Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fakultet specjalnościowy - Kontrowersje wokół zaburzeń zachowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PE-OP-S1-22.43
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fakultet specjalnościowy - Kontrowersje wokół zaburzeń zachowania
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Stankowska
Prowadzący grup: Natalia Stankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Oceny wynikają z obecności i aktywności na zajęciach oraz pracy pisemnej na wybrany temat (z tematów wcześniej podanych) opracowanej na podstawie materiału poznanego podczas ćwiczeń i wiadomości uzyskanych z przeczytanej literatury do przedmiotu.

Pełny opis:

Typologie, klasyfikacje zaburzeń zachowania wg DSM V i ICD-10, ICD-11, stadia, rodzaje, stopnie niedostosowania społecznego. Proces przystosowania społecznego na tle rozwoju moralno-społecznego dzieci i młodzieży. Uwarunkowania cywilizacyjno-kulturowe. Zaburzenia w zachowaniu a niedostosowanie społeczne.

Wykładnie teoretyczne dla określenia niedostosowania społecznego.

Niedostosowanie społeczne (uściślenia terminologiczne, etiologia, symptomatologia).

Płaszczyzny niedostosowania społecznego ze szczególnym uwzględnieniem przesłanek pedagogicznych, socjologicznych, medycznych, prawnych.

Niedostosowanie społeczne a inne zjawiska patologii społecznej : zachowania agresywne, przemoc, przestępczość, zachowania suicydalne, prostytucja, uzależnienia, sekty.

Uwagi:

W zależności od zapotrzebowania, propozycji samych studentów, literaturą dodatkową omawianą podczas spotkań (oprócz literatury podstawowej do przedmiotu) mogą być np:

Hayat El Mountacir, Dzieci w sektach, Kraków 2001.

Jean Ritchie, Tajemniczy świat sekt i kultów, Warszawa 1994.

Jean – Marie Abgrall, Sekty. Manipulacja psychologiczna, Gdańsk 2005.

Rory O’Connor, Noel Sheehy, Zrozumieć samobójcę, Gdańsk 2003.

Roman Bielicki, Dynamika, uwarunkowania, profilaktyka samobójstw w ostatnim ćwierćwieczu XX wieku w Polsce, Toruń 2005.

Jacek Kurzępa, Młodzież pogranicza - "świnki", czyli o prostytucji nieletnich, Kraków 2010.

Wiśniewska Katarzyna, Kobieta nie jest grzechem. [rozmowa z siostrą Anną Bałchan o współczesnej prostytucji], Kraków 2007.

Artur Kołakowski (red.), Zaburzenia zachowania u dzieci. Teoria i praktyka, Sopot 2013.

Marta Dąbrowska, Grooming – wybrane aspekty prawnokarne i kryminologiczne. Biuro Rzecznika Praw Dziecka, Warszawa 2018.

i inne.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)