Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fakultet specjalnościowy - Wprowadzenie do psychologii pozytywnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PE-OP-S1-22.30
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fakultet specjalnościowy - Wprowadzenie do psychologii pozytywnej
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Charzyńska
Prowadzący grup: Edyta Charzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Suma punktów z trzech składowych:

- aktywność na zajęciach (3 pkt),

- aktywność na platformie e-learningowej (3 pkt),

- prezentacja wybranych elementów własnego portfolio pozytywności (3 pkt).


Obecność na zajęciach: dopuszczalna jest jedna nieobecność na zajęciach, każda kolejna powinna zostać uzupełniona w trakcie dyżuru.Ocena końcowa:

8-9 pkt: bardzo dobra

7 pkt: dobra plus

6 pkt: dobra

5 pkt: dostateczna plus

4 pkt: dostateczna

Poniżej 4 pkt: niedostateczna

Pełny opis:

Fakultet wprowadza studentów w zagadnienia z zakresu psychologii pozytywnej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)