Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

SPZ_M02_Psychosomatyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PS-NM-215 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: SPZ_M02_Psychosomatyka
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 6 sem. psychologii /wiecz. mag./
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jagoda Różycka
Prowadzący grup: Jagoda Różycka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin z modułu
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Egzamin testowy z pytaniami jednokrotnego wyboru i pytaniami otwartymi.


0-50% punktów - ocena niedostateczna (2,0)

51-60% – ocena dostateczna (3,0)

61-70% - ocena plus dostateczna (3,5)

71-80% - ocena dobra (4,0)

81-90% - ocena plus dobra (4,5)

91-100% - ocena bardzo dobra (5,0)


Pełny opis:

Psychosomatyka stanowi 2 moduł ścieżki specjalizacyjnej psychologia zdrowia i jakości życia i realizowany jest w bloku zastosowania psychologii zdrowia. Efektem uczestnictwa w zajęciach wykładowych jest wiedza na temat biologicznych i psychologicznych uwarunkowań chorób ze szczególnym uwzględnieniem zależności psychosomatycznych w ich przebiegu, etiologii i objawów wybranych zaburzeń a także ich konsekwencji dla psychospołecznego funkcjonowania jednostki, rozumienie mechanizmów zależności psyche – soma oraz znajomość metod psychologicznych wykorzystywanych w zapobieganiu i leczeniu tych schorzeń.

Uczestnictwo w wykładach staje się podstawą do:

• Zdobycia wiedzy na temat biologicznych i psychologicznych czynników ryzyka i konsekwencji psychospołecznych chorób i zaburzeń psychosomatycznych oraz znajomości objawów, etiologii, występowania wybranych zaburzeń i chorób psychosomatycznych

• Posiadania wiedzy o podstawowych procesach neuroimmunologicznych mogących leżeć u podłoża wybranych zaburzeń psychosomatycznych

• Znajomości wybranych formy oddziaływań psychologicznych wobec pacjentów z zaburzeniami i dysfunkcjami somatycznymi

• Rozumienia mechanizmów psychologicznych leżących u podłoża zaburzeń psychosomatycznych i umiejętności krytycznego odniesienia się do różnych poglądów na temat zależności psyche – soma

• Rozumienia problemów psychospołecznych pacjentów z zaburzeniami o charakterze psychosomatycznym

• Zdobycia umiejętności skutecznego komunikowania się, używając kategorii psychologicznych, ze środowiskiem medycznym

• Zdobycia umiejętności aktywnego poszukiwania poszerzonej wiedzy medycznej na temat wybranych zaburzeń psychosomatycznych

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jagoda Różycka
Prowadzący grup: Jagoda Różycka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin z modułu
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Egzamin testowy z pytaniami jednokrotnego wyboru i pytaniami otwartymi.
0-50% punktów - ocena niedostateczna (2,0)


51-60% – ocena dostateczna (3,0)


61-70% - ocena plus dostateczna (3,5)


71-80% - ocena dobra (4,0)


81-90% - ocena plus dobra (4,5)


91-100% - ocena bardzo dobra (5,0)

Pełny opis:

Psychosomatyka stanowi 2 moduł ścieżki specjalizacyjnej psychologia zdrowia i jakości życia i realizowany jest w bloku zastosowania psychologii zdrowia. Efektem uczestnictwa w zajęciach wykładowych jest wiedza na temat biologicznych i psychologicznych uwarunkowań chorób ze szczególnym uwzględnieniem zależności psychosomatycznych w ich przebiegu, etiologii i objawów wybranych zaburzeń a także ich konsekwencji dla psychospołecznego funkcjonowania jednostki, rozumienie mechanizmów zależności psyche – soma oraz znajomość metod psychologicznych wykorzystywanych w zapobieganiu i leczeniu tych schorzeń.

Uczestnictwo w wykładach staje się podstawą do:

• Zdobycia wiedzy na temat biologicznych i psychologicznych czynników ryzyka i konsekwencji psychospołecznych chorób i zaburzeń psychosomatycznych oraz znajomości objawów, etiologii, występowania wybranych zaburzeń i chorób psychosomatycznych

• Posiadania wiedzy o podstawowych procesach neuroimmunologicznych mogących leżeć u podłoża wybranych zaburzeń psychosomatycznych

• Znajomości wybranych formy oddziaływań psychologicznych wobec pacjentów z zaburzeniami i dysfunkcjami somatycznymi

• Rozumienia mechanizmów psychologicznych leżących u podłoża zaburzeń psychosomatycznych i umiejętności krytycznego odniesienia się do różnych poglądów na temat zależności psyche – soma

• Rozumienia problemów psychospołecznych pacjentów z zaburzeniami o charakterze psychosomatycznym

• Zdobycia umiejętności skutecznego komunikowania się, używając kategorii psychologicznych, ze środowiskiem medycznym

• Zdobycia umiejętności aktywnego poszukiwania poszerzonej wiedzy medycznej na temat wybranych zaburzeń psychosomatycznych

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-03-16 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jagoda Różycka
Prowadzący grup: Jagoda Różycka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin z modułu
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.