi koncepcjami wychowania oraz ukazanie aktualnego stanu badań.

Pełny opis:

1. Teoria wychowania jako subdyscyplina pedagogiki.

2. Sens i wartość wychowania. Aksjologiczne i teleonomiczne podłoże wychowania.

3. Analiza merytoryczna ideału wychowania.

4. Teleologia wychowania jako dział filozofii wychowania.

5. Zasady, metody i formy wychowania – analiza porównawcza.

6. Autorytet nauczyciela – jego zdobywanie i skutki utraty.

7. Poszanowanie godności człowieka w procesie edukacji – „klucz” pedagogicznego autorytetu.

8. Konstytutywne cechy człowieka – w kierunku teorii osoby.

9. Wolność i zniewolenie w wychowaniu, sposoby przezwyciężania presji szkolnej i barier edukacyjnych.

10. Ontologiczne problemy wychowania. Czy jest możliwe wychowanie człowieka?

11. Życie bez wychowania – podstawowe tezy antypedagogiki.

12. Pojęcie moralnej odpowiedzialności jako podstawowej modalności aksjologicznej.

13. Wychowawczy sens kultywowania tradycji w procesie wychowania.

14. Podstawowe założenia oraz przedstawiciele pedagogiki egzystencjalnej i personalistycznej. Główne Idee pedagogiki filozoficznej i antropologicznej.

15. Związki teorii naukowych z praktyką pedagogiczną. Pedagogika jako nauka teoretyczno-praktyczna.

16. Neonaturalizm pedagogiczny - poglądy J.J. Rousseau wyrażone w jego dziełach.

17. Wychowanie, wychowawca, wychowanek w ujęciu Janusza Korczaka.

18. Znaczenie wychowania do wolności na przykładzie szkoły Rudolfa Steinera i Alexandra S. Neilla.

19. Wychowanie do zacności w teorii wychowania Rabindranatha Tagore.

20. Nowatorskie rozwiązania w systemie prewencyjnym św. Jana Bosko.

21. Altruizm a proces wychowania.

22. Miłość ludzkiej duchowości - rdzeń pedeutologii Jana Władysława Dawida

23. Karola Wojtyły koncepcja wychowania personalistycznego.

24. Stefan Kunowski jako teoretyk współczesnych systemów wychowania.

25. Afirmacja życia - wartość etyczna i ideał wychowania.

26. Samowychowanie jako naczelna kategoria teorii wychowania.

27. Pokój – ideał i cel edukacji międzykulturowej.

Literatura:

Cichoń W.: Wartości – człowiek – wychowanie. Kraków 1996, Wyd. UJ.

Ecler-Nocoń B.: Wychowawcze konteksty myśli Karola Wojtyły. Rzecz dla pedagogów. Katowice 2009, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”.

Kozielecki J. (red.): Humanistyka przełomu wieków. Warszawa 1999, Wyd. Akademickie „Żak”.

Kwieciński Z.: Tropy – ślady – próby. Studia i szkice z pedagogii pogranicza. Poznań – Olsztyn 2000, Wyd. „Edytor”.

Łobocki M.: Teoria wychowania w zarysie. Kraków 2003, Oficyna Wyd. „Impuls”.

Łobocki M.: Wychowanie moralne w zarysie. Kraków 2002, Oficyna Wyd. „Impuls”.

Nalaskowski S.: O ideale wychowania i celach kształcenia. Toruń 1999, Wyd. A. Marszałek.

Nowak M.: Teorie i koncepcje wychowania. Warszawa 2008, WAiP.

Olbrycht K. (red.): Edukacja aksjologiczna. Odpowiedzialność pedagoga. Katowice 1995, Wyd. UŚ.

Opara, E. Starzyńska – Kościuszko (red.): Z zagadnień współczesnej aksjologii. Olsztyn 1996, Wyd. WSP.

Palka S. (red.): Pogranicza pedagogiki i nauk pomocniczych. Kraków

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Żywczok
Prowadzący grup: Beata Ecler-Nocoń, Alicja Żywczok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocenę końcową z modułu ustala się na podstawie średniej arytmetycznej oceny z ćwiczeń oraz z wykładu (egzaminu).

