Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

SPK_M08_Interwencja kryzysowa w sytuacjach traumatycznych, w sytuacji kryzysu oraz w wybranych formach patologii zjawisk społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PS-NM-261 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: SPK_M08_Interwencja kryzysowa w sytuacjach traumatycznych, w sytuacji kryzysu oraz w wybranych formach patologii zjawisk społecznych
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 8 sem. psychologii /wiecz. mag./
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Seidel
Prowadzący grup: Stanisław Seidel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa obliczona zostanie na podstawie liczy uzyskanych punktów w zadaniu zaliczeniowym.


Zadaniem zaliczeniowym jest stworzenie projektu badawczego i przeprowadzenie badania dot. co najmniej jednego z tematów poruszanych na zajęciach laboratoryjnych.


Ocena dst - 50 - 60%

Ocena +dst - 61 - 70%

Ocena db - 71 - 80%

Ocena +db - 81 - 90%

Ocena bdb - 91 - 100%

Pełny opis:

Celami i założeniami niniejszych laboratoriów jest zapoznanie się z:

• pojęciami kryzysu i interwencji kryzysowej w praktyce

• pojęciem przemocy, jej rodzajami i przejawami

• radzeniem sobie z własnymi emocjami w pracy z osobami dotkniętymi przemocą i sprawcami

• problematyką przemocy wobec dzieci w ujęciu praktycznym

• problematyką samobójstw w ujęciu praktycznym

• strukturami instytucji interweniujących w przypadku poszczególnych sytuacji kryzysowych

• zasadami pracy z osobami dotkniętymi zaburzeniami adaptacyjnymi, ostrą reakcją na stres oraz PTSD

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Rajska-Kulik, Stanisław Seidel
Prowadzący grup: Stanisław Seidel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa obliczona zostanie na podstawie liczy uzyskanych punktów w zadaniu zaliczeniowym.


Zadaniem zaliczeniowym jest napisanie pracy pisemnej na jeden z wybranych tematów.


Ocena dst - 50 - 60%

Ocena +dst - 61 - 70%

Ocena db - 71 - 80%

Ocena +db - 81 - 90%

Ocena bdb - 91 - 100%

Pełny opis:

Celami i założeniami niniejszych laboratoriów jest zapoznanie się z:

• pojęciami kryzysu i interwencji kryzysowej w praktyce

• pojęciem przemocy, jej rodzajami i przejawami

• radzeniem sobie z własnymi emocjami w pracy z osobami dotkniętymi przemocą i sprawcami

• problematyką przemocy wobec dzieci w ujęciu praktycznym

• problematyką samobójstw w ujęciu praktycznym

• strukturami instytucji interweniujących w przypadku poszczególnych sytuacji kryzysowych

• zasadami pracy z osobami dotkniętymi zaburzeniami adaptacyjnymi, ostrą reakcją na stres oraz PTSD

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Rajska-Kulik
Prowadzący grup: Izabela Rajska-Kulik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Kryteria oceny testu wiadomości:

51-60% punktów - ocena dst

61-70% dst +

71-80% db

81-90% db +

91-100% bdbKryteria uzyskania oceny końcowej:

Ocena końcowa zależy od ocen uzyskanych w:

1) teście wiadomości

2) aktywność na zajęciach, prezentacje

Waga tych ocen przedstawia się następująco:

0,75 test wiadomości;

0,25 aktywność/omówienie studium przypadku


Pełny opis:

• Pogłębienie przez studentów wiedzy na temat diagnozowania osoby doświadczającej kryzysu, planowania konstruktywnych strategii radzenia sobie z określoną sytuacją kryzysową oraz budowania systemu wsparcia dla osoby w sytuacjach traumatycznych.

• Studenci będą mieli okazję ocenić swoje predyspozycje jako interwenta kryzysowego oraz zapoznać się ze sposobami rozwijania umiejętności w tym zakresie. Ćwiczenie praktycznych umiejętności i kompetencji ważnych w pracy z osobami doświadczającymi kryzysu ( diagnozowania osoby doświadczającej kryzysu, planowania konstruktywnych strategii radzenia sobie z określoną sytuacją kryzysową oraz budowania systemu wsparcia dla osoby w kryzysie).

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Rajska-Kulik
Prowadzący grup: Izabela Rajska-Kulik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Rajska-Kulik
Prowadzący grup: Izabela Rajska-Kulik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Test zaliczeniowy

- obecność na zajęciach (dopuszcza się jedną nieobecność);

- pozytywne zaliczenie testu wiadomości opartego na zasadzie wielokrotnego wyboru oraz uzupełnień;

- aktywność (istnieje możliwość podniesienia oceny końcowej w związku z aktywnym udziałem w zajęciach.


Pełny opis:

1. Pogłębienie przez studentów wiedzy dotyczącej zagadnień szczegółowych interwencji kryzysowej.

2. Ćwiczenie praktycznych umiejętności i kompetencji ważnych w pracy z osobami doświadczającymi kryzysu ( diagnozowania osoby doświadczającej kryzysu, planowania konstruktywnych strategii radzenia sobie z określoną sytuacją kryzysową oraz budowania systemu wsparcia dla osoby w kryzysie).

I. Kryzysy osierocenia, utraty i żałoby.

Interwencja i pomoc w kryzysach związanych ze stratą

II. Pojęcie kryzysu psychologicznego. Kryzys emocjonalny. Teorie i konceptualizacje kryzysu

III. Założenia interwencji kryzysowej. Modele interwencji kryzysowej. Przebieg, zasady szczegółowe i strategie indywidualnej interwencji kryzysowej

- praca interwencyjna w modelu Hoff;

- stadia pracy interwencyjne w kryzysie w ujęciu Robertsa;

- przebieg indywidualnej interwencji modelu Rhine’a i Weissberga;

- model Jamesa i Gillilanda;

- techniki i strategie oddziaływania w interwencji kryzysowej

Postępowanie w konkretnych sytuacjach kryzysowych (rodzajach kryzysów)

IV.Zespoły i kryzysy traumatyczne.

Wskazania interwencji i terapii wobec zaburzeń stresu pourazowego (paradygmaty leczenia zaburzeń posttraumatycznych). Kryzysy środowiskowe (katastroficzne)

Interwencja kryzysowa w sytuacji katastrofy

V-VIII. Kryzysy emocjonalne związane z przemocą seksualną

1. Kryzys napaści seksualnej (gwałtu). Praca z ofiarą i jej rodziną.

2. Dziecko wykorzystywane seksualnie

- Formy przemocy seksualnej wobec dziecka;

- Dynamika przemocy seksualnej;

- Objawy wykorzystania seksualnego;

3. Pomoc dziecku maltretowanemu i wykorzystywanemu seksualnie

- Nawiązanie kontaktu i udzielenie wsparcia;

- Proces diagnozowania;

- Interwencje terapeutyczne.

4.Osoba sprawcy przemocy seksualnej.

IX Kryzys zagrożenia życia

Interwencja kryzysowa w przypadku tendencji autoagresywnych i zachowań związanych z ryzykiem samobójstwa.

X. Przemoc w rodzinie jako źródło kryzysu emocjonalnego.

Wskazania interwencyjne w stanach kryzysowych na tle sytuacji przemocy.

XI, XII. Uzależnienie od substancji psychoaktywnych – kryzys nałogu.

Strategie interwencji i zasady leczenia

XIV. Test zaliczeniowy

XV. Podsumowanie zajęć

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-03-16 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Rajska-Kulik
Prowadzący grup: Izabela Rajska-Kulik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.