Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mediacje

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PE-R-N2-11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mediacje
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

BRAK

Skrócony opis:

Efekty kształcenia modułu powiązane są zarówno z ćwiczeniową, jak i wykładową formą kształcenia.

Efekty uczenia się:

Student ma rozszerzoną wiedzę odnośnie modeli wymiaru sprawiedliwości (retrybutywnego, resocjalizacyjnego, naprawczego), a zwłaszcza wzajemnej relacji modelu karnego z kompensacyjnym jako alternatywnego podejścia wobec sprawców przestępstw. Student posiada rozszerzoną wiedzę odnośnie możliwości wykorzystywania mediacji (negocjacji, koncyliacji) w rozwiązywaniu sporów między uczestnikami różnych grup społecznych np. negocjacje w szkolnych konfliktach.

Student posiada rozszerzoną wiedzę odnośnie możliwości popularyzacji i wykorzystywania mediacji (zastępowania nią tradycyjnych metod rozwiązywania sporów) w instytucjach a zarazem środowiskach wychowawczych takich jak: rodzina, szkoła, miejsce pracy, etc.

Student ma podstawową wiedzę na temat fundamentalnego znaczenia praw człowieka, praw dziecka, wybranych dokumentów międzynarodowych dotyczących wymiaru sprawiedliwości wobec nieletnich i dorosłych (wytyczne i wskazania ONZ). Zna wytyczne zawarte w Kodeksie Etyki Mediatora, odnośnie prowadzenia mediacji.

Student potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę odnośnie mediacji (negocjacji) jako metody rozwiązywania sporów (konfliktów) między pojedynczymi jednostkami lub grupami osób i jej idee popularyzować - przenosić i wdrażać - celem rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych, pomocowych i terapeutycznych.

Student znając główne założenia mediacji (idee, cele, cechy, zasady), potrafi ją włączać w katalog rozwiązań niektórych problemów pedagogicznych oraz przewidywać z tego wynikające skutki.

Student ma przekonanie o potrzebie podejmowania działań alternatywnych w tym mediacji mających na celu skuteczne przeciwdziałanie zjawiskom społecznie negatywnym, w tym też proponowanie własnych pomysłów (rozwiązań) opartych chociażby na głównych założeniach mediacji (negocjacji).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.