Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

SPK_M01_Zaburzenia zachowania, osobowości i zaburzenia lękowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PS-NM-201 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: SPK_M01_Zaburzenia zachowania, osobowości i zaburzenia lękowe
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 5 sem. psychologii /wiecz. mag./
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bolek-Kochanowska
Prowadzący grup: Magdalena Bolek-Kochanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Kryteria oceny testu wiadomości:

51-60% punktów - ocena dst

61-70% dst +

71-80% db

81-90% db +

91-100% bdb


Praca studenta nad studium przypadku (ocena trafności stawianej diagnozy psychologicznej w zakresie typu zaburzenia osobowości) - ocena punktowa na skali od 2(ndst) do 5(bdb). Wg kryteriów:

2 - praca nie oddana w terminie, brak pracy, praca niezgodna z prawami autorskimi

3 – praca zawiera omówienie psychologicznych czynników poznawczych, motywacyjnych, afektywnych i behawioralnych warunkujących zaburzenie zachowania, osobowości lub zab. lękowe. Identyfikuje symptomatologię zaburzeń zachowania, osobowości lub zab. lękowych oraz czynniki ryzyka ich wystąpienia

4 - praca zawiera omówienie psychologicznych czynników poznawczych, motywacyjnych, afektywnych i behawioralnych warunkujących zaburzenia zachowania, osobowości lub zab. lękowe. Identyfikuje symptomatologię zaburzeń zachowania, osobowości lub zab. lękowych oraz czynniki ryzyka ich wystąpienia, a także określa specyfikę ujmowania zaburzenia zachowania, osobowości lub zab. lękowego w różnych modelach i odnosi się do ich użyteczności w rozwiązywaniu różnorodnych problemów istotnych dla zdrowia pacjenta.

5 - praca zawiera omówienie psychologicznych czynników poznawczych, motywacyjnych, afektywnych i behawioralnych warunkujących zaburzenia zachowania, osobowości lub zab. lękowe. Identyfikuje symptomatologię zaburzeń zachowania, osobowości lub zab. lękowych oraz czynniki ryzyka ich wystąpienia, a także określa specyfikę ujmowania zaburzenia zachowania, osobowości lub zab. lękowego w różnych modelach i odnosi się do ich użyteczności w rozwiązywaniu różnorodnych problemów istotnych dla zdrowia pacjenta. Praca zawiera przedstawienie istotnych problemów odnoszących się do zaburzenia zachowania, osobowości lub zab. lękowychKryteria uzyskania oceny końcowej:

Ocena końcowa zależy od ocen uzyskanych w:

1) teście wiadomości oraz w

2) studium przypadku

Waga tych ocen przedstawia się następująco:

0,75 test wiadomości;

0,25 studium przypadku


Pełny opis:

Przedmiot ma na celu przedstawienie studentom podstawowej wiedzy z zakresu psychopatologii osobowości celem poszerzenia ich ogólnego zasobu wiadomości, ukierunkowujących ich psychologiczne kształcenie na podstawy rozpoznawania zróżnicowanych typów zaburzeń struktury osobowości i udzielania w nich pomocy psychologicznej. Drugi cel to wstępne, merytoryczne przygotowanie studenta psychologii do specjalistycznej współpracy zawodowej z personelem medycznym w sytuacji pomocy człowiekowi ze zróżnicowanym poziomem zaburzeń psychopatologicznych

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Leśniak
Prowadzący grup: Barbara Leśniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Kryteria oceny testu wiadomości:

51-60% punktów - ocena dst

61-70% dst +

71-80% db

81-90% db +

91-100% bdb


Praca studenta nad studium przypadku (ocena trafności stawianej diagnozy psychologicznej w zakresie typu zaburzenia osobowości) - prezentacja na kolejnych ćwiczeniach - ocena punktowa na skali od 2(ndst) do 5(bdb).

2 - brak prezentacji pracy, praca niezgodna z prawami autorskimi

Praca pisemna zawiera omówienie psychologicznych czynników poznawczych, motywacyjnych, afektywnych i behawioralnych warunkujących zaburzenie osobowości. Identyfikuje symptomatologię zaburzeń zachowania, osobowości oraz czynniki ryzyka ich wystąpienia, a także określa specyfikę ujmowania zaburzenia zachowania, osobowości w różnych modelach i odnosi się do ich użyteczności w rozwiązywaniu różnorodnych problemów istotnych dla zdrowia pacjenta.Kryteria uzyskania oceny końcowej:

Ocena końcowa zależy od ocen uzyskanych w:

1) teście wiadomości oraz w

2) studium przypadku

Waga tych ocen przedstawia się następująco:

0,75 test wiadomości;

0,25 studium przypadku


Pełny opis:

Przedmiot ma na celu przedstawienie studentom podstawowej wiedzy z zakresu psychopatologii osobowości celem poszerzenia ich ogólnego zasobu wiadomości, ukierunkowujących ich psychologiczne kształcenie na podstawy rozpoznawania zróżnicowanych typów zaburzeń struktury osobowości i udzielania w nich pomocy psychologicznej. Drugi cel to wstępne, merytoryczne przygotowanie studenta psychologii do specjalistycznej współpracy zawodowej z personelem medycznym w sytuacji pomocy człowiekowi ze zróżnicowanym poziomem zaburzeń psychopatologicznych

Uwagi:

Literatura obowiązkowa:

Aleksandrowicz J,( 2002): Psychopatologia zaburzeń nerwicowych i osobowości.

