Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoretyczne podstawy resocjalizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PE-R-S2-01
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoretyczne podstawy resocjalizacji
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Bez wymagan wstępnych

Skrócony opis:

Kurs dotyczy podstaw resocjalizacji w ujęciu różnych kierunków i poszczególnych autorów .Podstawy resocjalizacji dotycza przyjetych przyczyn przestępczości, wykluczenia społecznego , marginalizacji i zachowań ryzykownych młodzieży

Pełny opis:

W trakcie zajęć student poznaje i analizuje rózne przyczyny przestępczości i proponowane przez poszczególne kierunki sposoby postępowania z przestępcami w celu osiagniecia pozytywnych efektow resocjalizacji. Analizie poddaje się systemy resocjalizacji i postępowania z przestepcami,środowiska życia zagrożonej mlodzieży i dorosłych,uwarunkowania spoleczno-psychologiczne, biologiczne uwarunkowania rozwoju

Literatura:

Literatura dotyczy koncepcji resocjalizacji i wychowania poszczególnych autorów, położono nacisk na wkład poszczegolnych twórców do budowania systemu resocjalizacji i profilaktyki społecznej

Efekty uczenia się:

Student zna , rozumie i potrafi krytycznie analizowac poglady i propozycje resocjalizacji poszczególnych tworców. Potrafi zaproponować wlasny system resocjalizacji w oparciu o zalożenia teoretyczne

Metody i kryteria oceniania:

Dyskusje, krytyczna analiza literatury i koncepcji resocjalizacji poszczególnych kierunków i autorów

Praktyki zawodowe:

Student potrafi dokonać analizy przyjetych rozwiązń resocjalizacyjnych w konfrontacji z praktyką resocjalizacyjną i krytycznie ocenić efektywność zastosowanych metod poprawczych

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)