Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PE017
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Etyka
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Pełny opis:

Tematyka wykładów obejmuje główne nurty etyki w aspekcie historycznym. Przedstawione zostaną również współczesne kierunki etyki z uwzględnieniem polskiej myśli etycznej w tym etyki społecznej. Prezentowane treści obejmować będą: intelektualizm etyczny Sokratesa, eudajmonizm agatyczny Platona, eudajmonizm perfekcjonistyczny Arystotelesa, etykę formalną Kanta, etykę wartości Schelera, orientacje fenomenologiczne i personalistyczne Ingardena, Wojtyły, Tischnera, etykę liberalizmu i socjalizmu.

Literatura:

Tatarkiewicz W.: Historia filozofii. T I - III

Wojtyła K.: Wykłady lubelskie. Lublin 1986

Kant: Krytyka praktycznego rozumu. Warszawa 1984

Scheler M.: Resentyment a moralność. Warszawa 1977

Anzenbacher A.: Wprowadzenie do filozofii. Kraków 1987

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)