Cierpiałkowska L., Soroko E., (2014): Zaburzenia osobowości. Problemy diagnozy klinicznej, Poznań: UAM.

Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne;

Kryteria diagnostyczne z DSM-5;

McWilliams, (2016): Diagnoza psychoanalityczna, Gdańsk: GWP.

Stanik, J.M. (2013). Psychologia sądowa. Podstawy. Badania. Aplikacje. Warszawa: PWN

Trzebińska E. (2009): Szaleństwo bez utraty rozumu. Z badań nad zaburzeniami osobowości;

Literatura uzupełniająca:

T.Millon;Davis R; (2005): Zaburzenia osobowości we współczesnym świecie.

Mason P.T. Kreger R, (2016): Borderline. Jak żyć z osobą o skrajnych emocjach. GWP, Sopot.

Linehan.M.M (2007): Zaburzenie osobowości z pogranicza. Terapia Poznawczo-Behawioralna. UJ, Kraków.

Curwen B, Palmer S.,Rudell P. (2006):Poznawczo-behawioralna terapia krótkoterminowa. Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Leśniak
Prowadzący grup: Barbara Leśniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Kryteria oceny testu wiadomości:

51-60% punktów - ocena dst

61-70% dst +

71-80% db

81-90% db +

91-100% bdb

Kryteria uzyskania oceny końcowej:

Ocena końcowa zależy od ocen uzyskanych w:

1) teście wiadomości oraz w

2) studium przypadku, aktywność na zajęciach

Waga tych ocen przedstawia się następująco:

0,75 test wiadomości;

0,25 studium przypadku

Pełny opis:

Celem kursu jest nabycie przez studentów podstawowej wiedzy z zakresu psychopatologii osobowości. Poszerzenie ich ogólnego zasobu wiadomości i podstawowych umiejętności w zakresie diagnozy nozologicznej i funkcjonalnej zróżnicowanych typów zaburzeń osobowości. Drugim celem jest merytoryczne przygotowanie studenta psychologii do specjalistycznej współpracy zawodowej z personelem medycznym w sytuacji pomocy pacjentowi ze zróżnicowanym poziomem zaburzeń psychopatologicznych.

.

Uwagi:

student może opuścić w semestrze 2 zajęcia, warunkiem przystąpienia do kolokwium jest zaliczenie ponadwymiarowych nieobecności

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Leśniak
Prowadzący grup: Barbara Leśniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Rygory zaliczenia:

Aktywna obecność (możliwe 2 nieobecności na zajęciach);

Prezentacje na zajęciach (multimedialne, postacie fikcyjne, literackie, historyczne a zab. osobowości) praca w parach na zajęciach, prezentacje studiów

Zaliczone kolokwium

Kryteria oceny testu wiadomości:

51-60% punktów - ocena dst

61-70% dst +

71-80% db

81-90% db +

91-100% bdb

Kryteria uzyskania oceny końcowej:

Ocena końcowa zależy od ocen uzyskanych w:

1) teście wiadomości oraz w

2) studium przypadku, aktywność na zajęciach

Waga tych ocen przedstawia się następująco:

0,50 test wiadomości;

0,50 studium przypadku

Pełny opis:

Celem kursu jest nabycie przez studentów podstawowej wiedzy z zakresu psychopatologii osobowości. Poszerzenie ich ogólnego zasobu wiadomości i podstawowych umiejętności w zakresie diagnozy nozologicznej i funkcjonalnej zróżnicowanych typów zaburzeń osobowości. Drugim celem jest merytoryczne przygotowanie studenta psychologii do specjalistycznej współpracy zawodowej z personelem medycznym w sytuacji pomocy pacjentowi ze zróżnicowanym poziomem zaburzeń psychopatologicznych.

.

Uwagi:

student może opuścić w semestrze 2 zajęcia, warunkiem przystąpienia do kolokwium jest zaliczenie ponadwymiarowych nieobecności

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Leśniak
Prowadzący grup: Barbara Leśniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Rygory zaliczenia:

Aktywna obecność (możliwe 2 nieobecności na zajęciach);

Prezentacje na zajęciach (multimedialne, postacie fikcyjne, literackie, historyczne a zab. osobowości) praca w parach na zajęciach, prezentacje studiów

Zaliczone kolokwium

Kryteria oceny testu wiadomości:

51-60% punktów - ocena dst

61-70% dst +

71-80% db

81-90% db +

91-100% bdb

Kryteria uzyskania oceny końcowej:

Ocena końcowa zależy od ocen uzyskanych w:

1) teście wiadomości oraz w

2) studium przypadku, aktywność na zajęciach

Waga tych ocen przedstawia się następująco:

0,50 test wiadomości;

0,50 studium przypadku

Pełny opis:

Celem kursu jest nabycie przez studentów podstawowej wiedzy z zakresu psychopatologii osobowości. Poszerzenie ich ogólnego zasobu wiadomości i podstawowych umiejętności w zakresie diagnozy nozologicznej i funkcjonalnej zróżnicowanych typów zaburzeń osobowości. Drugim celem jest merytoryczne przygotowanie studenta psychologii do specjalistycznej współpracy zawodowej z personelem medycznym w sytuacji pomocy pacjentowi ze zróżnicowanym poziomem zaburzeń psychopatologicznych.

.

Uwagi:

student może opuścić w semestrze 2 zajęcia, warunkiem przystąpienia do kolokwium jest zaliczenie ponadwymiarowych nieobecności

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Kurasz
Prowadzący grup: Zofia Kurasz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.