Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

SPZ_M05_Diagnoza różnicowa w psychologii zdrowia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PS-NM-245 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: SPZ_M05_Diagnoza różnicowa w psychologii zdrowia
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 7 sem. psychologii /wiecz. mag./
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Seidel
Prowadzący grup: Stanisław Seidel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Kolokwium zaliczeniowe:

0-50% - ocena niedostateczna

51-65% - ocena dostateczna

66-70% - ocena dostateczna plus

71-80% - ocena dobra

81-95% - ocena dobra plus

>85% - ocena bardzo dobry


Możliwe podwyższenie oceny o pół stopnia za konstruktywną aktywność w trakcie zajęć.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu przybliżenie praktycznego wymiaru diagnozy różnicowej w psychologii zdrowia. Poruszona zostanie tematyka zależności psyche-soma i soma-psyche w wybranych zaburzeniach somatycznych i psychicznych. Szeroko omówione zostaną kwestie stosowania w praktyce psychologicznych narzędzi diagnostycznych.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Romana de Jonge
Prowadzący grup: Romana de Jonge
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa będzie ustalana na podstawie średniej ważonej ocen uzyskanych w ramach następujących składowych:

kolokwia (60%) i opisy przypadków (40%)


Ostateczna ocena będzie ustalana wg odniesienia średniej ważonej do poniższej skali:

do 2,99 niedostateczny

3,00-3,25 dostateczny

3,26-3,75 dostateczny plus

3,76-4,25 dobry

4,26-4,6 dobry plus

4,6-5 bardzo dobry


Konstruktywna aktywność w czasie zajęć może podnieść ocenę końcową o pół stopnia.


Pełny opis:

Przedmiot ma na celu wprowadzenie studenta w problematykę diagnozy różnicowej w obszarze psychologii zdrowia. Szczególny nacisk położony jest na kwestie współwystępowania problemów somatycznych i psychicznych, a także na zagadnienia podtrzymywania i nasilania objawów somatycznych/psychicznych przez czynniki natury biopsychospołecznej.

Cele szczegółowe kursu:

1. Przybliżenie zagadnień diagnozy różnicowej

2. Zapoznanie z podstawową wiedzą na temat objawów i diagnostyki zaburzeń somatycznych z uwzględnieniem zależności psychosomatycznych i psychopatologicznych

3. Zapoznanie z podstawami farmakologii i psychofarmakologii istotnymi dla psychologii zdrowia

4. Umożliwienie porozumienia pomiędzy psychologami i lekarzami w pracy klinicznej

Uwagi:

Terminy kolokwiów zostaną ustalone z grupą studencką w trakcie zajęć.

Osoby, które nie podejdą do kolokwiów w ustalonym terminie, w przypadku braku usprawiedliwienia nieobecności otrzymują ocenę niedostateczną.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.