Skrócony opis:

Wszystkie, przedstawione efekty kształcenia planuje się osiągnąć za pomocą wykładowej oraz ćwiczeniowej formy kształcenia, dodatkowo zostaną pogłębione przez pracę własną studenta. Celem modułu jest zaznajomienie studentów z teoretycznymi i praktycznymi koncepcjami wychowania oraz ukazanie aktualnego stanu badań.

Pełny opis:

1. Teoria wychowania jako subdyscyplina pedagogiki.

2. Sens i wartość wychowania. Aksjologiczne i teleonomiczne podłoże wychowania.

3. Analiza merytoryczna ideału wychowania.

4. Teleologia wychowania jako dział filozofii wychowania.

5. Zasady, metody i formy wychowania – analiza porównawcza.

6. Autorytet nauczyciela – jego zdobywanie i skutki utraty.

7. Poszanowanie godności człowieka w procesie edukacji – „klucz” pedagogicznego autorytetu.

8. Konstytutywne cechy człowieka – w kierunku teorii osoby.

9. Wolność i zniewolenie w wychowaniu, sposoby przezwyciężania presji szkolnej i barier edukacyjnych.

10. Ontologiczne problemy wychowania. Czy jest możliwe wychowanie człowieka?

11. Życie bez wychowania – podstawowe tezy antypedagogiki.

12. Pojęcie moralnej odpowiedzialności jako podstawowej modalności aksjologicznej.

13. Wychowawczy sens kultywowania tradycji w procesie wychowania.

14. Podstawowe założenia oraz przedstawiciele pedagogiki egzystencjalnej i personalistycznej. Główne Idee pedagogiki filozoficznej i antropologicznej.

15. Związki teorii naukowych z praktyką pedagogiczną. Pedagogika jako nauka teoretyczno-praktyczna.

16. Neonaturalizm pedagogiczny - poglądy J.J. Rousseau wyrażone w jego dziełach.

17. Wychowanie, wychowawca, wychowanek w ujęciu Janusza Korczaka.

18. Znaczenie wychowania do wolności na przykładzie szkoły Rudolfa Steinera i Alexandra S. Neilla.

19. Wychowanie do zacności w teorii wychowania Rabindranatha Tagore.

20. Nowatorskie rozwiązania w systemie prewencyjnym św. Jana Bosko.

21. Altruizm a proces wychowania.

22. Miłość ludzkiej duchowości - rdzeń pedeutologii Jana Władysława Dawida

23. Karola Wojtyły koncepcja wychowania personalistycznego.

24. Stefan Kunowski jako teoretyk współczesnych systemów wychowania.

25. Afirmacja życia - wartość etyczna i ideał wychowania.

26. Samowychowanie jako naczelna kategoria teorii wychowania.

27. Pokój – ideał i cel edukacji międzykulturowej.

Literatura:

Cichoń W.: Wartości – człowiek – wychowanie. Kraków 1996, Wyd. UJ.

Ecler-Nocoń B.: Wychowawcze konteksty myśli Karola Wojtyły. Rzecz dla pedagogów. Katowice 2009, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”.

Kozielecki J. (red.): Humanistyka przełomu wieków. Warszawa 1999, Wyd. Akademickie „Żak”.

Kwieciński Z.: Tropy – ślady – próby. Studia i szkice z pedagogii pogranicza. Poznań – Olsztyn 2000, Wyd. „Edytor”.

Łobocki M.: Teoria wychowania w zarysie. Kraków 2003, Oficyna Wyd. „Impuls”.

Łobocki M.: Wychowanie moralne w zarysie. Kraków 2002, Oficyna Wyd. „Impuls”.

Nalaskowski S.: O ideale wychowania i celach kształcenia. Toruń 1999, Wyd. A. Marszałek.

Nowak M.: Teorie i koncepcje wychowania. Warszawa 2008, WAiP.

Olbrycht K. (red.): Edukacja aksjologiczna. Odpowiedzialność pedagoga. Katowice 1995, Wyd. UŚ.

Opara, E. Starzyńska – Kościuszko (red.): Z zagadnień współczesnej aksjologii. Olsztyn 1996, Wyd. WSP.

Palka S. (red.): Pogranicza pedagogiki i nauk pomocniczych. Kraków

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Żywczok
Prowadzący grup: Beata Ecler-Nocoń, Alicja Żywczok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.