Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoretyczne podstawy wychowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PELWI015 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoretyczne podstawy wychowania
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Przedm. obowiązk. - 2 sem.pedagogiki, specj.zintegr. eduk. wczesnoszkol. i edukacja informat./s.I.s/
Przedmioty do średniej za 1 i 2 sem, pedag. /dz. lic.inf./
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Pełny opis:

Celem realizowanego przedmiotu nauczania jest zaznajomienie studentów z zakresem treści teorii wychowania oraz znaczeniem tejże subdyscypliny w tworzeniu teoretycznego zaplecza pedagogiki. Przedmiot dostarcza inspiracji do interdyscyplinarnego spostrzegania złożonych zjawisk wychowawczych, zwłaszcza zaś do badania pogranicza pedagogiki i etyki. Przekazuje systemowo ujętą wiedzę z zakresu antropologicznych podstaw wychowania, a także aksjologii i teleologii pedagogicznej. Prezentacja zagadnień dotyczących ontologii procesów wychowawczych i metodologii teorii wychowania ma skłonić studentów do refleksji nad własną strukturą aksjologiczną oraz do rozwijania zainteresowań naukowych.

Treści programowe:

- Teoria wychowania jako subdyscyplina pedagogiki - jej osobliwości i status metodologiczny, analiza oddziaływań wychowawczych,

- Sens i wartość wychowania. Aksjologiczne podłoże wychowania. Specyfika aksjologicznej struktury człowieka. Wartości znaczące w procesie wychowania,

- Teleologia wychowania jako dział filozofii wychowania. Koncepcje stanowienia celów wychowania, wybrane typologie celów wychowania, źródła celów wychowania, kontrowersje wokół celów wychowania, cel a wartość.

- Autorytet nauczyciela - jego zdobywanie i skutki utraty. Możliwości odbudowy autorytatywnych relacji wychowawczych,

- Poszanowanie godności człowieka w procesie edukacji - "klucz" pedagogicznego autorytetu. Rozwój człowieczeństwa - naczelna zasada relacji wychowawczych.

- Konstytutywne cechy człowieka - w kierunku antropologii pedagogicznej. Wykorzystanie potencjalności człowieka w procesie wychowania,

- Znaczenie wychowania moralnego w przezwyciężaniu wielu zagrożeń społecznych,

- Prezentacja współczesnych teorii i nurtów wychowania

- Analiza merytoryczna ideału wychowania. Znaczenie ustanawiania ideału wychowania,

Literatura:

1. M. Łobocki, Teoria wychowania w zarysie. Kraków 2003, Oficyna Wydawnicza Impuls.

2. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Pedagogika. T 1, 2. Warszawa 2004, PWN.

3. K. Sośnicki, Istota i cele wychowania. Warszawa 1964, PZWS.

4. S. Nalaskowski, O ideale wychowania i celach kształcenia. Toruń 1999, Wydawnictwo A. Marszałek.

5. R. Schulz, Antropologiczne podstawy wychowania. Warszawa 1996, Wydawnictwo Akademickie "Żak".

6. J. Starańczak ( red.), Z zagadnień filozofii człowieka. Olsztyn 1993, Wydawnictwo WSP.

7. F. Adamski (red.), Człowiek - wychowanie - kultura. Kraków 1993, Wydawnictwo WAM.

8. J. Czerny, Zarys pedagogiki aksjologicznej. Katowice 1998, Wydawnictwo "Śląsk".

9. W. Cichoń, Wartości - człowiek - wychowanie. Kraków 1996, Wydawnictwo UJ.

10. T. Kukołowicz (red.), Teoria wychowania. Wybrane zagadnienia. Stalowa Wola 1997.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.