Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawne podstawy resocjalizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PE307R Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawne podstawy resocjalizacji
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Pełny opis:

stosunki prawne między małżonkami. Pochodzenie dziecka. Władza rodzicielska - treść, ingerencja sądu. Obowiązek alimentacyjny. Systemy przysposobienia. System opieki nad dzieckiem i rodziną - kierunki zmian, podstawy prawne. Rodziny zastępcze. Opieka i kuratela. Standardy europejskie w prawie rodzinnym. Pojęcie, rodzaje, formy przestępstwa. Problematyka winy. Kara kryminalna i środki karne. Sprawiedliwość naprawcza - mediacja

Literatura:

R. Krajewski : Podstawy prawa rodzinnego. Warszawa 2003.

J. Winiarz: Prawo rodzinne. Warszawa 1995.

L. Gardocki: Prawo karne. Warszawa 1999.

P. Górecki: Postępowanie poprawcze w sprawach nieletnich. Sopot 1997

A. Nowak: Zarys postępowania z nieletnimi dla pedagogów. Katowice 1999, wyd. II

B. Stańdo-Kawecka: Prawne podstawy resocjalizacji. Zakamycze 2000

A. Gaberle, M. Korcyl-Wolska: Komentarz do ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Gdańsk 2002.

Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 X 1982 (Dz. U. 35 z późn. zmianami), Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 II 1964 (Dz. U. nr 9, z późn. zmianami), Kodeks karny z dnia 6 VI 1997 (Dz. U. nr 88, z późn. zmianami), Kodeks karny wykonawczy z dnia 6 VI 1997 (Dz. U. 90 z późn. zmianami)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.