Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fakultet specjalnościowy - Współczesne zachowania konsumpcyjne - zagrożenia dla zdrowia i rozwoju

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PE-OP-S1-29
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fakultet specjalnościowy - Współczesne zachowania konsumpcyjne - zagrożenia dla zdrowia i rozwoju
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Dworak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

W ocenie końcowej będzie uwzględnione uczestnictwo w ćwiczeniach, udział w dyskusji, a także przygotowanie przez studenta prezentacji multimedialnej na wybrany temat i jej prezentacja na ćwiczeniach

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wiedzą dotyczącą nowych zagrożeń/uzależnień (z uwzględnieniem behawioralnego komponentu) w perspektywie współczesnej kultury konsumpcyjnej. Podczas zajęć rozważaniom i dyskusji poddawane będą pojęcia: uzależnienia od substancji a uzależnienia od czynności i ich uwarunkowania. Ponadto analizie zostanie poddana skala występowania zjawiska w środowisku społecznym z oceną jego charakteru, społecznego zagrożenia, w tym zagrożenia dla zdrowia. Przykładowe omawiane zagadnienia będą dotyczyły m.in.: uzależnień od pracy, zakupów; praktyk udoskonalania ciała; niespecyficznych zaburzeń odżywiania czy hazardu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)